Nordre

Søkeresultat

Nyheter av:

Festgudsteneste og bispevisitas i Fjørtoft kyrkje

Festgudsteneste og bispevisitas i Fjørtoft kyrkje

Publisert:

Søndag 25. august blir det festgudsteneste i Fjørtoft kyrkje. Gudstenesta er felles for alle kyrkjelydane i Haram.

Politiet etablerer seg på Eidet

Politiet etablerer seg på Eidet

Publisert:

Politiet har vedteke å etablere seg i nytt bygg som er planlagt oppført på Eidet.

Innlegg frå Bente Bruun (H):

Faste hele stillinger er og skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv

Publisert:

Faste og hele stillinger gir forutsigbarhet for både arbeidstaker og arbeidsgiver, derfor mener Høyre at det skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Det siste året har det blitt 10 000 færre midlertidig ansatte. Samtidig kommer flere ut i jobb. Det er bra!

Positive til å bidra med vasspengar

Positive til å bidra med vasspengar

Publisert:

Styret i Brattvåg vassverk er positive til å støtte badeanlegg i Brattvåg sentrum.

Inviterer til Stikk UT!-maraton

Inviterer til Stikk UT!-maraton

Publisert: - Oppdatert: 22.08.2019 kl 09:54

Stikk UT!-maraton er ei ny utfordring med moglegheit til å vinne diplom og premiar.

Lyse utsikter for badeanlegg i sentrum

Lyse utsikter for badeanlegg i sentrum

Publisert:

Det ser atskillig lysare ut for å få badeanlegg i Brattvåg sentrum no enn det gjorde før ferien. Vel og merke om kommunestyret seier ja i slutten av august.

Eitt forenkla forelegg i politikontroll

Publisert:

Onsdag føremiddag heldt politiet kontroll i Brattvåg i samband med skulestart.

Formannskapet vil ha 1–10-skule på Eidet

Publisert:

Formannskapet i Haram har gått inn for at Eidet skule blir organisert som 1–10-skule med felles rektor/verksemdsleiar og med avdelingsleiar for ungdomstrinn, mellomtrinn og barnetrinn.

Utvida bandtvang i Haram  og Sandøy

Utvida bandtvang i Haram og Sandøy

Publisert:

Onsdag 21. august opphøyrer den generelle bandtvangen i Norge, men for nesten 200 av kommunane i landet er det ei eller anna form for utvida bandtvang.

Tenestehuset nærmar seg innflytting

Tenestehuset nærmar seg innflytting

Publisert:

Tenestehuset i Brattvåg er så godt som ferdig og nærmar seg innflytting.

Banken gjer det bra

Banken gjer det bra

Publisert: - Oppdatert: 25.08.2019 kl 12:24

Sparebanken Møre leverer eit svært godt resultat for 2. kvartal.

Fullsett kyrkje då Kringstad heldt si siste gudsteneste

Fullsett kyrkje då Kringstad heldt si siste gudsteneste

Publisert:

31. august er Jan Inge Kringstad sin siste arbeidsdag som sokneprest i Brattvåg. Etter over 30 år i soknet går han av med pensjon.

Vil tilby administrasjonen i nye Ålesund plass i Brattvåg

Vil tilby administrasjonen i nye Ålesund plass i Brattvåg

Publisert:

Ordførar Vebjørn Krogsæter (Sp) vil onsdag legge fram forslag i AU om at delar av kommuneadministrasjonen i nye Ålesund kan ta plass i det flunkande nye tenestehuset i Haram.

Brattvåg-kvinne tilsett som leiar for innbyggartorga

Brattvåg-kvinne tilsett som leiar for innbyggartorga

Publisert: - Oppdatert: 20.08.2019 kl 10:26

Hege Steinsland (53) frå Brattvåg er tilsett som verksemdsleiar for innbyggartorga i nye Ålesund. Ho er no prosessrettleiar i firmaet Relasjonsutvikling i Brattvåg.

Skolen skal utdanne fremtidens gründere

Innlegg frå Cine Finstad Austnes (Frp):

Skolen skal utdanne fremtidens gründere

Publisert:

Vi ønsker en skole som ser den enkelte elev, og som tilrettelegger slik at eleven får den faglige og sosiale utviklingen som er forventet.

Skal behandle sak om badeland

Skal behandle sak om badeland

Publisert: - Oppdatert: 19.08.2019 kl 22:16

Formannskapet skal i møte tysdag behandle sak om vidare framdrift for badeanlegg i Brattvåg.

Krev at planane for vindkraftutbygging blir reversert

Krev at planane for vindkraftutbygging blir reversert

Publisert:

Haram Krf vil at kommunestyret i Haram skal legge ned veto til landbasert vindkraft i kommunen, og reversere planane som er lagt.

Skal vi starte bygginga av «nye Ålesund» med å prioritere 10. etasje i Rådhuset?

Innlegg frå ordførar Vebjørn Krogsæter (Sp):

Skal vi starte bygginga av «nye Ålesund» med å prioritere 10. etasje i Rådhuset?

Publisert:

Fellesnemnda i nye Ålesund blir av prosjektleiaren bedt om å godkjenne ein leigeavtale i den «nye» Kremmergården for ein periode på 10 år, til ein samla kostnad på 23 728 000.- eks. mva. Dette fordi 10. etasje i rådhuset ikkje er eigna for den nye administrasjonen før den er ombygd, og dei tilsette ...

Ny E39 mellom Digernes og Vik blir over Ørskogfjellet

Publisert:

Samferdselsdepartementet har bestemt at framtidig E39 mellom Digernes og Vik skal gå over Ørskogfjellet, og ikkje via Svartløkenområdet.

Vegkart skal rydde i smart-byjungelen

Publisert:

Norske kommunar og fylkeskommunar får éin nasjonal vegvisar for smartbysatsing.

Held si siste gudsteneste

Held si siste gudsteneste

Publisert:

Etter 32 år som prest i Haram held Jan Inge Kringstad si siste ordinære gudsteneste søndag.

Koparnettet til Telenor blir nedlagt

For sårbart og held ikkje krava til fart og kapasitet

Publisert:

Koparnettet manglar kapasitet og stabilitet, og blir dermed nedlagt.

Utrygge skulevegar

Utrygge skulevegar

Publisert:

Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har mest utrygge skolevegar.

Lita endring i arbeidsløysa gjennom sommaren

Lita endring i arbeidsløysa gjennom sommaren

Publisert:

Arbeidsløysa i Haram var i juli på 1,6 prosent og i Sandøy på 1,0 prosent. Dette er under snittet for fylket, der arbeidsløysa er på 2,2 prosent.

Kan bli nytt utbrot av pærebrann

Kan bli nytt utbrot av pærebrann

Publisert:

Det har blitt påvist stor spreiing av pærebrann i Ålesund. Utbrotet er så stort at Mattilsynet har gitt opp å stoppe det i private hagar. Haram og Sandøy er så langt spart for problemet, men blir oppmoda om å vere på vakt.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse