Ny giv for Hamsundsambandet?

Ordskifte:

Ny giv for Hamsundsambandet?

Publisert: - Oppdatert: 24.01.2022 kl 13:55

Er det meir sannsynleg at Hamnsundsambandet vert realisert om Haram er eigen kommune eller saman med Ålesund?

Haramsfolket vil ha kommunen sin tilbake!

Ordskifte:

Haramsfolket vil ha kommunen sin tilbake!

Publisert: - Oppdatert: 21.01.2022 kl 09:48

"Haram ut av Ålesund" er klinkande klar på at gamle Haram kommune var ein framtidsretta og framoverlent kommune. Det skal Haram halde fram med å vere når det vert utskiljing frå Nye Ålesund også.

Skal, skal ikkje

Ordskifte:

Skal, skal ikkje

Publisert: - Oppdatert: 21.01.2022 kl 09:48

Det er eitt av spørsmåla leiaren i Nordre stiller torsdag 13. januar, og eitt av dei punkta leiaren tek opp er infrastruktur og samferdsel.

Kvifor Haram bør ut av Ålesund

Ordskifte:

Kvifor Haram bør ut av Ålesund

Publisert: - Oppdatert: 21.01.2022 kl 09:46

Ekteskap og skilsmisse har blitt brukt som metafor for samanslåing og oppløysing av kommunar.

Eidet skule med ny rekord i byggjetid

Ordskifte:

Eidet skule med ny rekord i byggjetid

Publisert: - Oppdatert: 21.01.2022 kl 09:47

Haram ut av Ålesund (HUAÅ) har sine eigne tankar om prosessane med å byggje ein ny skule på Eidet. Revolusjon av byggjebransjen er ein utilsikta bieffekt.

Vi som vil være i Ålesund kommune

Ordskifte:

Vi som vil være i Ålesund kommune

Publisert: - Oppdatert: 14.01.2022 kl 09:50

Under følgjer lesarinnlegg frå Adrian Holmeset, leiar i Vi som vil være i Ålesund kommune.

Både snø og jul kommer overraskende på kjerringa

Både snø og jul kommer overraskende på kjerringa

Publisert:

Både snø og jul kommer overraskende på kjerringa, og det kan virke slik på Haram Kraft også.

– God uperfekt jul!

– God uperfekt jul!

Publisert:

Endeleg er det den tida igjen. Tida for ro, kvile, takksemd, glede - og migrene. Jula er ei fantastisk tid for ungane, og foreldra? - Dei skulle fått dekt ei veke ferie frå 4. januar for eiga og andre si mentale helse si skuld.

…så er vi der igjen!

…så er vi der igjen!

Publisert:

«Er det virkelig ingen i kriseledningen som har barn i skolepliktig alder?!», spurte en kollega meg om nå på fredag.

Er du lei av høye strømpriser?

Er du lei av høye strømpriser?

Publisert:

Er planen ålegge ned verdiskapning i distriktene, og ruinere folks økonomi idet konstruert grønne skiftet?

Takk for meg

Leiar

Takk for meg

Publisert: - Oppdatert: 25.11.2021 kl 22:18

Etter snart tre år som redaktør i Nordre er mi tid i avisa over, og nytt beite som ligg mitt hjarte nært ventar.

Haram ut av Ålesund svarar Ove Johan Hofseth

Ordskifte:

Haram ut av Ålesund svarar Ove Johan Hofseth

Publisert: - Oppdatert: 25.11.2021 kl 09:52

I to avisinnlegg har Ove Johan Hofseth kome med sterk og feilaktig kritikk av Haram ut av Ålesund (HUAÅ) og arbeidet vårt med å få gamle Haram ut av storkommunen.

Ove Johan Hofseth sin lemfeldige omgang med tal og krasse utsegn

Ordskifte:

Ove Johan Hofseth sin lemfeldige omgang med tal og krasse utsegn

Publisert: - Oppdatert: 24.11.2021 kl 10:53

I Bygdebladet (BB) 12. november og i Sunnmørsposten (SMP) 17. november stod det på trykk eit lesarinnlegg frå Ove Johan Hofseth. Det blei også publisert på smp.no 19 november.

Verdien av lokale  bibliotek i nærmiljøet

Ordskifte:

Verdien av lokale bibliotek i nærmiljøet

Publisert:

I budsjettforslaget for 2022 er det foreslått å legge ned mindre bibliotek for å kunne spare inn rundt 800 000 kr. Dette vil kunne føre til en nedleggelse av opptil flere bibliotek i kommunen.

Ordskifte:

Håp i hangande snøre?

Publisert:

Alle aviser med nedslagsfelt i Ålesund har siste dagane vore stappfulle av reportasjar og innlegg knytta til økonomien i Ålesund kommune (ÅK). Stendig nye opplysningr frå administrasjon og politisk hald har gjeve oss innsyn i dei vanskane kommunen har å stri med. Det gjeld både drift og ...

Ordskifte:

Ikkje legg ned omsorgsplassar

Publisert:

Nei til nedlegging av Sanitetshjemmet, Borgundheimen og to sjukeheimsplassar med 40 pasientar.

Ordskifte:

Visste du?

Publisert:

I Sunnmørsposten 23 okt. stiller Ålesunds nye kommunedirektør lesarane ein del spørsmål om aldersomsorg og økonomi, mest det siste.

Kvar skal Ålesund kommune og korleis kjem vi dit?

Kronikk:

Kvar skal Ålesund kommune og korleis kjem vi dit?

Publisert:

Visste du? At for summen av ein langtidsplass i sjukeheim, kan ein i staden gi 6,4 personar tilbod om helsehjelp og miljøarbeid til heimebuande, for eksempel heimesjukepleie? Og visste du? At for summen av tiltaka til dei 6,4 personane med helsehjelp heime, kan ein gi tilbod til 22 personar med ...

Kyrkja si rolle i konflikten rundt vindkraft på Haramsfjellet

Ordskifte:

Kyrkja si rolle i konflikten rundt vindkraft på Haramsfjellet

Publisert: - Oppdatert: 26.10.2021 kl 09:32

Vindkraftsaka på Haramsøya er framleis eit ope sår. Haram sokneråd ønsker på ingen måte å vere part i saka, men vi ser at Rolv Haram reiser nokre spørsmål som treng eit svar.

Haram ut av Ålesund?

Ordskifte:

Haram ut av Ålesund?

Publisert:

Det er truleg kommunestyret i Nye Ålesund som skal avgjere om Haram får fridomen tilbake.

Nei til oppdrettsanlegg på Alvestadbukta

Ordskifte:

Nei til oppdrettsanlegg på Alvestadbukta

Publisert: - Oppdatert: 08.10.2021 kl 12:12

Eg må sei at det kom som ein overrasking då eg las i Nordre at det låg føre planer om eit oppdrettsanlegg på Alvestadbukta rett utanfor stovedøra mi, og må vel kunne seie det kom som lyn frå klar himmel.

Bygg Eidet skule no!

Ordskifte:

Bygg Eidet skule no!

Publisert:

Det er oppsiktsvekkande å sjå at Eidet skule nok ein gong vert skubba ut i uvissa. Kuttlista i kommunen er vond og lang, men det er grunn til å minne politikarane om at Eidet skule faktisk er ei samanslåing: Tre skular skal bli til ein.

Vakn opp alle - dette går ikkje an!

Ordskifte:

Vakn opp alle - dette går ikkje an!

- enormt torskeoppdrettsanlegg rett utanfor Hildre - Synnaland

Publisert:

Sunnmøre Torsk AS har no ute på høyring ein søknad om å opprette eit enormt oppdrettsanlegg for torsk midt i vårt unike fiskefat og rekreasjonsområde.

Ny skule på Eidet vil vere lønnsam i eit lengre perspektiv

Ordskifte:

Ny skule på Eidet vil vere lønnsam i eit lengre perspektiv

Publisert: - Oppdatert: 08.10.2021 kl 08:17

I Sunnmørsposten 30. september kan ein lese at Ålesund kommunale eigedom (ÅKE) foreslår å utsette bygginga av den nye skulen på Eidet til 2027. Med normal hastigheit så kan ein då tenke seg at skulen står klar i 2029.

Nye Ålesunds fallitt  - katastrofalt for gamle Haram!

Ordskifte:

Nye Ålesunds fallitt - katastrofalt for gamle Haram!

Publisert:

Tysdag sist veke kom det framlegg om store nedskjeringar i Ålesund kommune som vil føre til katastrofale kutt på mange av dei viktigaste tenesteområda i kommunen. Det må sparast 255 mill. kroner berre i 2022 for å unngå at Ålesund kommune hamnar på Robek.

ANNONSE
Annonse