Nordre

Søkeresultat

Nyheter av:

Lita endring i sjukefråveret

Lita endring i sjukefråveret

Publisert:

– Sjukefråveret 1. kvartal 2019 i Møre og Romsdal er omtrent som i 1. kvartal 2018. Hovudbildet er at sjukefråveret i fylket har halde seg relativt stabilt dei siste åra, men vi ser likevel ei svak auke i fråvere for 1. kvartal, seier direktør Stein Veland i NAV.

Lepsøy med første siger på åtte månadar

Lepsøy med første siger på åtte månadar

Publisert:

Onsdag tok Lepsøy imot Fjørtoft til ny runde i 6. divisjon, avd. 1.

Drift av ambulansebåttenesta etter Nordøyvegen

Drift av ambulansebåttenesta etter Nordøyvegen

Publisert:

Kommunane Aukra, Midsund, Sandøy, Haram og Sande har avtalar om ambulansebåttenesta med Helse Møre og Romsdal, som varer ut 2019.

Gir løyve til motorisert ferdsel i villmarksområde

Gir løyve til motorisert ferdsel i villmarksområde

Publisert:

Haram kommune har vedtatt å gi dispensasjon til Gjersetdalen villmarksområde for bruk av båt med påhengsmotor på Gjersetvatnet.

Bussjåfør, ungkar og spelemann

Bussjåfør, ungkar og spelemann

Publisert:

Hallgeir Remme frå Haramsøy er ein engasjert kar som er «innblanda» i det meste av det som skjer på Haramsøy og Longva. Og som øyane sin bussjåfør veit sjølvsagt alle kven han er. Godt humør har han også, nesten alltid.

Terøytaus vaktar Kongen

Terøytaus vaktar Kongen

Publisert:

Utfordrande, sosialt og lærerikt. Slik beskriv 20 år gamle Mari Valaker Røren dei første månadene i garden. Ho har nyleg lagt ein tøff rekruttperiode på Terningmoen bak seg, og ho er no i full gong med førstegongstenesta på Huseby leir, i Oslo.

Manglar i den kommunale beredskapsplikta

Publisert:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal førte i 2019 tilsyn med Haram kommune si oppfølging av den kommunale beredskapsplikta. Under tilsynet vart det avdekt to avvik.

Ikkje spelemidlar til nye klubbhus i år

Ikkje spelemidlar til nye klubbhus i år

Publisert:

Av dei 252 søknadane som var sendt inn for å få spelemidlar i år, var det 41 som formelt ikkje var i orden, og som fekk avslag av den grunn.

«Vi minnest» fekk ikkje tilskot til filmutstyr

Publisert:

«Vi minnest», i regi av Arild Remmereit på Brattholmneset, har fått avslag av fylkeskultursjefen på søknaden sin om kroner 40.000 i tilskot til oppgadering av videoredigeringsutstyr.

85 millionar er delt ut til idrettsanlegg i fylket

85 millionar er delt ut til idrettsanlegg i fylket

Publisert:

Møre og Romsdal fylkeskommune har delt ut 85 millionar kroner i spelemidlar til idrettsanlegg i 2019. Beløpet er over 4 millionar kroner meir enn i fjor, og den største spelemiddelpotten nokon gong i Møre og Romsdal.

Sju lag og organisasjonar får midlar til tiltak på kommunale areal

Sju lag og organisasjonar får midlar til tiltak på kommunale areal

Publisert: - Oppdatert: 13.06.2019 kl 22:09

Kommunestyret løyde i budsjettet for 2019 1,7 millionar kroner til samarbeidsprosjekt med frivillige knytt til tiltak på kommunale uteareal. Innan søknadsfristen, den 2. juni, har det kome inn sju søknadar frå ulike lag og organisasjonar.

Med KrF sitt fritidskort får alle vere med på laget

Innlegg frå Arnt Ove Tenfjord (KrF)

Med KrF sitt fritidskort får alle vere med på laget

Publisert:

Det skal ikkje vere slik at det er foreldra si lommebok som avgjer om borna i Haram kommune får blir med på fritidsaktivitetar. KrF vil unngå klasseskilje.

Hestefolket klagar på vedtak om ATV-køyring

Hestefolket klagar på vedtak om ATV-køyring

Publisert:

I etterkant av kommunestyret sitt vedtak, der motorsportklubben fekk løyve til å drive avgrensa ATV-køyring ved sidan av travbana, har det kome inn fleire klager.

Ønsker innspel til ruteendringar i kollektivtransporten

Ønsker innspel til ruteendringar i kollektivtransporten

Publisert:

No kan alle som ønsker det kome med innspel til ruteendringar for bussane, hurtigbåtane og ferjene.

Skolemat er god velferdspolitikk

Lesarinnlegg frå Odd Arne Grande (LHL):

Skolemat er god velferdspolitikk

Publisert:

Det metter magen, gjør hodet klarere og utjevner sosiale forskjeller. LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke arbeider for å redusere forekomsten av hjerte-, kar- og lungesykdom og allergi. En sunnere livsstil og et helsefremmende miljø vil bidra til nedgang i nye sykdomstilfeller.

Alt klart til  årets myldring

Alt klart til årets myldring

Publisert:

I helga går årets Myldredagar av stabelen. Komiteen som har arbeidd med arrangementet meiner no at dei har alt under kontroll og at finevêret er bestilt.

Stor deltaking på årets Øyamarsj

Stor deltaking på årets Øyamarsj

Publisert:

2. pinsedag gjekk den årlege øyamarsjen av stabelen på Lepsøy.

Arbeiderpartiet vil ha Ålesund sitt byvåpen

Arbeiderpartiet vil ha Ålesund sitt byvåpen

Publisert:

- Vi har bestemt oss for å gå for det gamle byvåpenet til Ålesund kommune, seier Geir Ove Leite, varaordfører i Skodje, og varaordførerkandidat for Arbeiderpartiet til nye Ålesund kommune.

Mobbing og sjikane

Innlegg frå Ragnar Elias Bakken:

Mobbing og sjikane

Publisert:

I dag tek eg turen til Osterøy nær Bergen i Norge! Her har den lokale soknepresten funne det rett å trekke seg frå vikariatstillinga. Sterk negativ omtale i media er årsaka til dette standpunktet

Veivalget er nå!

Innlegg frå Cine Finstad Austnes (Frp):

Veivalget er nå!

Vis hvordan fremtidens veiutbygging skal være

Publisert:

Nok er nok, folk flest i dette landet sier nå nei til mer bompenger.

6-åringar i si første fotball-turnering

6-åringar i si første fotball-turnering

Publisert:

2. pinsedag arrangerte Norborg IL miniturnering for gutar og jenter 6 år på Uggedal stadion.

Øvar og øvar, teater skal det bli

Øvar og øvar, teater skal det bli

Publisert:

Juniorgruppa til UL Fram er i gong med ei ny og ganske intens øvingstid. Jonsok er det premiære på teaterstykket «Anastasia».

Fjellet som ser sprengt og fillerista ut

Fjellet som ser sprengt og fillerista ut

Publisert:

Eit meir spennande og spesielt fjell enn Otrefjellet skal ein leite lenge etter i Haram. På toppen av fjellryggen er det eit flott utsyn, likevel er det nok fjellformasjonane som er det mest fasinerande.

Eitt av desse forslaga kan bli det nye kommunevåpenent

Eitt av desse forslaga kan bli det nye kommunevåpenent

Publisert: - Oppdatert: 07.06.2019 kl 15:05

Komiteen for nytt kommunevåpen og ordførarkjede foreslår to nye kommunevåpen. 13. juni skal fellesnemnda gi si tilrådning om nytt kommunevåpen til det nye kommunestyret som skal veljast i haust.

Mindre arbeidsløyse no enn for eitt år sidan

Publisert:

Talet på arbeidslause har gått ned både i Haram og Sandøy det siste året.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse