Nordre

Søkeresultat

Nyheter av:

Vekas turtips er til Nordøyane sin høgaste topp

Vekas turtips er til Nordøyane sin høgaste topp

Publisert: - Oppdatert: 30.05.2019 kl 21:08

- Her oppe ser du mest heile kyststripa, seier Sindre Rogne og speidar rundt. Vi står oppe på Skulen, som ikkje berre er det høgaste punktet på Flemsøy/Skuløy, men også på Nordøyane.

Sjark har grunnstøytt utanfor Søvika

Publisert: - Oppdatert: 30.05.2019 kl 18:51

Ein sjark har grunnstøytt ved Torholmen, utanfor Søvik, melder Hovudredningssentralen Sør-Norge søndag klokka 15.17.

Brattvågar nominert til Musikkpris

Brattvågar nominert til Musikkpris

Publisert:

Sander Flem Hansen, under artistnamnet Sandy, er nominert til den prestisjetunge Musikkprisen 2019.

Journalistyrket har gitt meirsmak

Journalistyrket har gitt meirsmak

Publisert:

9. klassingen Hannah Flem Otterlei ved Haramsøy skule var spent på korleis journalistyrket er. Sist veke var ho utplassert hos Nordre for å få eit nærare innblikk i yrket.

Stopp raseringa av norsk jord og natur på ei vakker øy

Svar til ordføraren frå Cine Finstad Austnes:

Stopp raseringa av norsk jord og natur på ei vakker øy

Publisert: - Oppdatert: 29.05.2019 kl 19:33

Kjære ordfører! Du skal ikke bekymre deg for at jeg ikke vet hvordan ting henger sammen vedrørende vindturbinene. MEN, jeg deler ikke ditt positive syn på dem, dette er rasering av norsk jord og en flott natur på en vakker øy!

Innlegg av Ragnar Bakken:

Ja til song i skulen - og samfunnet elles

Publisert:

Vi har siste tida fått litt debatt rundt SONGEN sin plass i skulen. Grunnlaget for at dette no er finn vi i Regjeringa sitt framlegg til ny læreplan knytta til norskfaget i skulen.

Parkeringskulturen i Brattvåg lever i «beste velgåande»

Parkeringskulturen i Brattvåg lever i «beste velgåande»

Publisert: - Oppdatert: 02.06.2019 kl 10:08

Parkeringa i Brattvåg er på kryss og tvers, over fotgjengarfelt og til hinder for trafikksikker ferdsel.

Vil føre hjorten nærmare kyrkja

Vil føre hjorten nærmare kyrkja

Publisert:

Fleire i Haram formannskap ønsker no å få Fylkesmannen med på endre passasjen til hjorten, den såkalla hjorteråsa, som dei meiner set hindringar for utvikling av Vatne/Tennfjordområdet.

Lærte om velsigning  i villmarka

Lærte om velsigning i villmarka

Publisert:

Dei er dei beste ambassadørar for neste års Kode B-leir, dei knappe 70 deltakarane på årets leir. Å lære om velsigning under Tinden, eller Samhjartet, i villmarka var berre kjempekjekt.

Gjev pris til EikTrapp

Gjev pris til EikTrapp

Publisert:

EikTrapp fekk i helga Norske trevarer sin bransjepris, Det gyldne sagblad, for å vere den bedrifta som har utmerka seg best i året som gjekk.

131 sykla Norge på langs søndag

131 sykla Norge på langs søndag

Publisert:

131 deltakarar frå 1 til 78 år sykla til saman Noreg på langs søndag. Harald Vatnehol (74) har sykla alle 36 gongane.

Lun poesi- og litteraturkveld på fyret

Lun poesi- og litteraturkveld på fyret

Haram kunstlag vil skape ein ny arena for kunst

Publisert:

- Kunst er ikkje berre måleri og foto, det er også ord og uttrykk.

Sluttar med drosjekøyring på Fjørtoft etter 35 år

Sluttar med drosjekøyring på Fjørtoft etter 35 år

Publisert:

Sylvi Anne Otterlei på Fjørtoft har sagt opp drosjeløyve sitt på Fjørtoft. Drosjeløyvet opphøyrer den 31. august.

Det er framleis mogleg å få pass i Haram

Publisert:

På møte i politirådet opplyste Øyvind Verpeide, lensmann i Haram, at til om lag 1. august kan publikum framleis få pass i Brattvåg. I Vestnes og Rauma er passkiosken lagt ned.

Ønsker seg skrankeslynge ved legekontora i Haram

Publisert:

Ifølgje HLF Nordre Sunnmøre er det i dag ikkje skrankeslynge ved nokon av legekontora i Haram.

No kan ein søke om midlar til utbetring av kommunale areal

No kan ein søke om midlar til utbetring av kommunale areal

Publisert:

Kommunestyret har løyvd 1,7 millionar kroner til samarbeidsprosjekt med frivillige lag og organisasjonar som ønsker å gjere tiltak knytt til kommunale uteareal.

Ordføraren svarar på innlegget «Lyver du om vindkraft, ordfører?»

Ordføraren svarar på innlegget «Lyver du om vindkraft, ordfører?»

Publisert:

Kjære Cine og Ålesund FrP. Konspirasjonsteoriar og insinusasjonar om løgn og hemmelege møter er grunnlause, administrasjonen i Haram kommune og ordføraren har ikkje underslått opplysningar eller informasjon om vindkraftutbygginga på Haramsfjellet.

Set fokus på førebyggjande politiarbeid

Set fokus på førebyggjande politiarbeid

Publisert:

Ulovleg bildedeling blant ungdom, narko i ungdomsmiljø, og køyring utan førarkort blant innvandrarar er problem kriminalitetsførebyggjar/politikontakt Ingrid Korsnes Hildre ser på som viktige å ta ta tak i.

Store mengder isopor driv kontinuerleg i land

Store mengder isopor driv kontinuerleg i land

Publisert:

Plastpiratane på Lepsøy har varsla om ei pågåande forureining av isopor i strandsoner i kommunane Giske og Haram.

Innlegg frå Ålesund SV:

Høgresida latar som den har ein næringspolitikk

Publisert:

Det finns ein seigliva myte i Norge om at høyresiden er god på næringspolitikk. Det har aldri vært riktig i Norge. Ikke minst har høyresidens næringspolitikk glimret med sitt fravær i alle de fem år de har sittet i regjering.

Trimtur til Stormyrhytta  på Haramsøy

Trimtur til Stormyrhytta på Haramsøy

Publisert:

Mandag 20. mai arrangerte LHL Skodje/Ørskog/Haram vårtur til Stormyrhytta på Haramsøy, i strålande solskin.

Årevis venting går endeleg mot slutten

Årevis venting går endeleg mot slutten

Publisert:

Haram kommunestyre vedtok på siste møte å fullfinansiere gang- og sykkelveg på vegstrekninga mellom Engeset og Uggedalen, samt området ved vidaregåande og ungdomsskulen i Brattvåg.

Lyver du om vindkraft, ordfører?

Innlegg frå Cine Finstad Austnes

Lyver du om vindkraft, ordfører?

Publisert:

Jeg er forundret over alt Haram formannskap og kommunestyret ikke vet om vindturbiner på Haramsfjellet! Ikke en eneste gang i løpet av fire år har jeg hørt noe om møter med utbyggerne eller at Haram kommune skal få en «kiste av gull» for tort og svie

Lesarinnlegg frå Kari Fjørtoft:

Meir fornybar energi

Publisert:

Raudt er for å bekjempe fattigdom. Vi er mot imperialistiske krigar. Verdas folk treng meir energi for å leve betre. Miljøforskarar tilrår ikkje meir kol og atomkraft. Vindkraft er ei av fleire gode fornybare kjelder.

Lesarinnlegg frå Paul Farstad, Rødt:

- Stopp vindkraftutbygginga på Haramsfjellet

Publisert:

Det er per no planlagt åtte relativt store vindkraftturbinar på Haramsøya. Vindturbinane skal i følge siste høyringsuttalelsar frå Haram kommune ha ei totalhøgde på 150 meter og rotordiameter på heile 136 meter. Desse vert plassert langs kanten på den ca. 300 meter høge fjellryggen på Haramsøy. Vind...

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse