Nordre

Ålesund skal vere ein kommune for både ålesundere og ålesundarar

Innlegg frå Eva Vinje Aurdal (Ap):

Ålesund skal vere ein kommune for både ålesundere og ålesundarar

Publisert:

Stortinget har vedteke å slå saman kommunene Ørskog, Skodje, Haram, Sandøy og Ålesund frå 1. januar 2020. Spørsmålet om målforma til den nye kommunen er for tida eit stort diskusjonstema.

Kampen for livet

Lesarinnlegg frå Arnt-Ove Tennfjord (KrF):

Kampen for livet

Publisert:

For meg er kampen for det ufødde livet og mot dødshjelp den viktigaste kampen. Eg går for livet.

- Hvordan skal jeg stemme?

Innlegg frå Dan Roger Lid:

- Hvordan skal jeg stemme?

Publisert:

Det nærmer seg valg. Jeg føler meg splittet. Ikke fordi jeg dras mot den ene eller andre retningen, men fordi mitt indre kjemper en kamp. En kamp om hvordan jeg skal stemme.

Brattvåg i bakevja

Lesarinnlegg:

Brattvåg i bakevja

Publisert:

Kommunereforma, og samanslåing med Ålesund, var ei ulykke for Brattvåg.

Lesarinnlegg frå Ragnar Elias Bakken:

Framtidsnavigatør i nye Ålesund Kommune

Publisert:

Eg slår fast at nye Ålesund kommune har oppretta nok ei ny stilling innan toppadministrasjonen - framtidsnavigtør.

Lesarinnlegg:

Eigedomsskatt - usosial, urettferdig og unødvendig

Publisert:

I eit lesarinnlegg skriv Svein-Rune Johannessen (AP) om ei undersøking som viser at mange støttar eigedomsskatt dersom pengane går til eldreomsorg og skule. Undersøkinga er sjølsagt laga for å legitimere innføring av eigedomsskatt i dei sjølstendige kommunane som ikkje har slik skatt.

Eg er djupt såra og vonbroten

Eg er djupt såra og vonbroten

Publisert:

Symjeanlegg, ja, men vent til nye Ålesund har fota seg.

Ålesund Sp, kommunereform, tvang og reversering

Innlegg frå ordførar Vebjørn Krogsæter (Sp):

Ålesund Sp, kommunereform, tvang og reversering

Publisert:

I eit intervju i Bygdebladet er underteikna sitert på at Senterpartiet vil arbeide for ei reversering av kommunesamanslåinga. Dette må eg få presisere.

Ei brukarvennleg Autopass-ordning må på plass

Ei brukarvennleg Autopass-ordning må på plass

Publisert:

I Høgre er vi opptekne av nye idear, nye ordningar til det beste for folk flest. Dette i ei tid der den teknologiske utviklinga går raskare enn nokon gong. Moderne løysingar som gjer kvardagen enklare for folk flest, næringsliv og frivillige organisasjonar er eit viktig fokus for oss.

Innlegg frå Bente Bruun (H):

Faste hele stillinger er og skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv

Publisert:

Faste og hele stillinger gir forutsigbarhet for både arbeidstaker og arbeidsgiver, derfor mener Høyre at det skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Det siste året har det blitt 10 000 færre midlertidig ansatte. Samtidig kommer flere ut i jobb. Det er bra!

Skolen skal utdanne fremtidens gründere

Innlegg frå Cine Finstad Austnes (Frp):

Skolen skal utdanne fremtidens gründere

Publisert:

Vi ønsker en skole som ser den enkelte elev, og som tilrettelegger slik at eleven får den faglige og sosiale utviklingen som er forventet.

Skal vi starte bygginga av «nye Ålesund» med å prioritere 10. etasje i Rådhuset?

Innlegg frå ordførar Vebjørn Krogsæter (Sp):

Skal vi starte bygginga av «nye Ålesund» med å prioritere 10. etasje i Rådhuset?

Publisert:

Fellesnemnda i nye Ålesund blir av prosjektleiaren bedt om å godkjenne ein leigeavtale i den «nye» Kremmergården for ein periode på 10 år, til ein samla kostnad på 23 728 000.- eks. mva. Dette fordi 10. etasje i rådhuset ikkje er eigna for den nye administrasjonen før den er ombygd, og ...

Lesarinnlegg frå Ragnar Elias Bakken:

Sylvi Listhaug og Møreaksen

Publisert:

Endeleg dukka det opp ei sak og ein uttale frå Sylvi Listhaug (Frp) som eg vil kommentere på ein positiv måte. Til vanleg er eg rimeleg kritisk til det meste ho og Frp står for.

Plastforsøpling ved Hestevatnet

Lesarinnlegg:

Plastforsøpling ved Hestevatnet

Publisert: - Oppdatert: 16.08.2019 kl 15:08

Ved Hestevatnet ligg 7-8 plast-kanner (25 liters?) og sleng like ved vatnet. Desse har lagt der i årevis og er no i ferd med å bli fragmentert og gå i oppløysing.

Den spennende og viktige skolestarten

Lesarinnlegg:

Den spennende og viktige skolestarten

Publisert:

Håkon gleder seg, snart er det skolestart og han har allerede pakket klar den nye ranselen og det nye pennalhuset sitt.

– Lokaldemokratiet vart overkøyrt

Lesarinnlegg frå Bjørn Sandnes (H):

– Lokaldemokratiet vart overkøyrt

Publisert:

Det er stort engasjement når det gjeld vindkraftanlegg på Haramsøya. I samband med høyring har Haram kommunestyre uttalt seg. Her er framleis pågåande diskusjonar og stort engasjement. Som tidlegare ordførar og framleis engasjert politikar, er det greitt å sjå seg tilbake for å ha med ...

Eit rungande JA til faste, heile stillingar som norm i nye Ålesund kommune

Lesarinnlegg frå Siv Katrin Ulla (Ap):

Eit rungande JA til faste, heile stillingar som norm i nye Ålesund kommune

Publisert:

Fast jobb og tryggleik er grunnleggande for eit godt liv.

Forskjeller i ledelse, offentlig og privat sektor

Lesarinnlegg frå Per O. Hofseth:

Forskjeller i ledelse, offentlig og privat sektor

Publisert:

Kan Vedum bli vraket som leder i privat sektor? Kan han da lede offentlig sektor? Først og fremst noe å tenke på for velgere som har gått fra Ap til Sp. Dere bør gå tilbake til Ap.

Symjeanlegg – hald deg til fakta Arnt-Ove Tenfjord

Lesarinnlegg frå Bjørn Sandnes (H):

Symjeanlegg – hald deg til fakta Arnt-Ove Tenfjord

Publisert:

I eit innlegg i Nordre den 8. august har Arnt Ove Tenfjord frå KrF eit innlegg med overskrift «Symjeanlegg snarast, men nyskulen på Eidet er pri 1». Så langt er eg heilt einig med Tenfjord, men når eg les vidare, så tyder mykje på at Tenfjord verken har sett seg godt inn i saka om ...

Kvalitet viktigere enn eierskap

Lesarinnlegg frå Bente Bruun (H):

Kvalitet viktigere enn eierskap

Publisert:

Høyre går til valg på at velferdstjenestene våre blir best når det offentlige og private samarbeider. 

Iskast frå vindturbinar

Lesarinnlegg frå Knut Hallvard Ulla:

Iskast frå vindturbinar

Publisert:

I samband med konsesjon til vindkraftverk i Norge har iskast frå vindturbinar vore eit tema med lite fokus. Det har blitt meir aktuelt etter at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kom med sin nye rettleiar, nummer 5 i 2018.

Symjeanlegg snarast, men nyskulen på Eidet er pri 1

Lesarinnlegg frå Arnt-Ove Tennfjord (KrF):

Symjeanlegg snarast, men nyskulen på Eidet er pri 1

Publisert:

Eg er heilt samd med Haram Høgre og Haram Idrettsråd, i at dagens kommune treng eit nytt symjeanlegg. Det gamle har utspelt si rolle. Det ligg vel 70 mill. kroner inne til eit nytt. Det får halde. Men eg er djupt usamd når Haram Høgre i siste nummer av Nordre før ferien brusar med fjøra som ...

Vindkraft på land:

Naturrasering med skatterabatt!

Lesarinnlegg frå Hogne Hognset som skal halde foredrag om vindkraft på Haramsøy

Publisert:

All videre bygging av vindkraftverk på land i Norge må stoppes. Det betyr at det ikke gis nye konsesjoner, og at alle konsesjoner der bygging ikke er påbegynt, trekkes tilbake.

Lesarinnlegg:

– Er barnehagen til beste for dei små?

Publisert:

Partiet De Kristne vil støtte opp under arbeidet med å gjere nye Ålesund om til ein kommune som verkeleg set borna i høgsetet.

Lesarinnlegg:

Færre kommunar – fleire byråkratar?

Publisert:

Fem månader fram i tid skal den lenge omtala kommunereforma setjast ut i livet. Eit stort tal millionar kroner er nytta til å førebu det som skal kome. Svært mange møte er avvikla, der tilsette og politikarar har nytta mykje av si arbeidstid.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse