Nordre

Søkeresultat

Nyheter av: Hilde Beate Ellingsæter

Fem nye bilar til brannvesenet

Fem nye bilar til brannvesenet

Publisert: - Oppdatert: 20.04.2020 kl 12:37

I løpet av påska og denne veka har det kome på plass fem nye brannbilar til Ålesund brannvesen i kommunedelane Haram og Sandøy.

Ny kontrakt til VARD

Ny kontrakt til VARD

Publisert:

VARD har har inngått kontrakt på design og bygging av eit havvind servicefartøy til Ta San Shang Marine i Taiwan.

Opnar opp for camping og fritidsreiser med båt, men held felles sanitæranlegg stengde

Opnar opp for camping og fritidsreiser med båt, men held felles sanitæranlegg stengde

Publisert: - Oppdatert: 17.04.2020 kl 11:14

Fra 20. april opnar Ålesund kommune opp for bruk av hytter, bubil, campingvogn og fritidsbåtar. Men felles sanitæranlegg i tilknyting til dette vil framleis vere stengd.

Fredag morgon:

Redusert kapasitet på ferje frå Skjelten

Publisert:

Det blir redusert kapasitet på avgangen klokka 8.40 frå SDkjelten fredag 17. april.

Strenge smitteverntiltak hos Vard-verfta

Strenge smitteverntiltak hos Vard-verfta

Publisert:

Ved Vard sine verft, med mange utanlandske arbeiderar i sving, er det for tida stort fokus på smittevern. Samstundes er dei også opptatt av å halde hjula i gong slik at lokale arbeidsplassar blir ivaretatt.

Umuleg å få små barn til å halde avstand

Umuleg å få små barn til å halde avstand

Publisert:

Onsdag 22. april opnar barnehagane i Ålesund kommune igjen, etter å ha vore stengde sidan 12. mars. Tidleg isolering av sjuke, auka utetid og hyppig handvask er blant tiltaka styresmaktene vil sette i verk.

Generelt bålforbod frå 15. april

Generelt bålforbod frå 15. april

Publisert: - Oppdatert: 15.04.2020 kl 14:17

Onsdag 15. april trer det generelle bålforfodet i kraft.

Slik har heimepåska vore

Slik har heimepåska vore

Publisert:

Den første heimepåska i manns minne er over.

REVen tilbake frå  påsketur

REVen tilbake frå påsketur

Publisert: - Oppdatert: 14.04.2020 kl 08:00

Kjell Inge Røkke sin nye forskingsyacht REV Ocean har i påska vore på tur til Gursken i samband med reparasjonar av roret.

Heimepåska er over – no er det berre å førebu seg på heimesommar

Heimepåska er over – no er det berre å førebu seg på heimesommar

Publisert:

Folk bør allereie no førebu seg på at sommarferien må haldast heime, eller i alle fall innanfor Noregs grenser, ifølgje helsestyresmaktene.

Busstilbodet reduserast til sommarruter

Busstilbodet reduserast til sommarruter

Publisert:

Med bakgrunn i at koronatiltaka skal halde fram etter påske, blir kollektivtilbodet i Møre og Romsdal redusert frå 14. april.

Stort fleirtal ønsker å halde fram med heimekontor etter påske

Stort fleirtal ønsker å halde fram med heimekontor etter påske

Publisert:

Alle som har moglegheit til det, blir oppmoda til å ha heimekontor. I ei undersøking svarer 67 prosent at dei ønsker å halde fram med heimekontor etter påske.

Permitterte lærlingar skal få hjelp til å gjennomføre fag og svenneprøve

Permitterte lærlingar skal få hjelp til å gjennomføre fag og svenneprøve

Publisert:

Om lag 4000 lærlingar har vorte permitterte som følgje av korona-situasjonen. No set Regjeringa inn tiltak.

Slik går du laus med hagesaksa

Slik går du laus med hagesaksa

Publisert:

Å klippe bærbuskar og frukttre riktig er omtrent som å sykle. Har du funne balansen, går det fort unna, meiner hageekspert.

Mange foreldre er redde for å sende barna tilbake i barnehage og skule

Mange foreldre er redde for å sende barna tilbake i barnehage og skule

Publisert: - Oppdatert: 12.04.2020 kl 11:57

Om eit par veker blir barnehagane og småskulen opna att. Nær 40 prosent av foreldra meiner det er utrygt å skulle sende borna tilbake, viser ei undersøking.

Slik skal skulane og barnehagane haldast smittefrie

Slik skal skulane og barnehagane haldast smittefrie

Publisert:

Tidleg isolering av sjuke, auka utetid og hyppig handvask er blant tiltaka styresmaktene vil bruke som utgangspunkt i rettleiaren for utdanningssektoren.

Ny dagleg leiar i Brattvåg Kraftverk

Ny dagleg leiar i Brattvåg Kraftverk

Publisert: - Oppdatert: 12.04.2020 kl 12:01

Stian Otterlei frå Brattvåg er tilsett som ny dagleg leiar i Brattvåg Kraftverk.

Avlyser Myldredagane

Avlyser Myldredagane

Publisert: - Oppdatert: 12.04.2020 kl 12:49

Sjølv om det er med tungt hjarte så ser ikkje Myldrekomiteen annan utveg enn å avlyse årets Myldredagar, som skulle gå av stabelen helga 12.– 14 juni i Brattvåg sentrum.

Kommunen opphevar restriksjonar og opnar gradvis

Kommunen opphevar restriksjonar og opnar gradvis

Publisert: - Oppdatert: 12.04.2020 kl 12:56

Ålesund kommune sluttar seg til tiltaka som regjeringa kom med 7. april, og opnar etter påske både barnehagar, skule frå 1.–4. trinn og SFO.

Barnehagar og skular held ikkje ope i påska

Barnehagar og skular held ikkje ope i påska

Publisert:

Ålesund kommune har bestemt at SFO og barnehagar ikkje blir halde opne i påska for barn av tilsette som arbeider i kritiske samfunnsfunksjoner, samt sårbare barn og unge.

Nye ferjeprisar og billettering via skiltgjenkjenning

Nye ferjeprisar og billettering via skiltgjenkjenning

Publisert:

Frå og med måndag 6. april blir det nye prisar på ferjer i alle fylkesvegsamband inntil vidare. Billetteringa vil skje ved hjelp av skiltgjenkjenning.

REV Ocean slepast i dokk

REV Ocean slepast i dokk

Publisert: - Oppdatert: 05.04.2020 kl 15:00

Utpå ettermiddagen palmesøndag blir REV Ocean slept fra verftet i Brattvåg til dokk ved Myklebust Verft i Gursken for å få utført botnarbeid.

– Få opp auga for turar i nærmiljøet

– Få opp auga for turar i nærmiljøet

Publisert:

Å komme seg ut på tur kan vere gull verd for ei brakkesjuk sjel i koronaens tid. Samtidig er det viktig å unngå rutene med mange folk. Lag ditt eige turkart, foreslår Kartverket. Ver nysgjerrig og gå nye stiar, føreslår DNT.

Ei annleis påske står for døra

Ei annleis påske står for døra

Publisert:

Grunna korona-situasjonen ber kommuneoverlegen i Ålesund folk bu seg på ei litt annleis påske i år enn tidlegare.

Var augevitne til brannen på «Scandinavian Star»

Var augevitne til brannen på «Scandinavian Star»

Publisert:

Det vart ein heller dramatisk start for Brattvåg sine fotballspelarar på veg til treningsleir i Danmark påska 1990. Under overfarten mellom Norge og Danmark vart dei augevitne til ei av dei mest omtala brannkatastofene på sjøen i moderne tid.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse