Annonse

Kristersson: Sverige er i ein utsett situasjon

Ingen andre spørsmål er no like viktige nasjonalt og tryggingsmessig for Sverige som Nato-medlemskap, seier statsminister Ulf Kristersson.

Undre ein hastig samankalla pressekonferanse tysdag kveld, oppmoda Kristersson alle svenskar til å sjå alvoret i situasjonen.

– Vi er i ein utsett situasjon. Dei tryggingspolitiske føresetnadene våre er no verre enn sidan den andre verdskrigen, sa Kristersson.

– Russland si krigføring i Ukraina vil bli trappa opp, og det er av vital interesse for Sverige at Ukraina vinn. Og det er i Sveriges vitale tryggingsmessige interesse at vi kan forsvare oss saman med Nato. Dette er eit spørsmål som truar heile demokratiet vårt, som truar freden i vår del av verda, sa han.

Må ikkje vere naive

– Men la oss ikkje vere naive. Det finst krefter både i og utanfor Sverige som vil hindre oss i å bli Nato-medlem, sa Kristersson.

– Vi ser at det finst provokatørar som forverrar Sverige sin relasjon til andre land, noko som leier til at svensk Nato-medlemskap blir forseinka, sa han, men utan å nemne Tyrkia ved namn.

Tyrkia avlyste tysdag eit planlagde møte med Sverige og Finland om Nato-søknadene i landa i februar, og frå finsk hald vart det skissert at landet no vurderer å gå inn i Nato utan Sverige.

Utsett situasjon

Kristersson seier at han har forståing for signala som kjem frå Finland, men understrekar at finsk inntog i Nato utan Sverige truleg berre er aktuelt dersom det blir klart at Sverige permanent blir utanfor halden.

– Vi står fast på at Finland vil gå med i Nato saman med Sverige, og at Nato-landa ser søknadene våre under eitt, sa han.

– Vi er i ein utsett situasjon. Dei tryggingspolitiske føresetnadene våre er no verre enn sidan andre verdskrigen. Russlands krigføring i Ukraina vil bli trappa opp, og det er av vital interesse for Sverige at Ukraina vinn. Og det er i Sverige si vitale tryggingsmessige interesse at vi kan forsvare oss saman med Nato, sa Kristersson.

Protestar

På pressekonferansen fekk Kristersson spørsmål om kva han meiner om dei som protesterer og demonstrerer mot svensk Nato-medlemskap.

– Vi er inne i ei ekstremt farleg tid og alle innbyggjarar bør tenkje over kva som best gagnar svenske tryggingsinteresser, sa han.

– Den utruleg oppheta stemninga som no rår både i Sverige og internasjonalt er ikkje bra for svensk tryggleik, sa Kristersson.

Statsminister Ulf Kristersson ber svenskane sjå alvoret i situasjonen landet no står i. Foto: AP / NTB

Annonse