Nordre

ANNONSE
Annonse

Japans handel framleis koronaprega

Koronapandemien sette i august framleis sitt preg på Japans handel, men eksportfallet var mindre enn tidlegare i år.

Japans eksport fall 15 prosent i august, samanlikna med same månad i fjor, medan importen fall 20 prosent. Det viser førebelse tal som finansdepartementet la fram onsdag.

Auka eksport til Kina, på 5 prosent, utgjorde eit sjeldan lyspunkt. Mange japanske produsentar framstiller kjemikaliar, utstyr og delar til produkt som blir sette saman i Kina.

Men overfor USA fall både eksport og import med over 20 prosent.

Nedgangen i den japanske eksporten har falle mindre månad for månad. I mai var eksportfallet på 28 prosent, samanlikna med same månad året før. I juni var nedgangen på 26 prosent, og i juli var fallet på 19 prosent.

Sjølv om dei nye tala er svake, viser undersøkingar blant japanske produsentar teikn på betring, ifølgje Tom Learmouth i Capital Economics.

– Medan vareeksporten held fram med å ta seg opp etter kvart som aktiviteten betrar seg blant Japans handelspartnarar, er ikkje eksport av varer og tenester venta å nå nivået han var på før pandemien, før i byrjinga av 2022, skriv han i ein rapport.

(©NPK)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse