Er «Folkeaksjonen Haram ut av Ålesund» et demokratisk problem?

Ordskifte:

Er «Folkeaksjonen Haram ut av Ålesund» et demokratisk problem?

Publisert: - Oppdatert: 26.02.2022 kl 09:50

– Kommentator Jonas Skybakmoen i Adresseavisen advarer 16. februar mot «folkeopprør». Han sier med klar røst at dersom noen snakker om nettopp «folkeopprør» så bør alarmklokkene ringe.

Haram – velfungerande eller hjelpetrengande?

Kronikk:

Haram – velfungerande eller hjelpetrengande?

Publisert: - Oppdatert: 26.02.2022 kl 09:50

Det er sterke kjensler i debatten om kommuneoppløysing. Debatten rasar om fakta, risiko og konsekvensar. Det reisast tvil om kunnskapsmaterialet som er presentert for dei som skal ta eit kvalifisert val; for eller i mot utskiljing av Haram.

Krav om oppklaring av eventuelle faktafeil i BDO-rapporten snarast.

Ope brev:

Krav om oppklaring av eventuelle faktafeil i BDO-rapporten snarast.

Publisert: - Oppdatert: 26.02.2022 kl 09:50

Til Ålesund kommune att Kommunedirektør Jon Steven Hasseldal

Forslag til nye kommunegrenser

Ordskifte:

Forslag til nye kommunegrenser

Publisert: - Oppdatert: 26.02.2022 kl 09:51

I lesarinnleggetet under seier Arnt-Ove Tenfjord (Uavhengig) han vil leggje fram heilt nytt forslag til kommunegrenser:

Skilsmisse er ofte det rette

Ordskifte:

Skilsmisse er ofte det rette

Publisert: - Oppdatert: 26.02.2022 kl 09:51

Ekteskapet vart diverre ikkje inngått i noko djup forelsking. Likevel prøver ein jo å gjere det beste utav det. Og det vart jo framført så gode intensjonar.

Haram Arbeiderpartilag om Eidet skule

Ordskifte:

Haram Arbeiderpartilag om Eidet skule

Publisert: - Oppdatert: 26.02.2022 kl 09:52

Det har i debatten «Haram ut av Ålesund» oppstått tvil rundt fullføring av nye Eidet skule.

Tankar på vegen til stemmelokalet

Ordskifte:

Tankar på vegen til stemmelokalet

Publisert: - Oppdatert: 26.02.2022 kl 09:52

«Meiningane våre er like mykje styrte av vilje og kjensler som av tanken sitt klare lys».

Bruk stemma di. Skap framtida i Haram

Ordskifte:

Bruk stemma di. Skap framtida i Haram

Publisert:

Eg vil alltid kjempe for alle sin rett til å bli høyrt. Til siste slutt!

- Vi har dårleg tid

Leiar:

- Vi har dårleg tid

Publisert:

I prosessen om Haram skal ut av Ålesund eller ei, har vi ekstremt dårleg tid.

Haram er senterpartiet sitt siste håp. Kanskje vi skal reflektere på kvifor

Ordskifte:

Haram er senterpartiet sitt siste håp. Kanskje vi skal reflektere på kvifor

Publisert:

Vi ville aldri inn i Ålesund, og var ein del av fleirtalet i Haram kommunestyre som stemte mot samanslåing. Det er likevel ikkje sikkert vi vil støtte ei reversering.

Ikkje «bakstreversk» å ta historia med i framtida

Ordskifte:

Ikkje «bakstreversk» å ta historia med i framtida

Publisert:

I desse dagar er det eit svært viktig val som skal takast av haramsborgarane. Det er no toget går for om Haram kommune skal søke laus-riving frå Ålesund kommune – eller ikkje.

Eit enkelt val for Ålesund kommune

Ordskifte:

Eit enkelt val for Ålesund kommune

Publisert: - Oppdatert: 22.02.2022 kl 14:12

For ein utanforståande observatør er det to ting som ein legg merke til, i spørsmålet om å gjenopprette Haram kommune. For det første er det eit stort engasjement blant folk i gamle Haram kommune. For det andre er det Ålesund kommunestyre som må vedta å søkje Departementet om ...

Borgarar i gamle Haram – bruk stemmeretten din!

Ordskifte:

Borgarar i gamle Haram – bruk stemmeretten din!

Publisert:

BDO-rapporten som gjer reie for konsekvensane av ei eventuell kommunereversering er klar. Den står fram som veldig negativ med tanke på konsekvensane av at Haram går ut av Ålesund kommune.

No skal demokratiet heimatt til Haram!

No skal demokratiet heimatt til Haram!

Publisert:

Det er eit enormt engasjement i Haram for lausriving frå Nye Ålesund i forkant av den komande folkerøystinga. Kvifor er opprøret så stort og so mange av Haramsborgarane vil ut av Ålesund?

Hva må jeg betale for å få tilbake Haramlogoen?

Ordskifte:

Hva må jeg betale for å få tilbake Haramlogoen?

Publisert:

BDO-rapporten anslår et merforbruk på 35-40 MNOK pr år i Haram. Utgifter på 47 MNOK er kuttet i kommunedelen for å møte den nye økonomiske hverdagen til kommune-Norge etter forrige regjerings innstramminger, og det er allerede innført 8 MNOK i eiendomsskatt i Haram.

Rapport om kommunedeling

Ordskifte:

Rapport om kommunedeling

Publisert:

Det internasjonale konsulentselskapet BDO, avdeling Oslo, har lagt fram rapporten som var tinga av Ålesund kommune som kunnskapsgrunnlag i saka om frådeling av (gamle) Haram. Konsulentfirmaet har adresse Vika Atrium.

Ja til nye Haram og styrka lokaldemokrati

Ordskifte:

Ja til nye Haram og styrka lokaldemokrati

Publisert: - Oppdatert: 18.02.2022 kl 18:57

Ei utgreiing som tek føre seg konsekvensane ved at Haram kommune går ut av Ålesund kommune, og dannar nye Haram kommune, ligg no på bordet.

Hvilken kommune ønsker vi om 5 år, og hvilken kommune ønsker vi 35 år frem i tid?

Ordskifte:

Hvilken kommune ønsker vi om 5 år, og hvilken kommune ønsker vi 35 år frem i tid?

Publisert:

Takk til Håkon, medlem av ungdomsrådet og Lepsøypatriot, for hans reflekterte utsagn på lokalradioen lørdag morgen. Du inspirerte! Det er ikke sikkert at vi to er enige om hva som er best når det gjelder fremtida for nye Ålesund, men en ting er vi enig om, denne diskusjonen bør ikke dreie ...

Hva må jeg betale for å få tilbake Haramlogoen?

Ordskifte:

Hva må jeg betale for å få tilbake Haramlogoen?

Publisert:

BDO-rapporten anslår et merforbruk på 35-40 MNOK pr år i Haram.

Morsdag

Morsdag

Publisert:

På søndag er det Morsdag.

Spanande tider

Leiar:

Spanande tider

Publisert: - Oppdatert: 10.02.2022 kl 09:53

Vi er allereie godt inn i februar. Om tre veker skal folket frå gamle Haram gi si stemme. Mange har gjort opp si meining for lenge sidan, og veit kor dei skal setje kryss på røystesetelen. Andre er framleis litt i villreie på kva som er det rette val.

Skal vi godta eit dårlegare undervisningstilbod?

Ordskifte:

Skal vi godta eit dårlegare undervisningstilbod?

Publisert: - Oppdatert: 09.02.2022 kl 14:32

Klubben i Utdanningsforbundet ved Brattvåg ungdomsskule er bekymra for utviklinga som har skjedd ved skulen etter vi vart ein del av Ålesund kommune.

Haram, Ålesund og samferdsel

Ordskifte:

Haram, Ålesund og samferdsel

Publisert:

I eit innlegg i Nordre 20. januar gir Geir Ove Leite uttrykk for attelet om at det kan bli vanskeleg å få realisert viktige samferdsleprosjekt dersom Haram vert skilt ut frå Ålesund.

Vi som vil være i Ålesund - Haram hører til i Ålesund

Ordskifte:

Vi som vil være i Ålesund - Haram hører til i Ålesund

Publisert:

La oss først og fremst få det åpenbare ut av veien; De første årene i Ålesund kommune har vært preget av flere negative endringer.

Haram ut av Ålesund, skal, skal ikkje

Ordskifte:

Haram ut av Ålesund, skal, skal ikkje

Publisert:

Skule, helse og eldreomsorg er dei dominerande tenestene ei kommune skal ta seg av, i tillegg kjem infrastruktur med veg, vatn og kloakk m.m.

ANNONSE
Annonse