Nordre

Søkeresultat

Nyheter av:

Endra fisketid i Vatne-elva

Publisert:

Miljødirektoratet har fastsett endringar om fiske etter anadrom laksefisk i sjø og vassdrag.

Fylkesutvalet seier nei til autopass

Fylkesutvalet seier nei til autopass

Publisert: - Oppdatert: 06.06.2019 kl 13:45

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal vil ikkje innføre autopassordninga på fylkesvegferjene.

Ekstra tilskot til rusarbeid i Haram

Publisert:

Haram kommune har søkt Fylkesmannen om tilskot til kommunalt rusarbeid og fått innvilga ein sum på kroner 660.000.

Kongsberg-avtale på drilling rigg til 350 million kroner

Kongsberg-avtale på drilling rigg til 350 million kroner

Publisert: - Oppdatert: 06.06.2019 kl 09:22

Kongsberg har inngått avtale med verftet KeppelFELS i Singapore, som skal bygge ein Moss CS60Eco halvt nedsenkbar borerigg for Awilco Drilling til ein verdi av 350 millionar kroner.

Startar å frakte stein frå Fjørtoft til Lepsøyrevet

Startar å frakte stein frå Fjørtoft til Lepsøyrevet

Publisert:

Denne veka startar Skanska med transport av stein frå Fjørtofta til Lepsøyrevet.

Nordøyvegen:

Elektrokontrakten er lyst ut

Publisert:

Elektrokontrakten i samband med Nordøyvegen er no lyst ut i marknaden.

Innlegg frå Ragnar Elias Bakken:

Barna først

Publisert:

Mange fine og velmeinande formuleringar og sterke ord har blitt sett på papiret og underskrive av politiske organ, nasjonar og organisasjonar for å kunne bidra til trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge rundt i verda.

Skulen bør renoverast i eitt byggetrinn, ikkje to

Ønsker nytt vedtak om Haramsøy skule:

Skulen bør renoverast i eitt byggetrinn, ikkje to

Publisert:

Fleire kommunepolitikarar ber i ein interpellasjon til kommunestyret den 20. juni om nytt vedtak i saka om renovering av Haramsøy skule. I staden for to byggetrinn, ber dei om at heile renoveringa blir tatt samla.

Vindkraftmotstandarane bur seg på kamp

Vindkraftmotstandarane bur seg på kamp

Publisert:

Motstandsgruppa mot vindkraftutbygging på Haramsøy følgjer nøye med sakgangen knytt til vindturbinane på Haramsfjellet. Om naudsynt er dei villege til å ty til ulike aksjonsformer.

Byvåpenet til Ålesund samlar i ny kommune

Lesarinnlegg:

Byvåpenet til Ålesund samlar i ny kommune

Publisert:

Byvåpenet til Ålesund må bestå som det er i den nye kommunen, meiner Ålesund KrF i programmet sitt. Ålesund sitt byvåpen har ei lang historie. Ålesund KrF trur det blir eit samlande symbol for den nye kommunen på ein framifrå måte.

Harøying med ny og  frisk penn i Nordre

Harøying med ny og frisk penn i Nordre

Publisert: - Oppdatert: 05.06.2019 kl 08:52

Janne Kristin Rosvoll Falch frå Harøya er tilsett som ny journalist i Nordre. Ho håpar å bidra til at det blir meir stoff frå Sandøy i avisa.

- Med hund har ein alltid noko å prate om

- Med hund har ein alltid noko å prate om

Publisert:

Sunnmøre hundeklubb avd. Haram ønsker å auke aktiviteten, og ser gjerne at fleire hundeinteresse-rte blir med i klubben

Innlegg frå Kari Fjørtoft:

Hent dei norske IS barna og mødrene deira heim raskt

Publisert:

Røde Kors seier det hastar med å få barna heim frå ein flyktningeleir i Nord-Syria, der over 70 000 menneske bur.

Inga frykt for dødsalgar ved Mowi sitt anlegg på Rogne

Inga frykt for dødsalgar ved Mowi sitt anlegg på Rogne

Publisert:

- Det er klart det er urovekkande, men her er det veldig reint og frisk vatn med gode oksygenforhold, så eg trur ikkje det er nokon stor fare for at vi får dødsalgar her.

Skolen skal motivere og inspirere til læring

Innlegg frå Cine Finstad Austnes (Frp):

Skolen skal motivere og inspirere til læring

Publisert: - Oppdatert: 03.06.2019 kl 21:26

Kunnskap og danning henger tett sammen, men fortsatt må foreldre ta hovedansvaret for barneoppdragelsen.

Hjort i Haram og Sandøy skal testast for skrantesjuke

Publisert:

Miljødirektorat har pålagt alle jegerar om å teste felte hjortevilt for skrantesjuke. Det inneber at alle jegerar må sende prøver til Veterinærinstituttet og registrere felte dyr og skrantesjukeprøver i Hjorteviltregisteret.

Her er områda som blir bygd ut med breiband og kven som har fått oppdraga

Her er områda som blir bygd ut med breiband og kven som har fått oppdraga

Publisert:

Nye Ålesund har inngått avtale om utbygging og drift av breiband. Det er Telenor Norge AS og Nordvest Nett AS som har fått kontrakt om utbygging av høghastigheitsbreiband i 26 område i den nye kommunen.

Triveleg skule, men forferdelege garderober

Triveleg skule, men forferdelege garderober

Publisert:

Haramsøy skule er ein veldig trivelig skule å gå på. Det er mange gode sider ved å gå der, men det må trekkast frå litt på grunn av tilstanden på bygget.

Mange pluss, men også minus

Mange pluss, men også minus

Publisert:

Rektor Kenneth Ulla synest der er på høg tid at det no har blitt løyvd pengar til å renovere Haramsøy skule. Han skulle likevel ønske at begge byggetrinna vart tatt i eitt.

Trivst i det maritimte miljøet

Arbeidsveke ved oppdrettsanlegg:

Trivst i det maritimte miljøet

Publisert:

Ivar Arne Fjørtoft har hatt arbeidsveka si hos lakseoppdrettsanlegget Mowi på Rogne.

Allsidig å arbeide på gard

Arbeidsveke i 9. klasse:

Allsidig å arbeide på gard

Publisert:

Aurora Longva har vore utplassert på garden til Peder Rogne i arbeidsveka si, der ho har hatt arbeid i fjøsen.

Eksamensdebut for vatneelevar

Eksamensdebut for vatneelevar

Publisert:

Spenning, nervar, stress og forventing. Det nærmar seg juni månad, og eksamenstida har tatt over skular og universitet over heile landet.

Tryggheim Brattvåg får utvide parkeringsområde

Tryggheim Brattvåg får utvide parkeringsområde

Publisert:

Tryggheim barnehage i Brattvåg har fått løyve av Haram kommune til å nytte areal som ligg på andre sida av vegen, nedanfor barnehagen, til parkering. Arealet er også i dag delvis nytta til parkering.

Stein frå Nordøyvegen selgast

Stein frå Nordøyvegen selgast

Publisert:

Statens vegvesen søker aktørar som er interessert i å kjøpe overskotsstein frå tunnelane på Nordøyvegen.

Nogva satsar i Nord-Norge

Nogva satsar i Nord-Norge

Publisert:

Nogva Svolvær AS vart etablert i 1978, og har sidan hatt ei fin utvikling. Selskapet er rekna som Nogva-konsernet si «forlenga arm» i Nord-Norge.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse