Nordre

ANNONSE
Annonse

Ingen dronar over Oslo 17. mai - strenge reglar elles i landet

I Oslo sentrum er det flyforbodssone og dermed ulovleg å fly drone utan å søke om løyve, òg på 17. mai. I resten av landet gjeld strenge reglar.

For å få løyve i Oslo skal det ligge til grunn eit samfunnsnyttig formål, ifølgje Teknisk Ukeblad. Ifølgje Luftfartstilsynet har ingen søkt om å bruke drone på nasjonaldagen i Oslo sentrum.

Frå nyttår gjeld òg ei forskrift som definerer åtte permanente restriksjonsområde over Oslo-området, Oslo, Akershus og Buskerud.

- Vi oppfordrar til å utvise ekstra aktsemd på 17. mai, då det er mange menneske ute, og hugse på personvernomsynet viss du skal ta bilde, seier Kjell-Sture Johansen, konstituert seksjonssjef for ubemanna luftfart.

Det er dei same reglane som gjeld for droneflyging denne dagen som elles i året, understrekar han.

- Det betyr at ein må innrette seg etter eventuelle restriksjonsområde og spesielt tryggingsavstandane. For kommersielle operatørar er det minimum 50 meter horisontal avstand frå personar, bygningar og køyretøy som ikkje er under kontrollen til piloten, og 150 meter frå folkesamlingar på meir enn 100 personar, seier han.

Hos Luftfartstilsynet ligg dei fem viktigaste reglane ein må følgje som privatperson, mellom anna at du alltid skal kunne sjå dronen, berre fly i dagslys og på ein omsynsfull måte.

(©NPK)

Ingen dronar skal vere i lufta over Oslo 17. mai. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse