Nordre

Søkeresultat

Nyheter av: Hilde Beate Ellingsæter

Uvêr skaper problem for ferje og hurtigbåt

Publisert: - Oppdatert: 22.10.2019 kl 14:03

Uvêret tysdag morgon skapar problem for enkelte ferje- og hurtigbåtsamband.

Tre tatt i fartskontroll i Uggedalen

Publisert: - Oppdatert: 22.10.2019 kl 08:34

Tre bilførarar fekk forenkla forelegg for fart under ein kontroll ved Uggedal stadion måndag formiddag.

Nye Ålesund er årets nynorskkommune 2019

Publisert:

Nye Ålesund utmerker seg ved å ha ei raus og demokratisk innstilling til språk, meiner juryen bak kåringa.

Haram på kartet – svømmeanlegg i riksmedia

Lesarinnlegg frå Bente Bruun (H):

Haram på kartet – svømmeanlegg i riksmedia

Publisert:

Da er Haram igjen på kartet, denne gangen med store oppslag i Aftenposten. Lesere som ikke kjenner saken, sitter kanskje igjen med et inntrykk av at et uansvarlig kommunestyre i samrøre med administrasjon og noen særinteresser vedtar å bygge et gedigent badeland for så å sende regningen til ...

Kommunestyret i nye Ålesund skal konstituerast

Kommunestyret i nye Ålesund skal konstituerast

Publisert:

Torsdag 24. oktober blir det halde det første kommunestyremøtet i nye Ålesund kommune.

Varslar tvangsmulkt til drivar av solarium

Publisert:

Kommunelegen i Haram har gjentatte gongar bedd Øyra Solarium om svar etter pålegg som vart gjort då kommunelegen kom på uanmeldt tilsyn, først 3.1.2019 og seinare 11.9.2019.

Ope hus på Vågholmsbuda

Publisert:

Førstkomande laurdag ettermiddag vert det invitert til ope hus med servering av kaffi og kaker i Vågholmsbuda på Fjørtofta.

Startar Industrifagskule med VARD som pilotbedrift på Sunnmøre

Et løft for fagarbeidarane i VARD

Publisert: - Oppdatert: 21.10.2019 kl 09:10

Industrifagskulen starta fredag opp i VARD med 18 deltakarar frå Vard Søviknes, Vard Brattvaag, Vard Langsten og Vard Accommodation.

TV-aksjonen 2019

Publisert:

Årets TV-aksjonen NRK 2019 går av stabelen førstkomande søndag, 20. oktober. TV-aksjonen NRK har no blitt arrangert i 45 år.

Oppgradering av drikkevasskjelde på Store Kalvøy

Publisert:

Asbjørn Schjelderup har på vegner av Store Kalvøy Vassverk SA sendt brev til Haram kommune der han ber om eit snarleg møte med teknisk sektor for å sjå på moglegheiter for støtte til dei komande investeringane som vassverket ser må kome.

Ein person lettare skadd i trafikkulykke på Slyngstad

Publisert: - Oppdatert: 18.10.2019 kl 13:41

Klokka 8.14 melder politiet om trafikkulykke på Slyngstadvegen, med to bilar involvert.

Skolering av fleire unge MOTivatorar

Publisert:

Om lag 40 ungdommar skal neste veke styrkast til å bli robuste og motiverande ungdommar for sine medelevar.

Felles forliksråd for Haram og Sandøy

Publisert:

Fellesnemnda for nye Ålesund har vedtatt at funksjonstida for dei eksisterande forliksråda i Ålesund, Haram, Skodje, Ørskog og Sandøy skal vidareførast ut 2020.

Plastberg på Vatne

Plastberg på Vatne

Publisert:

I grushola på Eidet, som blir brukt som parkeringsplass for enkelte turfok, er det samla ei mengde plast i ulike fargar som kjem frå rundballar i landbruket.

Familiefransyning med magi og fantasi

Familiefransyning med magi og fantasi

Publisert:

Magi- og fantasioperatørene finn på historier ut av nesten ingenting. Eller det vil seie; av alt det som skjer med deg kvar einaste dag, nesten heilt utan at du tenker på det.

Har gitt ut sin andre roman

Har gitt ut sin andre roman

Publisert:

Den lokale forfattaren Berit Øverland frå Vatne har gitt ut sin andre roman.

Arrangerer Estland-kveld i Brattvåg kyrkje

Arrangerer Estland-kveld i Brattvåg kyrkje

Publisert:

Fredag 18.oktober arrangerer Brattvåg sokneråd temakveld om Estland. Kyrkjelyden støttar kyrkjelydsarbeid i den lutherske kyrkja i Estland, og fleire frå Brattvåg var med i ei gruppe som besøkte Tallinn i september.

- Enorm aktivitet, og alt etter planen

- Enorm aktivitet, og alt etter planen

Publisert:

Arbeidet med Nordøyvegen går for fullt, med stor aktivitet både over og under jordskorpa.

«Natur og kultur i nye Ålesund» på tur

«Natur og kultur i nye Ålesund» på tur

Publisert:

Tysdag 8.oktober var Ålesund Senioruniversitet si undergruppe «Natur og Kultur i Nye Ålesund» på læringstur til Søvik.

Godkjent kulturminneplan i siste liten

Godkjent kulturminneplan i siste liten

Publisert:

- Vi må ta vare på kulturminna så dei som kjem etter veit kven dei var, dei som levde og strevde før dei, står det i Kulturminneplanen for Haram.

Har vedteke klima-, areal- og transportplan for nye Ålesund

Publisert:

Haram kommunestyre vedtok på møte sist veke å stille seg bak nye Ålesund sitt forslag til planprogram for klima areal og transportplan.

Sterkt møte med Kenya

Sterkt møte med Kenya

Publisert:

Elevane frå Haram VGS fekk eit sterkt møte med Kenya på turen dei var med på, i høve innsamlingsaksjonen skulen skal ha seinare i haust.

Harams-lensmann kåra til årets leiar i politiet

Harams-lensmann kåra til årets leiar i politiet

Publisert: - Oppdatert: 16.10.2019 kl 08:43

Lensmann Øyvind Verpeide i Haram vart under Politiet sitt Fellesforbund leiarkongress i Bergen tysdag kåra til «Årets leiar i politiet 2019».

Ønsker forslag til kven som bør få kulturprisane for 2019

Ønsker forslag til kven som bør få kulturprisane for 2019

Publisert:

Kvart år deler Haram kommune ut to kulturprisar, Kulturprisen og Ungdommens kulturpris, til eldsjeler og lag/foreiningar som er med på å gjere Haram kommune til ein god kommune å bu i.

Petter Northug på fjelltur i Haram?

Petter Northug på fjelltur i Haram?

Publisert: - Oppdatert: 15.10.2019 kl 21:46

Petter Northug sitt namn står i turregistreringsboka ved Litle Hestevatnet, mellom Brattvåg og Hildredalen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse