Makspris på 2,46 kroner per kWh for straum fredag

Fredag blir det høgast straumprisar i Sørvest-Noreg. Mellom klokka 9 og 10 på formiddagen vil straumprisen der liggje på 2,46 kroner per kilowattime (kWh).

Det viser førebelse tal frå nettsidene til straumbørsen Nord Pool. I Søraust- og Vest-Noreg blir prisen 1,67 kroner per kWh på sitt høgaste, og i Midt- og Nord-Noreg blir prisen 0,07 kroner.

Ein kilowattime svarer til straumbruk på éin kilowatt over éin time. Ein dusj på ti minutt brukar i snitt rundt 4,5 kWh, men det avheng av temperatur og kor mykje vatn dusjhovudet leverer.

Snittprisen i landet vil fredag liggje på 1,04 kroner per kWh. Det er 0,08 kroner lågare enn på torsdag og 0,61 kroner høgare enn same dag i fjor. Den høgaste døgnprisen på straum fredag finn vi i Sørvest-Noreg på 2,09 kroner per kWh. Deretter kjem Søraust- og Vest-Noreg med ein døgnpris på 1,50 kroner og Midt- og Nord-Noreg med ein døgnpris på 0,06 kroner.

I tillegg til spotprisen på straum kjem forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh) og eit eventuelt påslag frå straumselskapa. På toppen av det heile blir det lagd ei meirverdiavgift på 25 prosent, og ved sida kjem nettleige. I Nordland, Troms og Finnmark er det inga meirverdiavgift på straum, og i Finnmark og Nord-Troms slepp ein også å betale forbruksavgifta.

Den lågaste kWh-prisen fredag blir mellom klokka 0 og 1 på natta i Nord- og Midt-Noreg, då på 0,05 kroner. Prisen per kWh blir på sitt lågaste i Søraust- og Vest-Noreg 1,23 kroner og Sørvest-Noreg 1,91 kroner.

Onsdag var maks- og minstepris i landet på høvesvis 2,69 og 0,02 kroner per kWh. Same dag i fjor var han på 0,66 og 0,21 kroner per kWh.

(©NPK)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse