Nordre

Søkeresultat

Nyheter av:

– Det har vore mitt livs ære å bli tiltrudd vervet som kommunestyrerepresentant

– Det har vore mitt livs ære å bli tiltrudd vervet som kommunestyrerepresentant

Publisert:

Kristian Stråmyr (V) ser tilbake på 11 gode år i Harams-politikken når han no avsluttar politikarkarrieren for å starte i jobb i annan kommune.

Lesarinnlegg frå Ragnar Elias Bakken:

Sylvi Listhaug og Møreaksen

Publisert:

Endeleg dukka det opp ei sak og ein uttale frå Sylvi Listhaug (Frp) som eg vil kommentere på ein positiv måte. Til vanleg er eg rimeleg kritisk til det meste ho og Frp står for.

Den hemmelege badeplassen på Krogsætra

Den hemmelege badeplassen på Krogsætra

Publisert:

Hundågjølet ved Krogsætra har vore ein etterspurt turdestinasjon i Haram, men har vore vanskeleg å finne då det ikkje er turskildringar dit. «Den hemmelege badeplassen på Krogsætra» blir den kalla på folkemunne.

Ny bygdebok klar til hausten

Ny bygdebok klar til hausten

Publisert:

Bygdeboka for Flemsøy/Skuløy og Fjørtoft er no i innspurten og skal etter planen vere ferdig i løpet av hausten.

Plastforsøpling ved Hestevatnet

Lesarinnlegg:

Plastforsøpling ved Hestevatnet

Publisert: - Oppdatert: 16.08.2019 kl 15:08

Ved Hestevatnet ligg 7-8 plast-kanner (25 liters?) og sleng like ved vatnet. Desse har lagt der i årevis og er no i ferd med å bli fragmentert og gå i oppløysing.

Senterpartiet på veg opp

Senterpartiet på veg opp

Publisert:

Siste partibarometer viser framgang for Senterpartiet.

Den spennende og viktige skolestarten

Lesarinnlegg:

Den spennende og viktige skolestarten

Publisert:

Håkon gleder seg, snart er det skolestart og han har allerede pakket klar den nye ranselen og det nye pennalhuset sitt.

Målar samfunnshus og skule på dugnad

Målar samfunnshus og skule på dugnad

Publisert:

Dugnadsånda lever i beste velgåande på Lepsøy der bygdefolket i sommar har stått på og måla skulen og samfunnshuset sitt.

– Lokaldemokratiet vart overkøyrt

Lesarinnlegg frå Bjørn Sandnes (H):

– Lokaldemokratiet vart overkøyrt

Publisert:

Det er stort engasjement når det gjeld vindkraftanlegg på Haramsøya. I samband med høyring har Haram kommunestyre uttalt seg. Her er framleis pågåande diskusjonar og stort engasjement. Som tidlegare ordførar og framleis engasjert politikar, er det greitt å sjå seg tilbake for å ha med seg historia....

Eit rungande JA til faste, heile stillingar som norm i nye Ålesund kommune

Lesarinnlegg frå Siv Katrin Ulla (Ap):

Eit rungande JA til faste, heile stillingar som norm i nye Ålesund kommune

Publisert:

Fast jobb og tryggleik er grunnleggande for eit godt liv.

Spørsmål til ordføraren om vindkraftutbygging på Haramsfjellet

Spørsmål til ordføraren om vindkraftutbygging på Haramsfjellet

Publisert:

Cine Finstad Austnes (FrP) vil legge fram følgjande interpellasjon til til Haram kommunestyre 29. august 2019:

Botnplatene til Lepsøybrua på plass i Urkedalsvika

Botnplatene til Lepsøybrua på plass i Urkedalsvika

Publisert:

Botnplatene til senkekassene til Lepsøybrua kom måndag kveld på lekter til Urkedalsvika på Grytastranda.

Forskjeller i ledelse, offentlig og privat sektor

Lesarinnlegg frå Per O. Hofseth:

Forskjeller i ledelse, offentlig og privat sektor

Publisert:

Kan Vedum bli vraket som leder i privat sektor? Kan han da lede offentlig sektor? Først og fremst noe å tenke på for velgere som har gått fra Ap til Sp. Dere bør gå tilbake til Ap.

Så mange kulturminne på Nordøyane at vindkraftutbygginga må stoppast

Så mange kulturminne på Nordøyane at vindkraftutbygginga må stoppast

Publisert: - Oppdatert: 13.08.2019 kl 08:28

I lys av kulturlandskapet og alle kulturminna som er på Nordøyane, meiner leiaren for kulturminneplanen i Haram at dei planlagte vindturbinane på Haramsfjellet må stoppast.

Symjeanlegg – hald deg til fakta Arnt-Ove Tenfjord

Lesarinnlegg frå Bjørn Sandnes (H):

Symjeanlegg – hald deg til fakta Arnt-Ove Tenfjord

Publisert:

I eit innlegg i Nordre den 8. august har Arnt Ove Tenfjord frå KrF eit innlegg med overskrift «Symjeanlegg snarast, men nyskulen på Eidet er pri 1». Så langt er eg heilt einig med Tenfjord, men når eg les vidare, så tyder mykje på at Tenfjord verken har sett seg godt inn i saka om badeanlegg og he...

Turbosal av elsyklar i Norge, men har foreløpig ikkje tatt av i Haram

Turbosal av elsyklar i Norge, men har foreløpig ikkje tatt av i Haram

Publisert: - Oppdatert: 12.08.2019 kl 08:28

Elsyklar er i vinden som aldri før. Sportsbransjen har anslått at dei vil selje 50-60.000 elsyklar, men må truleg justere opp det talet. Hos sportsbutikken i Brattvåg sel ein elsyklar, men årets sal er av moderat karakter.

Rostein med nesten i milliard i omsetning

Rostein med nesten i milliard i omsetning

Publisert:

Veksten held fram for Rostein, som i 2018 nærma seg 1 milliard kroner i omsetning.

Fleirtal for  gratis SFO

Fleirtal for gratis SFO

Publisert:

Skulefritidsordninga (SFO) bør bli gratis. Det meiner 74 prosent av respondentane i ei ny undersøking utført av Sentio Research Noreg, ifølgje Dagsavisen.

Kvalitet viktigere enn eierskap

Lesarinnlegg frå Bente Bruun (H):

Kvalitet viktigere enn eierskap

Publisert:

Høyre går til valg på at velferdstjenestene våre blir best når det offentlige og private samarbeider. 

Lensmannen ber folk respektere «kviletid»

Lensmannen ber folk respektere «kviletid»

Publisert:

Lensmann Øyvind Verpeide oppmodar folk om å respektere det som er rekna for å vere «normal kviletid» for folk flest og ikkje bråke utandørs då.

Trimtur til Fjørtoftneset

Trimtur til Fjørtoftneset

Publisert:

LHL sin første trimtur denne hausten gjekk til Fjørtoftneset på Fjørtoft. 20 personar tok turen frå Skodje, og då vi kom fram til ferjekaia i Brattvåg var 10 det personar til som ville vere med.

Iskast frå vindturbinar

Lesarinnlegg frå Knut Hallvard Ulla:

Iskast frå vindturbinar

Publisert:

I samband med konsesjon til vindkraftverk i Norge har iskast frå vindturbinar vore eit tema med lite fokus. Det har blitt meir aktuelt etter at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kom med sin nye rettleiar, nummer 5 i 2018.

Nytt Mørenot-oppkjøp

Nytt Mørenot-oppkjøp

Publisert:

Mørenot held fram med veksten og har no kjøpt opp det danske firmaet Hvalpsund Net, som leverer utstyr og tenester til kundar innan fiskeri og havbruk.

Venstretopp i Haram ber om fritak frå politiske verv

Venstretopp i Haram ber om fritak frå politiske verv

Publisert:

Kristian Stråmyr, Venstre sin einaste representant i kommunestyret i Haram, har bedd om fritak frå sine folkevalde verv grunna flytting frå kommunen.

Symjeanlegg snarast, men nyskulen på Eidet er pri 1

Lesarinnlegg frå Arnt-Ove Tennfjord (KrF):

Symjeanlegg snarast, men nyskulen på Eidet er pri 1

Publisert:

Eg er heilt samd med Haram Høgre og Haram Idrettsråd, i at dagens kommune treng eit nytt symjeanlegg. Det gamle har utspelt si rolle. Det ligg vel 70 mill. kroner inne til eit nytt. Det får halde. Men eg er djupt usamd når Haram Høgre i siste nummer av Nordre før ferien brusar med fjøra som i eit br...

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse