Nordre

Leiaren på klimamøtet: – Vi har ei felles utfordring

Leiaren for klimamøtet i Madrid, der nesten 200 land er representerte, seier verda berre kan løyse klimautfordringane ved å jobbe saman.

FNs store årlege klimaforhandlingsmøte opna måndag, og blir i år halde i Madrid i Spania.

Chiles miljøminister og leiar for møtet, Carolina Schmidt, seier at forhandlingane, som vil vare frå 2. til 13. desember, må legge grunnlaget for at ein kan gå mot karbonnøytrale økonomiar, samtidig som ein tar vare på dei fattigaste og dei som er mest utsett for stigande temperaturar – noko som har vorte omtalt som ein «rettferdig overgang».

– Dei som ikkje vil sjå det, vil vere på feil side av historia, seier Schmidt. Ho ber landa i verda vere meir ambisiøse når det gjeld løfte om å redusere utslepp av klimagassar.

Møtet er formelt sett det 25. partsmøtet for landa som har underteikna FNs klimakonvensjon (UNFCCC) og blir derfor omtalte som COP25. Viktige forhandlingstema er kvotehandel og økonomisk hjelp til utviklingsland.

COP25 skulle eigentleg vore halde i Santiago i Chile, men Chile valde tidlegare i haust å avlyse på grunn av politisk uro i landet.

– Vi har ei felles utfordring som vi berre kan løyse viss vi jobbar saman, seier Schmidt.

(©NPK)

Chiles miljøminister og leiar for COP25, Carolina Schmidt, på ein pressekonferanse i forkant av klimamøtet i Madrid. Foto: AP / Manu Fernandez / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse