Kroatia stansar besøk av presidenten i Serbia

Kroatia stansar eit besøk av Serbias president Aleksandar Vucic til ein konsentrasjonsleir der titusenvis av serbarar vart drepne under andre verdskrigen.

Styresmaktene i Kroatia vart ikkje formelt informerte om besøket, men seier at dei at fekk vite om besøket gjennom ikkje-offisielle kanalar, ifølgje utanriksminister Gordan Grlic Radman.

– Utanriksdepartementet vil gjerne understreke at i planlegginga av besøk frå utanlandske styresmakter, er bakgrunnen og programmet for besøket eit tema som skal kommuniserast mellom begge partar, og begge partar skal vere samde, seier han.

Varslar kontrollregime

Serbias president Aleksandar Vucic reagerer kraftig på avgjerda til Kroatia. Frå no av må styresmaktene i Kroatia melde frå før dei besøkjer Serbia og dei vil bli sette under eit «spesielt kontrollregime», kunngjorde Vucic søndag.

– Dette var ei antieuropeisk og antisivilisert avgjerd og ei brutal krenking av rørslefridommen, seier presidenten.

– Eg veit ikkje korleis relasjonane våre vil sjå ut i framtida. Dette sender ein skremmande bodskap, seier vidare.

Forholdet mellom Serbia og Kroatia har vore anstrengt sidan oppløysinga av Jugoslavia og krigen frå 1991 til 1995. Den serbiske minoriteten i Kroatia gjorde opprør mot Kroatias frigjering, og vart støtta av Serbia i kampane. Om lag 10.000 personar døydde i krigen.

Titusen drepne

Radman meiner på si side at det planlagde besøket er ein provokasjon og ikkje handlar om å heidre offera frå konsentrasjonsleiren, som vart driven av eit nazivennleg marionettstyre i Kroatia under andre verdskrigen.

Til saman vart opp mot 100.000 menneske drepne i Jasenovac. Rundt halvparten av offera var serbarar, i hovudsak sivile. Også titusenvis av jødar og rom vart drepne i leiren.

(©NPK)

Serbias president Aleksandar Vucic er ikkje nøgd med Kroatias avgjerd om stanse eit besøk han planla til ein konsentrasjonsleir. Foto: Geert Vanden Wijngaert / AP / NTB

ANNONSE
Annonse