KPMG skal granske Forskingsrådet

Konsulentselskapet KPMG har fått oppdraget med å gjennomføre ei ekstern gransking av Forskingsrådet.

Det stadfestar Forskingsrådets nye styreleiar, Kristin Halvorsen, til Khrono.

Kunnskapsdepartementet har sidan november gått Forskingsrådets økonomi og styring etter i saumane. Det resulterte i at forskings- og høgare utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) greip inn, kasta styret og henta inn tidlegare finansminister og SV-leiar Kristin Halvorsen som styreleiar i eit mellombels styre.

Moe har sett som krav at det skulle gjennomførast ei ekstern gransking av Forskingsrådet.

Departementet meiner ein treng meir kompetanse på offentleg forvaltning, budsjettering og rekneskapsreglar, skreiv Aftenposten førre veke, då det vart kjent at regjeringa kasta styret i Forskingsrådet. I november skreiv avisa at rådet mangla inntil 2 milliardar kroner.

Forskingsrådet er den viktigaste aktøren innan finansiering av forsking i Noreg, og forvaltar nær 11 milliardar kroner på vegner av staten.

(©NPK)

Konsulentselskapet KPMG har fått oppdraget med å gjennomføre ei ekstern gransking av Forskingsrådet, seier rådets styreleiar, Kristin Halvorsen
Foto: Lise Åserud / NTB

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse