Nordre

Januarsal på klede bidrog til prisfall

Prisane på varer og tenester fall med 0,5 prosent frå desember til januar. Det siste året auka konsumprisindeksen (KPI) med 3,1 prosent.

Prisane på varer og tenester fall med 0,5 prosent frå desember til januar. Det siste året auka konsumprisindeksen (KPI) med 3,1 prosent.

- Januarsal på spesielt klede, men også skotøy, bidrog mest til nedgangen i KPI, og prisane på klede gjekk ned 12,3 prosent frå desember til januar, seier rådgivar Kristian H. Myklatun i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kjerneinflasjonen - konsumprisindeksen justert for avgiftsendringar og utan energivarer (KPI-JEA) - fall med 0,7 prosent den siste månaden. Frå januar i fjor til januar i år har indeksen auka med 2,1 prosent. Kjerneinflasjonen er ein viktig faktor for rentefastsettinga frå Noregs Bank.

Det er først og fremst dei høge prisane på elektrisitet som bidrog til at konsumprisindeksen steig med 3,1 prosent det siste året. I januar var prisane på elektrisitet, inkludert nettleige, heile 30,4 prosent høgare enn på same tid i fjor, viser SSBs ferske tal. Elektrisitet og nettleige bidrog dermed aller mest til årsveksten i konsumprisindeksen.

Prisane på elektrisitet inkludert nettleige auka med 3,7 prosent frå desember til januar, og bidrog til å dempe nedgangen i konsumprisindeksen.

Ser ein på tolvmånadersveksten var det eit fall på 0,4 prosentpoeng frå desember 2018 til januar 2019. Nedgangen kjem først og fremst av prisutviklinga på mat og alkoholfrie drikkevarer. Prisane på desse varegruppene auka med 0,4 prosent, mot 2,6 prosent i same periode året før.

- Dette må sjåast i samanheng med endring i avgifter frå nyttår av, både i år og i fjor. I fjor var det ein auke i sjokolade- og sukkervareavgifta og dessutan i avgifta på alkoholfrie drikkevarer, mens det i år var ein reduksjon i sjokolade- og sukkervareavgifta frå nyttår, seier Myklatun.

(©NPK)

- Januarsal på spesielt klede, men også skotøy, bidrog mest til nedgangen i konsumprisindeksen. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse