Nordre

Søkeresultat

Nyheter av:

Lesarinnlegg:

Ordførere under falskt flagg

Publisert:

Valgkampen er allerede godt i gang. Valglistene er levert inn, og de ulike partiers ordførerkandidater er klare.

Heidring av den ukjende soldaten på Harøy kyrkjegard

Heidring av den ukjende soldaten på Harøy kyrkjegard

Publisert:

Frigjeringsdagen, den 8. mai, fekk den ukjende soldaten på Harøy kyrkjegard endeleg sin gravstein. Steinen er gitt av Kulturdepartement, og er med det godkjent som krigsgrav med varig vern, 77 år etter at soldaten blei gravlagd.

Lesarinnlegg frå Kari Fjørtoft:

Er handelskrigen mellom Kina og USA ei sjølvmordsbombe?

Publisert:

Effekten av høgare tollsatsar er mindre frakt i verda, meir nasjonal produksjon i fleire land; dermed mindre CO2-utslepp. Nokre kapitaleigarar taper kanskje på kort sikt, men fleire vinn på dette: miljøet i alle land og arbeidarklassen i USA som får fleire sårt tiltrengte arbeidsplassar.

Lesarinnlegg:

Liberalistene sier NEI til vindkraft på Haramsøya

Publisert:

Vindkraft koster mer enn det smaker. Når politikerne vil gjennomføre såkalte grønne ulønnsomme prosjekter, sendes regningen alltid til skattebetalerne. Stortingspolitikerne har bestemt at norske forbrukerne og skattebetalere skal subsidiere utbygging av vindkraftverk via ordningen med grønne serti...

Her kan du sjå korleis nasjonaldagen i Haram og Sandøy vart feira

Her kan du sjå korleis nasjonaldagen i Haram og Sandøy vart feira

Publisert: - Oppdatert: 17.05.2019 kl 23:15

Det har vore ein nydeleg 17. mai der sola har dominert, men skodda lagt på lur. Både på øyar og i bygder har folk markert nasjonaldagen og kosa seg saman med familie og sambygdingar.

Ungdom på talarstolen 17. mai

Ungdom på talarstolen 17. mai

Publisert:

Barnetog, flagg, bunad, leikar og ikkje minst den tradisjonsrike talen. 17. mai er rett rundt hjørnet, og på Lepsøya er det 17-år gamle Håkon Farstad Brekke som har fått det ærefulle oppdraget med å halde årets tale.

Tildeling av to nye serverings- og skjenkeløyver

Publisert:

Haram kommunestyre har gitt serverings- og skjenkeløyve til Barius og Kaktus på Haramsøy, og Øyra Handel på Vatne.

Blir politikarane i Haram lurt?

Farlege vindmøller:

Blir politikarane i Haram lurt?

Publisert:

I 2008 gav NVE konsesjon til Zephyr AS for utbygging av eit vindindustriprosjekt på Haramsøy-fjellet. Sidan har det vore stille om prosjektet, og folk trudde og håpa at det ikkje vart noko av det. Men Zephyr har jobba i det stille, og torsdag 9. mai var det i Haram kommunestyre høyringsuttale til MT...

Vedtok å fullfinansiere trafikktryggingstiltak

Vedtok å fullfinansiere trafikktryggingstiltak

Publisert:

Kommunestyret har vedtatt å forskottere den delen av finansieringa, som etter norma er Møre og Romsdal Fylke sin del (50 prosent), for å få fullfinansiert dei prioriterte vegprosjekta som kommunen har sett seg som mål å gjennomføre snarast.

Kommunen bidreg med lånegaranti og leigeavtale til Norborg Fleirbrukshall

Kommunen bidreg med lånegaranti og leigeavtale til Norborg Fleirbrukshall

Publisert: - Oppdatert: 15.05.2019 kl 10:17

Kommunestyret i Haram har vedtatt å gi kommunal støtte til Norborg Fleirbrukshall i form av leigeavtale for hallen, samt lånegaranti.

Vedtok renovering av skulen på Haramsøy

Vedtok renovering av skulen på Haramsøy

Publisert:

Haram kommune har vedtatt å renovere Haramsøy skule i to byggtrinn, med opsjon på å inkludere byggetrinn 2 ved utlysing av anbod.

Plast på feil plass

Plast på feil plass

Publisert:

I kommunestyremøtet sist torsdag stilte Gunnbjørg Seth (KrF) ordføraren spørsmål om korleis kommunen kan bruke si mynde til å hindre spreiing av plast og anna avfall i naturen.

Fylkeskommunen er kristisk til endringarne i vindkraftkonsesjonen på Haramsfjellet

Publisert: - Oppdatert: 14.05.2019 kl 12:51

Fylkeskommunen er sterkt kritisk til at vindkraftanlegget det no blir søkt bygging av på Haramsfjellet, er vesentleg annleis enn det som var gitt konsesjon til i 2008.

Vil flytte vindturbinane nærmast busetnaden på Ulla

Høyringsuttale frå Haram kommune:

Vil flytte vindturbinane nærmast busetnaden på Ulla

Publisert:

Haram kommunestyre vedtok å be om flytting av dei to vindturbinane som ligg nærmast busetnaden på Ulla i sin høyringsuttale til NVE.

Feil at høyringsuttalen om vindturbinar på Haramsfjellet ikkje skulle behandlast politisk

Kommentar frå ordførar Vebjørn Krogsæter:

Feil at høyringsuttalen om vindturbinar på Haramsfjellet ikkje skulle behandlast politisk

Publisert:

I artikkelen påstår Nordre, rett nok ved å vise til Knut Hallvard Ulla, at ordføraren i utgangspunktet hadde tenkt at høyringsuttalen frå kommunen berre skulle handsamast administrativt og ikkje politisk.

Vatne ute av klassequizen

Vatne ute av klassequizen

Publisert:

Vatne ungdomsskule gjekk dessverre ikkje vidare til den siste finalen i klassequizen som går av stabelen 18. mai.

- De må bli mykje meir forbanna

- De må bli mykje meir forbanna

Publisert:

Kurt W. Oddekalv, leiar i Norges miljøvernforbund, manar vindkraftmotstandarar på Haramsøy til å trappe opp kampen mot vindturbinar.

Mathea med russedress og drillstav

Mathea med russedress og drillstav

Publisert:

Korpshatt, drillstav og russedress. Mathea (18) er russ og har ein brennande kjærleik for korps og drill. I år står ho fremst i toget og skal lede drillen på 17.mai, sjølvsagt med russedressen og korpshatten på.

- Trur dette blir bra

- Trur dette blir bra

Publisert:

Bodskapen til dei tilsette ved Kongsberg Maritime i Brattvåg fredag var todelt. Oppløftande med tanke på oppretting av Brattvåg innovasjonspark, men trasig med tanke på nedbemanning. Mottakinga totalt sett er likevel optimistisk, ifølgje tillitsvald i Fellesforbundet Åge Pettersen.

Kongsberg Maritime opprettar innovasjonspark i Brattvåg

Kongsberg Maritime opprettar innovasjonspark i Brattvåg

Publisert: - Oppdatert: 11.05.2019 kl 08:55

Kongsberg Maritime opprettar Brattvåg innovasjonspark i eit forsøk på å oppretthalde arbeidsplassar og skape varig lønsemd.

Den største integrasjonen i Kongsberg si historie

Den største integrasjonen i Kongsberg si historie

Publisert:

Fredag vart kvartalsrapporten frå Kongsberg maritime lagt fram. I rapporten kjem det fram at Kongsberg har hatt eit godt første kvartal med auka lønsemd og god ordreinngang.

Cirkus Arnardo gjestar Vatne

Cirkus Arnardo gjestar Vatne

Publisert:

Cirkus Arnardo feirar i år 70 år, og onsdag 15. mai kan publikum ta plass i cirkusteltet når jubileumsturnéen gjestar Vatne og Ravn Stadion.

Startar tunneldriving sør på Fjørtofta

Startar tunneldriving sør på Fjørtofta

Publisert:

Statens vegvesen og Skanska har gått igjennom framdriftsplanane på Nordøyvegen med sikte på å optimalisere framdrifta i prosjektet. Resultatet er at det blir tunneldriving sør på Fjørtofta allereie frå 20. mai.

Set fokus på kystmiljøet som forvitrar

Set fokus på kystmiljøet som forvitrar

Publisert:

Duoen Terese Longva og Harald Dyrkorn deltek i kunstutstillinga «The Edge of sea» på Jugendstilsenteret & KUBE i Ålesund som opna fredag og skal gå ut året.

Lærerikt besøk frå Spania

Lærerikt besøk frå Spania

Publisert:

I veka som var møtte du på folk frå Katalonia i Spania om du bevega deg utandørs på øyane i Haram.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse