Annonse

Kongen tildelte Bjørn Tore Gjertsen kreftforskingspris

Bjørn Tore Gjertsen vart måndag tildelt Kreftforskningsprisen for forsking på aggressiv blodkreft.

Kong Harald overrekte prisen til Gjertsen, og samtidig til vinnaren frå i fjor Bjarne Bogen, under ein seremoni i aulaen til Universitetet i Oslo.

Gjertsen blir tildelt Kong Olav Vs kreftforskingspris for den verdsleiande forskinga si på aggressiv blodkreft. Prisen er på éin million kroner.

Utviklinga stod i praksis stille i 40 år før arbeidet til Gjertsen sørgde for at både prognosane og behandlinga har vorte mykje betre for pasientar med akutt myolegen leukemi (AML), skriv Kreftforeningen på nettsidene sine.

Gjertsen er overlege ved Haukeland universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen.

Bjarne Bogen vart tildelt prisen for i fjor for bidraget sitt til utvikling av ein persontilpassa kreftvaksine.

Kong Olav Vs kreftforskingsfond deler årleg ut éin million kroner til ein kreftforskar, eller gruppe kreftforskarar, som har bidrege til å fremje kvaliteten og omfanget på den norske kreftforskinga.

(©NPK)

Kong Harald delte måndag ut Kong Olav Vs kreftforskingspris for 2020 til professor Bjørn Tore Gjertsen (i midten). Prisutdelinga fann stad i Universitetsaulaen i Oslo. Til høgre Kreftforeningens styreleiar Geir Riise. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kong Harald delte måndag ut Kong Olav Vs kreftforskningspris for 2020 til professor Bjarne Bogen (i midten). Prisutdelinga fann stad i Universitetsaulaen i Oslo. Til høgre Kreftforeningens styreleiar Geir Riise. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Annonse