Nordre

Søkeresultat

Nyheter av:

Demonstrerte mot vindkraftutbygging før kommunestyremøtet

Publisert:

Ei rekke vindkraftmotstandarar hadde møtt fram utanfor kommunestyresalen med plakatar og slagord i forkant av kommunestyret torsdag.

Haramsrussen vart best i landet i innsamlingsaksjon til Kreftforeningen

Haramsrussen vart best i landet i innsamlingsaksjon til Kreftforeningen

Publisert: - Oppdatert: 10.05.2019 kl 08:33

Gjennom innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft har russen ved Haram vidaregåande skule i år samla inn kroner 147 000. Dermed vart dei beste skule i landet og fekk overrekt gullbøsse av Kreftforeningen.

Mange aktivitetar og «Mesternes mester» under Aktivitetsvekå i Sandøy

Publisert:

Aktivitetsvekå i Sandøy kommune blir også i år i veke 27, frå 1.- 5. juli 2019. I tillegg til dans og fotball, vil dei i år ein ny hovedaktivitet som vert kalla «Mesternes mester».

Opprettheld plan for Tennfjord og Eidsvik småbåthamn

Publisert:

Planutvalet i Haram kommune har vedtatt å halde fast ved den godkjente reguleringsplan for Tennfjord og Eidsvik småbåthamn, etter at det på nytt har kome klage frå grunneigar Roar Tennfjord, gjennom advokatbyrået Judicia DA.

Klare til å bygge ut kraftstasjonen på Alvestad

Publisert:

I samband med at Haram Kraft har fått konsesjon til å sette på åtte vindmøller på Haramsfjellet, og krafta skal førast i land via kabel til Alvestad transformatorstasjon, trengs dei ei oppgradering av transformatorstasjonen.

Utfordrande legesituasjon i Haram

Utfordrande legesituasjon i Haram

Publisert:

Haram kommune har siste tida hatt store utfordringar både når det gjeld å ha nok faste legar, samt rekruttering.

Demonstrerte mot vindkraftutbygging utanfor Stortinget

Demonstrerte mot vindkraftutbygging utanfor Stortinget

Publisert:

Onsdag samla nærmare 200 vindkraftmotstandarar seg med plakatar til ei markering utanfor Stortinget.

Mistenkeleg fotografering i Tennfjord

Lensmannen oppmodar folk til å vere observante

Publisert: - Oppdatert: 08.05.2019 kl 15:17

5. mai, rundt klokka 17, vart det meldt om folk som gjekk rundt og fotograferte i eit bustadfelt i Tennfjord, opplyser lensmann Øyvind Verpeide i Haram.

Småbarnsklubb for å vise fram korleis pedagogikken fungerer

Småbarnsklubb for å vise fram korleis pedagogikken fungerer

Publisert:

Annankvar søndag har Hildre Montessoriskule klubb for barn i alderen 3-5 år.

Ber kommunen gripe inn i plastforsøplinga

Grunngjeve spørsmål til ordføraren i kommunestyret torsdag 9. mai:

Ber kommunen gripe inn i plastforsøplinga

Publisert:

Plastikk som hamnar på feil stad har fått mykje merksemd siste åra. Vi har fått mykje kunnskap om skadar som slik plast kan påføre levande organismar.

Desse skal designe forslag til nytt kommunevåpen

Publisert:

ELLE mELLE AS, I&M og Trolltegn AS er dei tre utvalde byråa som skal designe forslag til nytt kommunevåpen for nye Ålesund kommune.

Fredstoget gjennom Brattvåg i 1945

Fredstoget gjennom Brattvåg i 1945

Publisert:

– Dette var ein stor dag. Det var ei slik glede at vi verken visste kva vi sa eller gjorde, seier Kjellaug Fjørtoft som har lånt oss dette bildet er frå 8. mai i Brattvåg i 1945.

Seier nei til overgrep mot folk og lokaldemokrati

Innlegg frå interessegruppa mot vindkraft på Haramsøy:

Seier nei til overgrep mot folk og lokaldemokrati

Publisert: - Oppdatert: 08.05.2019 kl 10:36

Interessegruppe mot vindkraftutbygging på Haramsøy kjemper for å bevare natur, bomiljø, artsmangfold og kulturminner. Ei utbygging vil medføre store og varige naturinngrep og Haramsøy og Ulla som ei sjelden naturperle i havgapet risikerer å bli ofret til kapitalkrefter som søker mest mulig profitt u...

Formannskapet behandla saker om skjenkeløyve:

Signaliserer «lausare» alkoholpolitikk

Publisert:

Formannskapet behandla tysdag to søknadar om serverings- og skjenke-løyve.

Heidring av den ukjende soldat som er gravlagd på Harøy kyrkjegard

8. mai markering på Harøy:

Heidring av den ukjende soldat som er gravlagd på Harøy kyrkjegard

Publisert:

Frigjeringsdagen, onsdag 8. mai, blir det minnestund og avduking av monument / krigsgrav på grava til den ukjende soldaten, som vart gravlagt på Harøy kyrkjegard 11. desember 1942 og seinare jordfesta 18. juli 1943.

Tennfjord barneskule blir truleg bygd om til barnehage

Tennfjord barneskule blir truleg bygd om til barnehage

Publisert: - Oppdatert: 06.05.2019 kl 10:13

Etter Haram formannskap si innstilling ligg det an til at barneskulen i Tennfjord blir bygd om til ny barnehage.

Vil forskottere trafikktryggingstiltak

Vil forskottere trafikktryggingstiltak

Publisert:

Formannskapet har samrøystes gått inn for å gjennomføre trafikktryggingstiltaka i prioritert rekkefølgje som kommunen har bestemt.

Går sterkt imot vindturbin på Ullahornet

Går sterkt imot vindturbin på Ullahornet

Publisert:

Planutvalet fekk tysdag lagt fram detaljplan for miljø, transport- og anlegg (MTA) for Haram vindkraftverk, der det er tiltenkt åtte vindmøller på Haramsfjellet.

«Sandy» frå Brattvåg med ny låt

«Sandy» frå Brattvåg med ny låt

Publisert:

Fredag blir den nye songen «Nightsky» til Sander Flem Hansen, med artistnamnet Sandy, sleppt.

Har starta treningstilbod for utviklingshemma

Har starta treningstilbod for utviklingshemma

Publisert: - Oppdatert: 02.05.2019 kl 18:21

I regi av IL Ravn er det no starta opp ei gruppe som vil drive trening og aktivitetar for fysisk og psykisk funksjonshemma.

Ny dagleg leiar i Brattvaag Electro

Publisert:

Brattvaag Electro har tilsett Arvid Sundli som dagleg leiar etter Bjørn Halfdan Leine, som har akseptert ei stilling utanfor Brattvaag Electro.

Kjærkome regn:

Totalforbodet mot open eld oppheva

Publisert:

Regnet dei siste dagane har redusert faren for brann, og på bakgrunn av det opphevar Ålesund brannvesen forbodet om open eld frå torsdag 2. mai kl. 08.00 i kommunane Giske, Haram og Ålesund.

To nye skrog på plass ved verftet i Brattvåg

To nye skrog på plass ved verftet i Brattvåg

Publisert: - Oppdatert: 01.05.2019 kl 21:01

Om morgonen 1. mai kom lasteskipet «Jumbo Jubilee» med fire hekktrålar-skrog til Brattvåg. To av dei skal utrustast ved Vard sitt verft i Brattvåg, medan dei to andre skal til Aukra.

Spelte seg fram til semifinale

Spelte seg fram til semifinale

Publisert:

Haram Handballklubb gjorde sine saker bra i landet si største handball-turnering. Klubben sitt G16-lag spelte seg heilt fram til semifinalen.

Russ er meir enn rus

Russ er meir enn rus

Publisert:

Typisk norsk er lefse, hardingfele og gamaldans, men få ting er vel like særnorsk som russetida? Natt til 1. mai brakar det laust, og russ frå heile Noreg er klare for å feire at vidaregåande gjeng mot slutten.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse