Nordre

Ingen nye innleggingar frå Askøy

Åtte pasientar frå Askøy kommune er framleis innlagde på Haukeland universitetssjukehus, men ingen har vorte lagt inn siste døgn.

Onsdag morgon er åtte vaksne pasientar frå Askøy innlagde, opplyser sjukehuset.

Ingen av dei er kritisk sjuke. Det er ingen barn innlagt som følgje av smitte frå drikkevatnet i Askøy kommune. Totalt har 15 barn og 47 vaksne frå Askøy vore innlagde på sjukehus.

Tysdag vart det stadfesta funn av Campylobacter i drikkevatnet i Askøy i Hordaland. Dette er ein bakterie som kan gi mage- og tarminfeksjon.

Rundt 2.000 personar har truleg vorte sjuke som følgje av drikkevatnet i kommunen.

Onsdag for ei veke sidan døydde ein eitt år gammal gut frå Askøy, men det er ukjent om det var på grunn av Campolybacter-utbrotet. Det er førebels ikkje kjent kva som var dødsårsaka.

(©NPK)

Folk blir bedne om å koke vatnet frå Kleppe vassverk på Askøy. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse