Nordre

Søkeresultat

Nyheter av: Hilde Beate Ellingsæter

Polarcruiseskip på plass i Søvika

Polarcruiseskip på plass i Søvika

Publisert: - Oppdatert: 28.04.2020 kl 09:41

Det luksuriøse polarcruiseskipet som skal utrustast ved Vard i Søvika kom i morgontimane tysdag til verftet. Dermed er det mykje godt arbeid som ventar arbeidarane på Søvikneset i tida framover.

Luksusfelle, eller en lenge planlagt investering?

Lesarinnlegg frå Bente Bruun:

Luksusfelle, eller en lenge planlagt investering?

Publisert:

Da er svømmeanlegget i Brattvåg igjen i media, denne gangen med store oppslag i både Bygdebladet og Sunnmørsposten. Lesere som ikke kjenner saken, sitter igjen med et inntrykk av noen særinteresser i gamle Haram ønsker å bygge et gedigent badeland for så å sende regningen til Nye Ålesund.

Startar arbeid med å sikre betre vasskvalitet

Startar arbeid med å sikre betre vasskvalitet

Publisert:

For å sikre betre rensing av vatnet ut til innbyggarane i Vatne og Tennfjord-området, startar kommunen til med å utvide vassbehandlingsanlegget på Vatne.

To strekningar får ny asfalt i år

To strekningar får ny asfalt i år

Publisert:

Møre og Romsdal fylkeskommune skal legge opp mot 100 km asfalt på fylkesvegane i år. I tidlegare Haram er det to strekningar som får ny asfalt i år. Sandøy får ingen.

Berga ugle ut av pipa

Berga ugle ut av pipa

Publisert:

Søndag rykka folk frå Ålesund brannvesen si avdeling i Brattvåg ut til Slyngstad der ei ugle hadde sett seg fast i pipa.

Avlyser årets Havgaprock

Avlyser årets Havgaprock

Publisert:

Arrangørane av Havgaprock ser seg nøydde til å avlyse årets musikkfestival på Haramsøya i juni.

Mange sit i joggebukse på heimekontoret

Mange sit i joggebukse på heimekontoret

Publisert:

Regjeringa har oppmoda til heimekontor i koronakrisa. Ei ny undersøking viser at ein av tre nordmenn sit i joggebukse medan dei er på jobb heimanfrå.

Dei offentlege tannklinikkane opnar gradvis for pasientbehandling

Publisert:

Dei nye anbefalingane frå Helsedirektoratet som kom 20. april, inneber at alle tannklinikkane vil opne for tannbehandling i løpet av dei to nærmaste vekene.

Slik har arbeidsløysa auka i Ålesund kommune

Slik har arbeidsløysa auka i Ålesund kommune

Publisert:

12. mars innførte regjeringa dei mest inngripande tiltaka sidan krigen. Heller ikkje sidan den gong har Noreg hatt ei høgare arbeidsløyse enn i dag.

Arbeid på vassleidninga på Alvestad gjer folk vasslause

Publisert:

Fredag pågår det arbeid på vassleidninga på Alvestad, som fører til at folk blir heilt eller delvis vasslause ein periode.

Høge søkartal ved NTNU i Ålesund

Høge søkartal ved NTNU i Ålesund

Publisert:

Tala er klare, og mange ser føre seg å ta drøymestudiet sitt ved NTNU i Ålesund.

Fint med heimestudiar, men lett å hamne bakpå

Fint med heimestudiar, men lett å hamne bakpå

Publisert:

Sidan skular og høgskular var stengde 12. mars har studentar over heile landet hatt heimestudiar.

Vegvesenet utset ikkje EU-kontroll på nytt

Publisert:

Tidlegare i år utsette Vegvesenet EU-kontrollen på grunn av koronapandemien, men dei vil ikkje gi ei ny utsetjing for dei som har frist i mai eller seinare.

Stor glede over at frisøren opnar igjen

Stor glede over at frisøren opnar igjen

Publisert:

Annette Helen Opskar er ein av veldig mange frisørar som måndag endelig kan ta fram saksa igjen.

Ny faktura for kommunale gebyr kjem 20. juni

Ny faktura for kommunale gebyr kjem 20. juni

Publisert: - Oppdatert: 22.04.2020 kl 11:12

I samband med fakturafeilen på kommunale gebyr, som vart sendt ut i mars, har Ålesund kommune no berekna grunnlaget på nytt, og ny faktura skal etter planen vere klar til utsending 20. juni.

Brannvesenet ute for å kontrollere bål

Publisert:

Befal ved brannstasjonen i Brattvåg har vore ute for å kontrollere eit bål som er fyrt opp nært skogen.

Brann i bergingsbil i Brattvåg

Brann i bergingsbil i Brattvåg

Publisert: - Oppdatert: 21.04.2020 kl 15:23

Møre og Romsdal i110-sentral melder tysdag om brann i ei batterikasse på ein bergingsbil i Brattvåg.

Åtvarar mot lyng- og skogbrannfare

Åtvarar mot lyng- og skogbrannfare

Publisert:

Meteorologisk Institutt åtvarar mot at det er lokalt stor gras- og lyngbrannfare austafjells og på Vestlandet.

Maritime næringar ber politikarane om hjelp

Maritime næringar ber politikarane om hjelp

Publisert:

Tillitsvalde i ei rekke maritime bedrifter har sendt brev til stortingspolitikarar og Nærings- og fiskeridepartementet, der dei ber om hjelp til å ta kome seg gjennom koronakrisa.

Tøft for idrettslaga under koronapandemien

Tøft for idrettslaga under koronapandemien

Publisert: - Oppdatert: 21.04.2020 kl 22:30

Koronakrisa har slått hardt inn også for idrettslag og klubbar, som til saman organiserer 2,1 millionar barn og vaksne.

Slik er retningslinjene for skulane

Slik er retningslinjene for skulane

Publisert: - Oppdatert: 21.04.2020 kl 08:42

Førstkommande måndag opnar skulane og SFO for 1.-4 trinn. No er rettleiaren for korleis skulane kan sikre nødvendige smitteverntiltak klar.

Her er dei nye rutinane i barnehagane

Her er dei nye rutinane i barnehagane

Publisert:

Etter fem veker med koronastengde barnehagar får barnehagebarn i Ålesund kommune vende tilbake til ein meir normal kvardag.

Tiltalt for seksuelle overgrep mot barn

Publisert:

Ein mann busett i gamle Haram er i Sunnmøre Tingrett tiltalt for handlingar som omfattar framstilling av seksuelle overgrep mot barn eller framstilling som seksualiserer barn (etter Straffelova § 311).

Dømd for fyllekøyring

Dømd for fyllekøyring

Publisert:

Ein mann busett i tidlegare Haram er i Sunnmøre Tingrett dømd til 21 dagar i fengsel og ei bot på 5.000 kroner køyring i ruspåverka tilstand. Han mistar også førarkortet i to år.

Nesten ein av fire vil halde barna heime frå barnehagen

Nesten ein av fire vil halde barna heime frå barnehagen

Publisert:

I ei spørjeundersøking seier 24 prosent av dei spurde at dei vil halde barna heime frå barnehagen når dei opnar igjen måndag.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse