Nordre

Lotteritilsynet klar med 30 korona-millionar til det frivillige

Lotteri- og stiftelsestilsynet betaler ut 30 millionar kroner til frivillige organisasjonar som har søkt koronahjelp. Endå ein krisepakke er varsla.

Til den første krisepakken kom det inn 440 søknader, og 379 av desse er no innvilga. Totalt vil det bli utbetalt nær 30 millionar kroner i denne pakken, som går til 1.144 arrangement eller annan aktivitet.

Søknadene som ikkje er innvilga i første omgang, vil bli vurderte til neste runde med utbetalingar. Søknadsfristen for krisepakke nummer to er 15. september. Denne pakken går til frivillige organisasjonar som har betydeleg inntektsbortfall på grunn av koronarestriksjonane.

– Vi legg opp til puljevis utbetaling etter kvart som søknadene kjem inn, slik at organisasjonane som søkjer, skal få pengane så fort som mogleg, seier prosjektleiar Gunn Merete Paulsen i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

(©NPK)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse