Nordre

ANNONSE
Annonse

Låge separasjonstal overraskar

Omfanget av separasjonar synest å ha vorte redusert så langt i år – stikk i strid med det ein frykta då koronapandemien ramma landet.

– Det var grunn til å forvente at det ville bli fleire separasjonssøknader. Men kanskje nettopp det at det er ein unntakstilstand gjer at dei vanlege forventningane ikkje gjeld, seier samlivsekspert Frode Thuen til P4.

Han er uviss på om vi har sett den fulle effekten koronapandemien har hatt på parforhold enno.

Tal frå fylkesmennene viser at dei fleste fylka har hatt ein liten nedgang i separasjonssøknader så langt i år, samanlikna med same periode i fjor. Samla er det så langt innlevert 4.120 separasjonssøknader, mot 4.147 i fjor.

Dei folkerike fylka Oslo og Viken har ikkje svart, Vestfold og Telemark har ikkje oppgitt tal.

Møre og Romsdal har hatt den største nedgangen. 349 søkte som separasjon det første halvåret i fjor, i år har dette gått ned til 266.

I Rogaland, Vestland og Trøndelag har utviklinga gått motsett veg, der har fleire søkte om separasjon. Og størst har auken vore i Trøndelag og Vestland, der høvesvis 62 og 52 fleire søkte om separasjon i år.

(©NPK)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse