Nordre

Søkeresultat

Nyheter av: Hilde Beate Ellingsæter

Utset dei tre siste framsyningane av himmelsk lapskaus

Utset dei tre siste framsyningane av himmelsk lapskaus

Publisert: - Oppdatert: 11.03.2020 kl 18:40

Dei tre initiativtakarane, Petter Drabløs, Lasse Larsson Fjørtoft og Astrid Overaa, i Himmelsk lapskaus melder onsdag ettermiddag at dei tre siste framsyningane av himmelsk lapskaus blir utsett til ubestemt tidspunkt.

«Oppdrag Mottro» går etter planen, men kan bli avlyst på kort varsel

«Oppdrag Mottro» går etter planen, men kan bli avlyst på kort varsel

Publisert:

Etter planen kjem Linda Eide til ID-huset fredag med soloframsyninga «Oppdrag Mottro», der ho utforskar livet til si eiga mor (Mottro) og det mytiske omgrepet «gamle dagar».

Bedehuset klar for 50-årsmarkering

Bedehuset klar for 50-årsmarkering

Publisert:

Komande helg blir det stor markering på Brattvåg bedehus. Då er det nemleg 50 år sidan det nye bedehusbygget stod ferdig og innflyttingsklart.

Bøsseaksjon  blir heildigital

Bøsseaksjon blir heildigital

Publisert:

Kreftforeningen erstattar bøsseberarar med digital innsamling på grunn av koronaviruset.

HVS-elevar på utdanningstur til New York

HVS-elevar på utdanningstur til New York

Publisert:

17 elevar frå 3ST internasjonal har akkurat kome tilbake frå ei reise over dammen. Elleve dagar i New York gav opplevingar i språk, historie, internasjonale forhold og slektshistorie.

Kvinne dømd for ruskøyring

Publisert:

Ei kvinne heimehøyrande i Haram er dømd til fengsel i 14 dagar, og ei bot på 28.000 kroner, for å ha køyrt bil når ho var påverka av alkohol. Ho blir vidare dømd til tap av føreretten i 12 månadar, og må ta ny full førarprøve for få å igjen førarretten.

Elevar samlar inn husholdningsbatteri

Elevar samlar inn husholdningsbatteri

Publisert:

Måndag 9. mars gjekk startsko-tet for Batterijakten 2020, som er den største miljødugnad for barn i Norge.

Reiseforbod for tilsette i Ålesund kommune

Publisert:

På grunn av koronaviruset har kommunaldirektør Astrid Eidsvik bestemt at alle tenestereiser i regi av Ålesund kommune skal avlysast inntil vidare og førebels fram til 1. mai.

Lærarorganisasjonane med klare krav

Lærarorganisasjonane med klare krav

Publisert:

– Vi gir no tre raude kort til fylkespolitikarane og stiller tre klare krav til kva overskotet skal brukast til, seier leiarane i lærarorganisasjonane i fylket.

Ber om innbyggjarane si meining om kommunen

Ber om innbyggjarane si meining om kommunen

Publisert:

Ålesund kommune lanserer i dag (10. mars) innbyggjarundersøkinga Folkestemma. Den skal hjelpe framtidig utvikling og planlegging av tenestene i kommunen.

Lisa Alvestad er nyvald mållagsleiar

Lisa Alvestad er nyvald mållagsleiar

Publisert:

På fylkesårsmøtet i Ålesund vart Lisa Alvestad, busett på Lepsøya, valt til ny leiar i Sunnmøre Mållag.

Kommunen gir korona-råd

Kommunen gir korona-råd

Publisert:

Ålesund kommune sende i dag ut informasjon til alle tilsette om korleis dei skal stille seg seg til situasjonen med korona-virus.

Slik kan ruteendringane for buss, ferje og hurtigbåt bli

Slik kan ruteendringane for buss, ferje og hurtigbåt bli

Publisert:

Samferdselavdelinga har motteke forslag om ruteendringar både på buss, ferje og hurtigbåt i samband med den årlege ruteendringsprosessen.

Ruta mellom Brattvåg og Moa midt på dag blir truleg vidareført

Ruta mellom Brattvåg og Moa midt på dag blir truleg vidareført

Publisert:

Samferdselsutvalet i fylket tilrår å oppretthalde rute 230 frå Brattvåg til Moa klokka 10.00, samt frå Moa til Brattvåg klokka 10.55, på kvardagar. I tilrådinga ligg det at ruta blir innstilt om sommaren.

Helse- og oppvekstfag og TIP på  topp

Helse- og oppvekstfag og TIP på topp

Publisert:

- 55 prosent av søkarane til vg1 har søkt yrkesfag. Dette er gledeleg, seier fylkesutdanningssjef Erik Brekken i Møre og Romsdal fylke.

Sel roser til inntekt for narkotikahund

Sel roser til inntekt for narkotikahund

Publisert:

I år som i fjor skal Brattvåg InnerWheel vere med i den nasjonale Roseaksjonen.

Ny runde med Fole kjekt å møtast

Ny runde med Fole kjekt å møtast

Publisert:

– No startar vi opp att med møteplassane på biblioteka rundt om på Nordøyane, Brattvåg og Vatne, fortel Ingvild Haram i prosjektgruppa.

Vindkraftmøte i OED

Vindkraftmøte i OED

Publisert:

Olje- og energiminister Tina Bru har sendt ut invitasjon til organisasjonar om å delta på møte om vindkraft og konsesjonshandsaming.

Politihuset tek form

Politihuset tek form

Publisert:

På Eidet ser ein no at politihuset held på å reise seg. Investor Per Hofseth er fornøgd med framdrifta.

MC-førar skadd i trafikkulykke i Brattvåg

MC-førar skadd i trafikkulykke i Brattvåg

Publisert: - Oppdatert: 06.03.2020 kl 17:19

Ein MC har vore involvert i ei trafikkulykke i Brattvåg fredag.

Gir nytt liv til gammal sjøbu

Gir nytt liv til gammal sjøbu

Publisert:

Når ferja svingar inn mot kaia på Fjørtofta vil ein på motsett side av hamna sjå ei klynge sjøhus. Den største av desse, som no tek til å bere alderens preg, heiter Vågholmbuda og var bygd som fiskemottak og lagerbygning. No skal bua få «eit nytt liv».

HVS-elevar med innsamling til kreftforeininga

HVS-elevar med innsamling til kreftforeininga

Publisert:

I veke 11 skal elevar frå Haram vidaregåande skule gå rundt med bøsser til inntekt for Kreftforeningen.

Aktivt år for Lepsøyrevet Fyrvener

Aktivt år for Lepsøyrevet Fyrvener

Publisert:

Lepsøyrevet Fyrvener hadde årsmøte 27. februar 2020.

Tilskot til istandsetting av freda bygg

Publisert:

I 2020 fordeler Riksantikvaren 152 millionar kroner til istandsetting av freda bygg.

Nytt firma satsar på fiske

Publisert:

Per Knut Eik i Vestrefjiorden har starta selskapet Eik Fisk AS.

ANNONSE
Annonse