Nordre

ANNONSE
Annonse

Kvitt pulver sendt til Ocean Vikings reiarlag var hornsalt

Det kvite pulveret som fekk alarmen til å gå då det dukka opp i posten til Hoyland Offshore på Sotra utanfor Bergen, var hornsalt, viser førebelse analysar.

Politioverbetjent Sven Erik Midthjell i Askøy og Øygarden seier til Bergens Tidende at pulveret vart funne å vere ammoniumbikarbonat, betre kjent som hornsalt eller hjortetakksalt. Pulveret vil uansett bli sendt Kripos for endeleg analyse.

Fire tilsette vart eksponerte for pulveret, som kom i ei postsending til reiarlaget Hoyland Offshore på Sotra. Éin av dei måtte til sjukehus for isolasjon og observasjon.

Saka blir etterforska som ei grov trusselsak, uavhengig av kva pulveret var.

Ifølgje dagleg leiar Trym Jacobsen i Hoyland Offshore var konvolutten stila til redningsskipet Ocean Viking. Fartøyet er ein gjengangar i nyheitsbiletet på grunn av oppdraget for organisasjonen SOS Méditerranée i Middelhavet, der dei hentar opp flyktningar frå båtar.

– Vi vil prøve å spore kvar brevet har komme frå. Men eit brev som har vore igjennom posten, er jo handtert av eit visst tal personar, så det vil normalt setje seg ein del spor og fingeravtrykk – noko som kan gjere jobben krevjande, sa fungerande lensmann Torbjørn Mørk i Askøy og Øygarden til NTB førre veke.

(©NPK)

Høyland offshore på Sotra fekk tysdag i førre veke eit kvitt pulver som var stila til redningsskipet Ocean Viking. No viser analysar at pulveret truleg er hornsalt. Foto: Marit Hommedal / NTB / NPK

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse