Nordre

Søkeresultat

Nyheter av: Hilde Beate Ellingsæter

Talet på koronasmitta har flata ut

Talet på koronasmitta har flata ut

Publisert:

Den siste veka har det vore ei langsam og stabil stigning i talet på koronasmitta, med 0 til 1 smitta dagleg i Ålesund.

Pådrog seg koronasmitte på ferietur i Spania

Pådrog seg koronasmitte på ferietur i Spania

Publisert: - Oppdatert: 04.04.2020 kl 11:09

Sveinung Giske og kona Sissel på Haramsøya er i heimeisolat etter at dei pådrog seg korona-smitte under ein ferietur til Spania i mars.

Magikar med spraylakkboks

Magikar med spraylakkboks

Publisert:

Robert Sandberg er ein blid, leiken og aktiv Oslo-gut som har gjort grytastranding av seg.

Status fredag 3. april:

Ny person med påvist korona-smitte

Publisert: - Oppdatert: 03.04.2020 kl 14:15

Det siste døgnet er det registrert eitt nytt tilfelle av koronavirus Covid 19.

Fleire manglar då tilsett  omkom i  arbeidsulykke på Rostein-båt

Fleire manglar då tilsett omkom i arbeidsulykke på Rostein-båt

Publisert:

I september 2018 omkom ein mann som følgje av skadane han pådrog seg i ei arbeidsulykke om bord i brønnbåten «Rohav», som tilhøyrer Harøy-reiarlaget Rostein.

Gir nettbrett til sjukeheimar og omsorgsbustadar

Gir nettbrett til sjukeheimar og omsorgsbustadar

Publisert: - Oppdatert: 02.04.2020 kl 23:25

Grunna smittefare for koreona-virus er mange eldre på sjukeheimar og i omsorgsbustadar avskorne frå å få besøk av sine næraste. Det har Sparebanken Møre no tatt tak i og deler ut nettbrett slik at ein lettare skal kunne halde kontakt.

Tung tids tydelege tale om kjønnsideologi

Lesarinnlegg:

Tung tids tydelege tale om kjønnsideologi

Publisert:

Det er sagt at fridomen vår raskt vil gå tapt, om vi tar oss friheiter på våre grunnleggande verdiar. Barn ned til seks år skal få mulegheit til å skifte juridisk kjønn.

Ny forskrift om stenging av camping-plassar, bobilcamping og gjestehamner

Ny forskrift om stenging av camping-plassar, bobilcamping og gjestehamner

Publisert: - Oppdatert: 02.04.2020 kl 19:01

Kriseleiinga i Ålesund har i dag vedtatt forskrift om stenging av campingplasser, bubilcamping og gjestehamner, samt forbod mot overnatting på slike verksemder i Ålesund kommune i samband med utbrot av Covid-19.

Prosjektet går no som normalt

Prosjektet går no som normalt

Publisert:

Etter eit par utfordrande veker blir det litt lettare arbeidsforhold framover for alle arbeidarane og prosjektleiar Marianne Nærø på Nordøyvegen.

Ny trålarkontrakt til Vard i Brattvåg

Ny trålarkontrakt til Vard i Brattvåg

Publisert: - Oppdatert: 02.04.2020 kl 10:02

Det færøyske reiarlaget Framherji stadfestar at dei har signert kontrakt med Vard Brattvaag om bygging av ein ny trålar. Trålaren skal etter planen leverast frå verftet sommaren 2022.

Produserer smitteverneutstyr på dugnad

Produserer smitteverneutstyr på dugnad

Publisert:

Hos Robotek AS i Brattvåg går fem 3D-printarar så å seie døgnet rundt for å produsere sårt trengt verneutstyr til helsevesenet etter korona-utbrotet.

Slik forklarer kommunen dei kommunale avgiftene

Slik forklarer kommunen dei kommunale avgiftene

Publisert:

Mange har dei siste dagane mottatt rekning på kommunale avgifter, og har reagert på at dei er betydeleg høgare enn før. Kommunen hevdar avgiftene ikkje er høgare enn sjølvkost, men er opne for at feil kan har skjedd.

Kompetanseheving i en krevende tid

Lesarinnlegg:

Kompetanseheving i en krevende tid

Publisert:

Næringslivet på Sunnmøre er kjent for både stor omstillingsevne, kreativitet og stayerevne. De ulike verdikjedene samarbeider tett, og vi har de siste åra fått en motor for innovasjon og produktutvikling i NMK og NTNU. I den krisa vi nå står i, vil denne evnen bli utfordret.

Nytt chat- og telefontilbod til personar som treng nokon å snakke med under koronapandemien

Nytt chat- og telefontilbod til personar som treng nokon å snakke med under koronapandemien

Publisert:

Onsdag 1. april opna Ålesund kommune eit chat og telefontilbod for barn, unge og føresette under koronapandemien.

Opnar drive-in bibliotek

Publisert:

Etter å ha vore stengde sidan 12. mars, grunna smittefare, opnar Ålesundsbiblioteka no opp fordrive-in bibliotek.

Lesarinnlegg:

Hytteforbod rammar for breitt

Publisert:

Regjeringa bør delegere meir makt til kommunane, til dømes bør kommunane få meir juridisk råderett over fritidsbustadar i sitt område.

Rute 24:

Innstiller avgang til Nordøyane

Publisert: - Oppdatert: 01.04.2020 kl 10:53

Avgangen frå Ålesund klokka 10.30 med MS Kalvøy er innstilt onsdag 1. april.

Nye rastebord og benkar på plass i turområde

Nye rastebord og benkar på plass i turområde

Publisert:

Lokallaget til LHL i Skodje/Ørskog/Haram melder at dei har køyrt ut nye rastebord og benkar, etter at dei fekk tildelt 30.000 kroner frå Ekstrastiftelsen Dam til formålet. To av benkane skal plasserast på Longva, og to i Søvika.

Status tysdag 31.3:

Ny person med påvist korona-smitte

Publisert: - Oppdatert: 01.04.2020 kl 13:36

Det er påvist ytterlegare ein person smitta av Covid 19 i Ålesund siste døgn.

NAV utbetalar forskot på dagpenger før påske

Publisert:

I Møre og Romsdal har nær 14.000 personar søkt om dagpengar dei siste vekene fordi dei er permitterte eller har mista jobben.

Håpar å  spele på lag med lokalsamfunnet

Håpar å spele på lag med lokalsamfunnet

Publisert:

– Det har vore ein utruleg lang prosess, så vi er fornøgd med at det endeleg har landa.

Krev meir korona-midlar til kommunane

Publisert:

Senterpartiet si fylkstinggruppe krev meir midlar til kommunar og fylkeskommunar.

Vurderer rettssak mot staten

Vurderer rettssak mot staten

Publisert: - Oppdatert: 30.03.2020 kl 08:15

– Det er som å kome i mål etter eit langt løp og ha tapt, seier vindkraftmot-standar Birgit Oline Kjerstad etter at OED avslo klagene og gav grønt lys for bygging av vindkraftverket på Haramsfjellet.

Kommunen sine kart skal forbetrast

Publisert:

Ålesund kommune starta fredag 27. mars arbeidet med å forbetre kartløysingane sine.

Hestar og gardsarbeid hjelp dei ut i arbeidslivet

Hestar og gardsarbeid hjelp dei ut i arbeidslivet

Publisert:

«Ut på garden» er eit arbeids- og aktivitetstilbod for å hjelpe brukarar ut i arbeidslivet. Sidan 2012 har garden Stall Skjeljavika i Brattvåg tatt i mot folk frå heile kommunen for å gi dei arbeidstrening i form av gardsarbeid og hestestell.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse