Redaksjon

Åshild Fjørtoft

Redaktør, dagleg leiar og bladsetjar

E-post: aashild@nordrenett.no

Mobil: 416 80 550

Tlf: 70 20 84 80

Janne Falch

Journalist

E-post: janne@nordrenett.no

Mobil: 412 97 440

Tlf: 70 20 84 80

Malin Lausund Lillevold

Journalist

E-post: malin@nordrenett.no

Mobil: 464 17 701

Tlf: 70 20 84 80

Rolf Hansen

Journalist og sportsansvarleg

E-post: rolf@nordrenett.no

Mobil: 924 78 303

Annonse