Nordre

Nær fem milliardar i ny gründerpakke

Regjeringa legg fredag fram ein ny tiltakspakke for næringslivet verd nærare fem milliardar kroner. Halvparten skal gå til vekstbedrifter og gründerar.

TV 2 var først ute med å melde om detaljane i pakken, som blir presentert fredag. Næringsminister Iselin Nybø (V) stadfestar opplysningane overfor DN.

– Grunnen til at vi gjer dette, er at gründer- og oppstartsmiljøet er så viktig. Det handlar om nye arbeidsplassar og gode idear. I den kritiske situasjonen vi er i, må vi halde på dette, så vi har eit levande miljø når koronakrisa er over, seier ho til avisa.

I pakken har regjeringa lagt inn 2,5 milliardar kroner i tilskot til unge vekstbedrifter og auka ramma for innovasjonslån med 1,6 milliardar kroner, til 3 milliardar. Tiltaket er retta mot små og mellomstore bedrifter som har utviklingsprosjekt for å skape ny aktivitet og unngå permisjonar.

Regjeringa ønsker òg å setje av 300 millionar kroner i eit rentetøttefond, 50 millionar kroner til private innovasjonsmiljø som ikkje blir støtta av Selskapet for industrivekst (Siva), 250 millionar til næringsretta forsking og auke investeringskapitalen i Investinor med 1 milliard.

Nybø og finansminister Jan Tore Sanner (H) legg fram krisepakken fredag morgon.

Stortingets finanskomité skal forhandle om tiltaka gjennom helga. Målet er å få pakken vedteke tysdag.

(©NPK)

Næringsminister Iselin Nybø (V) legg fredag fram ein tiltakspakke for næringslivet på nær fem milliardar kroner.
Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse