Ny opplæringslov

Ordskifte:

Ny opplæringslov

Publisert:

Kommentar frå Per Ivar Lied, leiar i Utdanningsutvalet i Møre og Romsdal og informasjon om den nye opplæringslova.

Vi må slutte å planlegge veier folk ikke har råd til å bruke

Ordskifte:

Vi må slutte å planlegge veier folk ikke har råd til å bruke

Publisert:

Protestene har enda ikke lagt seg når det gjelder de høye bompengene på Nordøyveien, når vi nå får vite at også Møreaksen blir mye dyrere enn tidligere beregnet. Det er på tide å skrinlegge hele prosjektet.

Mitt valg vart eit verdivalg

Ordskifte:

Mitt valg vart eit verdivalg

Publisert: - Oppdatert: 24.03.2023 kl 16:08

For første gong på svært mange år har eg teke ei avgjerd om å melde meg inn i eit politisk parti.

Går’e te helvete blir jeg me’ ne’

Ordskifte:

Går’e te helvete blir jeg me’ ne’

Publisert:

Hver dag er det både opp- og nedturer som lærer. Hver dag gjør jeg noe rett, men hver dag gjør jeg også en god del galt.

Betre finansiering av ferjedrifta må på plass no

Ordskifte:

Betre finansiering av ferjedrifta må på plass no

Publisert:

«Eg har villa meg inn i eit område der det ikkje går tog» er ord frå Rønnaug Kleiva og det er nettopp frå eit slikt område vi snakkar om, der det er båt og ferje som går, til jobb, i fritidssamanheng eller næringstransport.

Haram Venstres 12-punktsplan for Nordøyane

Ordskifte:

Haram Venstres 12-punktsplan for Nordøyane

Publisert:

Nordøyveien skulle gjøre at vi fikk folk til å flytte til øyene. Nordøyveien skulle gjøre at bedriftene på øyene blomstret. Nordøyveien skulle gjøre at øyene skulle ta lederollen i utviklingen av Nordre Sunnmøre.

Så ble det bom stopp.

Kommunegjenoppretting gir bulyst og lokalt engasjement

Ordskifte:

Kommunegjenoppretting gir bulyst og lokalt engasjement

Publisert:

– Senterpartiet er vektloddet mot meiningslaus sentralisering. Viss nokon tjuvlånar bilen din og køyrer den rett i grøfta så den får ein stor bulk, vil du få den fiksa så raskt som råd. Det er slik fiksing Senterpartiet har gitt oss muligheita til ved å gjenopprette Haram kommune, skriv ...

Bygg gang- og sykkelvegar av overskotsmassane

Ordskifte:

Bygg gang- og sykkelvegar av overskotsmassane

Publisert: - Oppdatert: 21.03.2023 kl 10:41

– Knyt saman knutepunkta Vatne/Tennfjord, Skodje, Sjøholt og Digerneset med gang- og sykkelnettverk, skriv Ørskog, Skodje og Vatne og Tennfjord kommundedelsutval.

I 6 minusgrader og med skolesekken på

Ordskifte:

I 6 minusgrader og med skolesekken på

Publisert: - Oppdatert: 20.03.2023 kl 08:56

8. mars og kvinnedagen. Jeg er på vei til et arrangement på Brattvåg Fjordhotell. Det er kaldt, og jeg har pakka på meg varme klær og de varmeste skoa. Jeg må hente en pakke først, og i det jeg skal gå inn, møter jeg to barn som sikkert ikke er mere enn 10-11 år, i 6 minusgrader, med ...

Strukturen i helse-Haram må oppdateres

Ordskifte:

Strukturen i helse-Haram må oppdateres

Publisert:

Haram Venstre mener vi må ansette leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og annet hjelpepersonell som skal ta vare på både de eldre, de ansatte og innbyggerne i kommunen.

Senterpartiet og formuesskatt

Ordskifte:

Senterpartiet og formuesskatt

Publisert:

Har Klinge og Sp endelig skjønt det? Eller er det bare et forsøk på å trekke oppmerksomheten bort fra den skattepolitikken de gjennomfører i regjering og sammen med SV i Stortinget?

Styrking vidaregåande opplæring

Ordskifte:

Styrking vidaregåande opplæring

Publisert:

Samarbeidspartia AP, SP, KrF, SV, MDG og V vil legge inn 25 millionar kroner ekstra til vidaregåande opplæring.

Rådmannsvelde i barnehagesaka

Ordskifte:

Rådmannsvelde i barnehagesaka

Publisert: - Oppdatert: 17.03.2023 kl 09:15

Har vi som folkevalgte reell makt, eller er vi på veg til å bli sandpåstrøere for et rådmannsvelde?

Formuesskatt til bry for bedriftene

Ordskifte:

Formuesskatt til bry for bedriftene

Publisert: - Oppdatert: 17.03.2023 kl 14:19

Senterpartiet i Møre og Romsdal er tydelege på at formueskatt på arbeidande kapital rammar verdiskaping og jobbskaping rundt om i heile landet, og at ein ikkje kan halde fram med å auke denne.

Trygg skolevei med FrP

Ordskifte:

Trygg skolevei med FrP

Publisert:

FrP ønsker en kraftig vekst innen trafikktrygging for sikker skolevei. De fleste skoleveiene finansieres av Fylker og kommuner. Budsjettene må styrkes på bekostning av penger til byråkrati og dårlige symboltiltak på klimaområdet.

Mars månad 2023 – rikeleg med snø

Ordskifte:

Mars månad 2023 – rikeleg med snø

Publisert:

Vårmånaden mars er her – kalenderen seier det. Verprofeten Ivar Hol bomma noko dette året. Snøen laver ned i mars – Hol sa februar. Ei tidsforskyving – eller?

Barnehagedagen 2023 – liten og stor

Ordskifte:

Barnehagedagen 2023 – liten og stor

Publisert: - Oppdatert: 15.03.2023 kl 23:46

14. mars vert Barnehagedagen 2023 markert over heile landet for å synleggjere kvaliteten i arbeidet i barnehagen, og kva barna erfarer og opplever i barnehagen. Det er ulike tema kvart år, og i år er søkelyset på betydninga av fleire tilsette i barnehagen.

Fjørtoftingene må få velge selv

Ordskifte:

Fjørtoftingene må få velge selv

Publisert:

Både Ålesund og Haram Venstre ønsker at fjørtoftingene selv skal få velge nærtjenestene sine slik de har gjort i lang tid.

Ferga er ein del av vegen vår!

Ordskifte:

Ferga er ein del av vegen vår!

Publisert:

I dag, også, tenker eg på ferge, ferge og atter ferge.

Skal skolebarn sitte bak skjermen for enhver pris? Nei

Ordskifte:

Skal skolebarn sitte bak skjermen for enhver pris? Nei

Publisert:

Myndighetene har anbefalinger om skjermtid for barn, samtidig som mange barn får utlevert iPad i 1. klasse, og noen ser på film i spisepausen.

Ingen ferjekutt med FrP

Ordskifte:

Ingen ferjekutt med FrP

Publisert:

– Med FrP i regjering var ferjetilbodet utvida, ekstra ferjer og fleire avgangar og prisane gjekk reelt ned, meiner Frank Sve (FrP).

Er vi kun ute etter livmora deres?

Ordskifte:

Er vi kun ute etter livmora deres?

Publisert:

Hvorfor skal jentene fra Longva flytte hjem? Er det på grunn av kompetansen de har skaffet seg i byene, eller er det for å bøte på fødselsstatstikken?

Vi kan aldri slutte å kjempe for likestilling

Ordskifte:

Vi kan aldri slutte å kjempe for likestilling

Publisert: - Oppdatert: 08.03.2023 kl 10:22

Kampen er like viktig i dag som før. Om nokon seier noko anna, er det berre å vise til valdtektsstatistikken, situasjonen innan kvinnehelse og kampen for kvinner sine rettar internasjonalt, skriv Åse Kristin Ask Bakke, likestillingstalsperson for Arbeiderpartiet og Stortingsrepresentant.

Kvinnesak – fortsatt viktig i  Norge i 2023

Ordskifte:

Kvinnesak – fortsatt viktig i Norge i 2023

Publisert: - Oppdatert: 08.03.2023 kl 09:35

Her er nokre NORSKE likestillingsfakta for kvifor vi vel å markere kvinnedagen i 2023, skriv Siv Katrin Ulla Hagala, ordførarkandidat Haram Arbeidarparti, og Pernille Seth Hatlehol, kvinnekontakt i styret, Haram Arbeidarparti.

AP er i gang med å skrive frå seg ansvar!

Ordskifte:

AP er i gang med å skrive frå seg ansvar!

Publisert: - Oppdatert: 07.03.2023 kl 19:47

Kathrine Pernille Beite, ordførarkandidat Haram Høgre, svarar Emil Korsnes (Ap).

Annonse