Nordre

Søkeresultat

Nyheter av:

Lesarinnlegg:

Den eiendommelige skatten!

Publisert:

For vel 100 år siden ble det anledning for kommuner å innføre eiendomsskatt som var ment å dekke kommunens utgifter til infrastruktur, som vann, kloakk, renovasjon og gatelys. Goder som man hadde i bynære strøk.

Tennfjordgut med song på dialekt

Tennfjordgut med song på dialekt

Publisert:

Høgspent og energifylt song frå Tennfjordgut. «Ludwig» sin debutsingel «Telefon» er ei original blanding mellom alternativ rock og hip hop, sjølvsagt på dialekt.

Godkjente kommunedelplan for Hamnsund-sambandet

Godkjente kommunedelplan for Hamnsund-sambandet

Publisert:

Haram kommunestyre har eigengodkjent kommunedelplan for Hamnsundsambandet, Haram kommune.

Ny 1–10 skule på Eidet til 225 million

Publisert:

Kommunestyret vedtok sist torsdag at den nye skulen på Eidet skal organiserast som 1-10-skule med felles rektor/verksemdsleiar, og med avdelingsleiar for ungdomstrinn, mellomtrinn og barnetrinn.

Lovlegheitskontroll kan ramme skulebygging meir enn badeland

Lovlegheitskontroll kan ramme skulebygging meir enn badeland

Publisert: - Oppdatert: 05.09.2019 kl 23:04

Ved å forsøke å stoppe badeland i Brattvåg sentrum, ved hjelp av lovlegheitskontroll, risikerer ein at også andre vedtekne investeringar kan ryke.

Løyvde midlar til breibandutbygging på øyane

Løyvde midlar til breibandutbygging på øyane

Publisert:

Nye Ålesund har fått 4,46 millionar kroner til å bygge ut breibandnettet på Haramsøy og Flemsøy/Skuløy.

Venstre overraska og vart nest største parti ved HVS

Skulevalet:

Venstre overraska og vart nest største parti ved HVS

Publisert:

Skulevalet ved Haram vidaregåande skule vart gjennomført måndag og tysdag denne veka.

Klima og samferdsel viktigast for ungdommen

Valdebatt:

Klima og samferdsel viktigast for ungdommen

Publisert:

Fredag var det valdebatt for elevar ved Haram vidaregåande skule på Ingebrigt Davik huset.

Ber om lovlegheitskontroll av sentrumsbad

Ber om lovlegheitskontroll av sentrumsbad

Publisert:

Rett etter vedtaket om å gå for sentrumsalternativet i badelandsaka i kommunevart sist torsdag vart det levert inn lovlegheitskontroll av prosjektet. Her står det at dei seks som har underskrive er i tvil om det er tilhøve i saka som kan setje kommunen i erstat-ningsansvar.

Prøv valgomat for lokalvalet 2019

Prøv valgomat for lokalvalet 2019

Publisert:

Valgomaten hjelper deg å finne partiet som du er mest einig med. Her kan du teste deg sjølv.

Webkamera skal vise framdrifta av Nordøyvegen

Webkamera skal vise framdrifta av Nordøyvegen

Publisert:

Statens vegvesen og Skanska har denne veka fått på plass webkamera både på Hestøya og på Skjelten.

Vedtok utbetring av Haramsøy skule i eitt byggetrinn

Vedtok utbetring av Haramsøy skule i eitt byggetrinn

Publisert:

Haram kommunestyre har samrøystes gjort vedtak om at Haramsøy skule skal byggast ut og renoverast i eitt byggetrinn. Dermed gjorde dei om på vedtaket frå mai, om å ta utbetringa i eitt byggetrinn.

Meinte å ha blitt trua før badelandsaka i kommunestyret

Meinte å ha blitt trua før badelandsaka i kommunestyret

Publisert: - Oppdatert: 04.09.2019 kl 12:44

Edvin Bjørn Marthinussen i Frp sa frå talarstolen under handsaming av badelandsaka i kommunestyret at det hadde kome truslar mot han og to andre Frp-politikarar i forkant av møtet.

Her kan du få med deg kveldens valdebatt frå Gomerhuset i Skodje

Følg sendinga frå klokka 18.15:

Her kan du få med deg kveldens valdebatt frå Gomerhuset i Skodje

Publisert:

Kveldens valdebatt tek føre seg aktuelle saker i nye Ålesund kommune, bypakkar og ordførarkamp.

Ope møte om innbyggartorg

Ope møte om innbyggartorg

Publisert: - Oppdatert: 04.09.2019 kl 08:36

Nye Ålesund inviterer innbyggarar, næringsliv, frivillige organisasjonar, politikarar, diverse råd og andre interesserte til ope møte om innbyggartorg.

Førarlaus båt i drift taua i land

Førarlaus båt i drift taua i land

Publisert:

Redningsskøyta henta laurdag ettermiddag ein førarlaus Silver Viking i drift sør for Lepsøyrevet.

Redusert kapasitet på ferjeavgang

Publisert:

Det blir redusert kapasitet på avgangen frå Brattvåg til Fjørtofta måndag 2. september klokka 06.25.

Kva om barn hadde stemmerett?

Innlegg frå May Britt Haukås:

Kva om barn hadde stemmerett?

Publisert:

Om barn hadde stemmerett, kva for parti ville dei stemt på? Truleg ville partia som prioriterer areal og ressursar til fysisk aktivitet og leik ute, kome høgt på lista. Flat og grå asfalt inspirerer i liten grad til leik og utforsking. Men det gjer naturen.

Ålesund skal vere ein kommune for både ålesundere og ålesundarar

Innlegg frå Eva Vinje Aurdal (Ap):

Ålesund skal vere ein kommune for både ålesundere og ålesundarar

Publisert:

Stortinget har vedteke å slå saman kommunene Ørskog, Skodje, Haram, Sandøy og Ålesund frå 1. januar 2020. Spørsmålet om målforma til den nye kommunen er for tida eit stort diskusjonstema.

Konfliktråda blir organisert som politidistrikta

Publisert:

Frå 1. juli 2019 er konfliktråda organisert etter same geografiske inndeling som politidistrikta i Norge.

Stenger Remmetunnelane under brannøving

Stenger Remmetunnelane under brannøving

Publisert: - Oppdatert: 01.09.2019 kl 09:55

Fylkesveg 659 Remmetunnelane blir stengt tysdag 3. september frå kl. 19-21 fordi Statens vegvesen og naudetatane skal øve på brann i tunnelen.

Kampen for livet

Lesarinnlegg frå Arnt-Ove Tennfjord (KrF):

Kampen for livet

Publisert:

For meg er kampen for det ufødde livet og mot dødshjelp den viktigaste kampen. Eg går for livet.

- Hvordan skal jeg stemme?

Innlegg frå Dan Roger Lid:

- Hvordan skal jeg stemme?

Publisert:

Det nærmer seg valg. Jeg føler meg splittet. Ikke fordi jeg dras mot den ene eller andre retningen, men fordi mitt indre kjemper en kamp. En kamp om hvordan jeg skal stemme.

Brattvåg i bakevja

Lesarinnlegg:

Brattvåg i bakevja

Publisert:

Kommunereforma, og samanslåing med Ålesund, var ei ulykke for Brattvåg.

Lesarinnlegg frå Ragnar Elias Bakken:

Framtidsnavigatør i nye Ålesund Kommune

Publisert:

Eg slår fast at nye Ålesund kommune har oppretta nok ei ny stilling innan toppadministrasjonen - framtidsnavigtør.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse