Nordre

ANNONSE
Annonse

Kvinner, unge og høgt utdanna brukar videosamtalar mest

77 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år har brukt internett til videosamtalar eller å ringje i første kvartal, ein auke på 14 prosentpoeng frå i fjor.

I ei koronatid der heimekontor er utbreidd kjem kanskje ikkje auken som kjem fram i Statistisk sentralbyrås tal, som noka overrasking.

Bruken av internett til videosamtalar eller å ringje er høgast blant kvinner, med 80 prosent av kvinner dei mellom 16 og 79 år. Den tilsvarande delen blant menn er 74 prosent.

Ifølgje SSB er delen òg høgare blant unge og høgt utdanna.

(©NPK)

Mia Oshiro Junge feira sin 19-årsdag i april heime i stova saman med veslesøster Mona. På grunn av koronapandemien var bursdagsgjestene til stades digitalt med hjelp av videokonferanse. Foto: Heiko Junge / NTB

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse