Nordre

Lesarinnlegg:

Hva skjer med eiendomsskatten i nye Ålesund kommune?

Publisert:

Tre av de fem kommunene som skal bli til nye Ålesund kommune ved årsskiftet har i dag eiendomsskatt.

Ikkje plass til vindkraftverk på Haramsfjellet

Lesarinnlegg:

Ikkje plass til vindkraftverk på Haramsfjellet

Publisert: - Oppdatert: 26.07.2019 kl 08:49

I den planlagde utbygginga av vindkraftverk på Haramsøy er turbin nr 1 tenkt plassert berre 560 meter frå bygningar på Ulla. Det har aldri før blitt godkjent oppsetting av vindturbinar så nært busetnad i Norge.

Lesarinnlegg:

Seier nei til boikott av Israel

Publisert:

Fagforbundet ropar på nytt høgt: Boikott Israel!

Lesarinnlegg frå Ålesund Ap:

Blir bestemor og funksjonshemmede i nye Ålesund satt ut på anbud?

Publisert:

For en tid tilbake reklamerte Høyre sin ordførerkandidat i Sunnmørsposten for bruk av velferdsentrepenører. Hvis han blir ordfører så skal også private firmaer levere omsorgstjenester til innbyggerne i Ålesund.

Lesarinnlegg:

Flest sofavelgere i kommunevalg

38 prosent holder seg som regel passiv i valget

Publisert:

Hvert valgår hører vi om den store andelen vi har av sofavelgere. Og hvert år mases det om hvordan sofavelgeren ignorerer sin «borgerplikt». Lokalvalget oppleves kanskje ikke så viktig, og jeg forstår det så godt. Fungerer en kommune, har det liten betydning hvem som bærer ordførerkjedet. ...

– La nye Ålesund bli eit kraftsentrum for nynorsken

Lesarinnlegg:

– La nye Ålesund bli eit kraftsentrum for nynorsken

Publisert:

Avtalen om samanslåing av fem kommunar til nye Ålesund frå 1. januar 2020 har mellom anna med eit punkt som gjeld administrasjonsspråket i den nye kommunen: nynorsk. Kor langvarig ein slik avtale vil verte er vanskeleg å spå om. Alt no har fleire – også komande politikarar – gått ut og ...

Leserinnlegg: Å kjøre kollektivt er et viktig miljøtiltak

Leserinnlegg: Å kjøre kollektivt er et viktig miljøtiltak

Publisert: - Oppdatert: 08.07.2019 kl 17:55

Vår kunnskap om miljø og klimautvikling vokser i ett med tiden. Interessen for miljøvern øker stadig, og store deler av Norges befolkning er engasjert og ønsker å bidra til et bærekraftig samfunn, skriver Randi Walderhaug Frisvoll i dette leserinnlegget.

«Folkebad i sentrum»

Lesarinnlegg frå Bente Bruun (Høgre):

«Folkebad i sentrum»

Publisert:

Det er juli og sommerferie. Gradestokken viser under 10 grader, og sommeren så langt har ikke invitert til badeaktiviteter for Haramsfolket. Tenk hvor kjekt det hadde vært med et folkebad som kunne være åpent for alle også i skoleferien?

Leserinnlegg frå Frank Sve (FrP): Motstanden mot flytebru og Romsdalsaksen, er rein feigheit!

Leserinnlegg frå Frank Sve (FrP): Motstanden mot flytebru og Romsdalsaksen, er rein feigheit!

Publisert:

Både Høgre og AP vil ikkje høyre snakk om flytebruer og Romsdalsaksen, og dette er rein feigheit for dei fryktar svaret.

«Leve hele livet»

Lesarinnlegg frå Randi Walderhaug Frisvoll (KrF):

«Leve hele livet»

Publisert: - Oppdatert: 05.07.2019 kl 12:44

Med KrF i regjering skal vi gjennomføre kvalitetsreformen «Leve hele livet». God kvalitet i eldreomsorg, bygging av omsorgsplasser med god bemanning i alle kommuner. Velferdsteknologi for å heve kvaliteten på tjenestene, at pårørende kan bidra uten å bli utslitt.

Stopp vindturbiner på Haramsøy

Lesarinnlegg frå Cine Finstad Austnes (Frp):

Stopp vindturbiner på Haramsøy

Publisert: - Oppdatert: 27.06.2019 kl 12:58

Det pågår et folkeopprør i Norge i forhold til vindkraft på land.

Vindkraftutbygging på Haramsfjellet

Vindkraftutbygging på Haramsfjellet

Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 20. juni 2019

Publisert:

Vindkraftanlegg er ingen park, men industriområde for energiproduksjon med stor menneskelig aktivitet. Turbinene har omfattende veinett som deler opp området.

Med KrF sitt fritidskort får alle vere med på laget

Innlegg frå Arnt Ove Tenfjord (KrF)

Med KrF sitt fritidskort får alle vere med på laget

Publisert:

Det skal ikkje vere slik at det er foreldra si lommebok som avgjer om borna i Haram kommune får blir med på fritidsaktivitetar. KrF vil unngå klasseskilje.

Skolemat er god velferdspolitikk

Lesarinnlegg frå Odd Arne Grande (LHL):

Skolemat er god velferdspolitikk

Publisert:

Det metter magen, gjør hodet klarere og utjevner sosiale forskjeller. LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke arbeider for å redusere forekomsten av hjerte-, kar- og lungesykdom og allergi. En sunnere livsstil og et helsefremmende miljø vil bidra til nedgang i nye sykdomstilfeller.

Mobbing og sjikane

Innlegg frå Ragnar Elias Bakken:

Mobbing og sjikane

Publisert:

I dag tek eg turen til Osterøy nær Bergen i Norge! Her har den lokale soknepresten funne det rett å trekke seg frå vikariatstillinga. Sterk negativ omtale i media er årsaka til dette standpunktet

Veivalget er nå!

Innlegg frå Cine Finstad Austnes (Frp):

Veivalget er nå!

Vis hvordan fremtidens veiutbygging skal være

Publisert:

Nok er nok, folk flest i dette landet sier nå nei til mer bompenger.

Skulen bør renoverast i eitt byggetrinn, ikkje to

Ønsker nytt vedtak om Haramsøy skule:

Skulen bør renoverast i eitt byggetrinn, ikkje to

Publisert:

Fleire kommunepolitikarar ber i ein interpellasjon til kommunestyret den 20. juni om nytt vedtak i saka om renovering av Haramsøy skule. I staden for to byggetrinn, ber dei om at heile renoveringa blir tatt samla.

Innlegg frå Ragnar Elias Bakken:

Barna først

Publisert:

Mange fine og velmeinande formuleringar og sterke ord har blitt sett på papiret og underskrive av politiske organ, nasjonar og organisasjonar for å kunne bidra til trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge rundt i verda.

Byvåpenet til Ålesund samlar i ny kommune

Lesarinnlegg:

Byvåpenet til Ålesund samlar i ny kommune

Publisert:

Byvåpenet til Ålesund må bestå som det er i den nye kommunen, meiner Ålesund KrF i programmet sitt. Ålesund sitt byvåpen har ei lang historie. Ålesund KrF trur det blir eit samlande symbol for den nye kommunen på ein framifrå måte.

Innlegg frå Kari Fjørtoft:

Hent dei norske IS barna og mødrene deira heim raskt

Publisert:

Røde Kors seier det hastar med å få barna heim frå ein flyktningeleir i Nord-Syria, der over 70 000 menneske bur.

Skolen skal motivere og inspirere til læring

Innlegg frå Cine Finstad Austnes (Frp):

Skolen skal motivere og inspirere til læring

Publisert: - Oppdatert: 03.06.2019 kl 21:26

Kunnskap og danning henger tett sammen, men fortsatt må foreldre ta hovedansvaret for barneoppdragelsen.

Stopp raseringa av norsk jord og natur på ei vakker øy

Svar til ordføraren frå Cine Finstad Austnes:

Stopp raseringa av norsk jord og natur på ei vakker øy

Publisert: - Oppdatert: 29.05.2019 kl 19:33

Kjære ordfører! Du skal ikke bekymre deg for at jeg ikke vet hvordan ting henger sammen vedrørende vindturbinene. MEN, jeg deler ikke ditt positive syn på dem, dette er rasering av norsk jord og en flott natur på en vakker øy!

Innlegg av Ragnar Bakken:

Ja til song i skulen - og samfunnet elles

Publisert:

Vi har siste tida fått litt debatt rundt SONGEN sin plass i skulen. Grunnlaget for at dette no er finn vi i Regjeringa sitt framlegg til ny læreplan knytta til norskfaget i skulen.

Ordføraren svarar på innlegget «Lyver du om vindkraft, ordfører?»

Ordføraren svarar på innlegget «Lyver du om vindkraft, ordfører?»

Publisert:

Kjære Cine og Ålesund FrP. Konspirasjonsteoriar og insinusasjonar om løgn og hemmelege møter er grunnlause, administrasjonen i Haram kommune og ordføraren har ikkje underslått opplysningar eller informasjon om vindkraftutbygginga på Haramsfjellet.

Innlegg frå Ålesund SV:

Høgresida latar som den har ein næringspolitikk

Publisert:

Det finns ein seigliva myte i Norge om at høyresiden er god på næringspolitikk. Det har aldri vært riktig i Norge. Ikke minst har høyresidens næringspolitikk glimret med sitt fravær i alle de fem år de har sittet i regjering.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse