Nordre

Lyver du om vindkraft, ordfører?

Innlegg frå Cine Finstad Austnes

Lyver du om vindkraft, ordfører?

Publisert:

Jeg er forundret over alt Haram formannskap og kommunestyret ikke vet om vindturbiner på Haramsfjellet! Ikke en eneste gang i løpet av fire år har jeg hørt noe om møter med utbyggerne eller at Haram kommune skal få en «kiste av gull» for tort og svie

Lesarinnlegg frå Kari Fjørtoft:

Meir fornybar energi

Publisert:

Raudt er for å bekjempe fattigdom. Vi er mot imperialistiske krigar. Verdas folk treng meir energi for å leve betre. Miljøforskarar tilrår ikkje meir kol og atomkraft. Vindkraft er ei av fleire gode fornybare kjelder.

Lesarinnlegg frå Paul Farstad, Rødt:

- Stopp vindkraftutbygginga på Haramsfjellet

Publisert:

Det er per no planlagt åtte relativt store vindkraftturbinar på Haramsøya. Vindturbinane skal i følge siste høyringsuttalelsar frå Haram kommune ha ei totalhøgde på 150 meter og rotordiameter på heile 136 meter. Desse vert plassert langs kanten på den ca. 300 meter høge fjellryggen på ...

Lesarinnlegg:

Ordførere under falskt flagg

Publisert:

Valgkampen er allerede godt i gang. Valglistene er levert inn, og de ulike partiers ordførerkandidater er klare.

Lesarinnlegg frå Kari Fjørtoft:

Er handelskrigen mellom Kina og USA ei sjølvmordsbombe?

Publisert:

Effekten av høgare tollsatsar er mindre frakt i verda, meir nasjonal produksjon i fleire land; dermed mindre CO2-utslepp. Nokre kapitaleigarar taper kanskje på kort sikt, men fleire vinn på dette: miljøet i alle land og arbeidarklassen i USA som får fleire sårt tiltrengte arbeidsplassar.

Lesarinnlegg:

Liberalistene sier NEI til vindkraft på Haramsøya

Publisert:

Vindkraft koster mer enn det smaker. Når politikerne vil gjennomføre såkalte grønne ulønnsomme prosjekter, sendes regningen alltid til skattebetalerne. Stortingspolitikerne har bestemt at norske forbrukerne og skattebetalere skal subsidiere utbygging av vindkraftverk via ordningen med ...

Blir politikarane i Haram lurt?

Farlege vindmøller:

Blir politikarane i Haram lurt?

Publisert:

I 2008 gav NVE konsesjon til Zephyr AS for utbygging av eit vindindustriprosjekt på Haramsøy-fjellet. Sidan har det vore stille om prosjektet, og folk trudde og håpa at det ikkje vart noko av det. Men Zephyr har jobba i det stille, og torsdag 9. mai var det i Haram kommunestyre høyringsuttale ...

Feil at høyringsuttalen om vindturbinar på Haramsfjellet ikkje skulle behandlast politisk

Kommentar frå ordførar Vebjørn Krogsæter:

Feil at høyringsuttalen om vindturbinar på Haramsfjellet ikkje skulle behandlast politisk

Publisert:

I artikkelen påstår Nordre, rett nok ved å vise til Knut Hallvard Ulla, at ordføraren i utgangspunktet hadde tenkt at høyringsuttalen frå kommunen berre skulle handsamast administrativt og ikkje politisk.

Ber kommunen gripe inn i plastforsøplinga

Grunngjeve spørsmål til ordføraren i kommunestyret torsdag 9. mai:

Ber kommunen gripe inn i plastforsøplinga

Publisert:

Plastikk som hamnar på feil stad har fått mykje merksemd siste åra. Vi har fått mykje kunnskap om skadar som slik plast kan påføre levande organismar.

Seier nei til overgrep mot folk og lokaldemokrati

Innlegg frå interessegruppa mot vindkraft på Haramsøy:

Seier nei til overgrep mot folk og lokaldemokrati

Publisert: - Oppdatert: 08.05.2019 kl 10:36

Interessegruppe mot vindkraftutbygging på Haramsøy kjemper for å bevare natur, bomiljø, artsmangfold og kulturminner. Ei utbygging vil medføre store og varige naturinngrep og Haramsøy og Ulla som ei sjelden naturperle i havgapet risikerer å bli ofret til kapitalkrefter som søker mest mulig ...

Lesarinnlegg frå Ålesund SV:

Kamp- og festdagen 1. mai

Publisert:

På 1. mai feirer vi det fineste med Norge. Ikke fjorder og fjell. Men sterke felleskap og små forskjeller. Men dagen er også en kampdag. For nå er det fineste med Norge truet.

Uttale til kommuneplanen sin  arealdel for Haram kommune

Lesarinlegg:

Uttale til kommuneplanen sin arealdel for Haram kommune

Publisert:

Med utgangspunkt i endring av kommunestruktur og den generelle samfunnsutviklinga, jfr. kommuneplanen sin samfunnsdel, ser vi klart at areal i dagens Haram kommune kjem under press.

Lesarinnlegg frå Kari Fjørtoft:

– Vi har både tid og pengar til flyktningehjelp, viss vi legg om livsstilen vår litt.

Publisert:

Det er ikkje ei motsetning i det å vere mot EØS, og for ein stor flyktningekvote.

Lesarinnlegg frå kommuneoverlegen i Sandøy:

Forklaringar til ny modell for legevakt

Publisert:

I Nordre fra 21.03.19 står en liten artikkel «Ny modell for legevakt». Innholdet stemmer på punkt og prikke, men trenger litt forklaring.

Lesarinnlegg:

Om dyrkamark, slått og bustadareal i Tennfjord

Publisert:

I avisa (Sunnmørsposten red. mrk.) laurdag 9. februar hadde Rolv Rørhus eit skriv der han var forundra over at dyrkajorda på fleire gardar i Tennfjord skal leggjast ned og nyttast til utbygging av nye hus.

Kommentar til ordføraren frå Ove Johan Hofseth:

Hvor foregår utviklingen i Haram?

Publisert: - Oppdatert: 28.03.2019 kl 08:46

Det er utrolig flott når konjunkturene er på topp og det eneste en kommune trenger å gjøre er å legge til rette for videre utvikling.

Lesarinnlegg:

Fagforbundet Ålesund støttar klimastreikane

Publisert: - Oppdatert: 26.03.2019 kl 16:13

Barn og ungdom over heile verda tek no eit kraftfullt oppgjer med foreldregenerasjonen si handlingslamming i klimasaka

Lea fortel om det å ha Downs syndrom

Lea fortel om det å ha Downs syndrom

Publisert:

Som ein del av faga i Norsk fordjupning i 10. klasse har Lea Thoresen Farstad (16) frå Vatne skrive om seg sjølv. Her forklarar ho med eigne ord korleis det er å ha Downs syndrom, om kva som er vanskeleg og kva som er fint.

Tilsvar frå ordføraren til Ove Johan Hofseth

Kvar foregår utviklinga i Haram Kommune?

Tilsvar frå ordføraren til Ove Johan Hofseth

Publisert:

Hofseth stiller i eit leserinnlegg spørsmålet «Hvor foregår utviklingen i Haram».

Jordbruket er ein viktig del av samfunnsutviklinga

Lesarinnlegg frå Kristian Stråmyr:

Jordbruket er ein viktig del av samfunnsutviklinga

Publisert:

I mitt innlegg i Nordre 7. mars stiller eg ein del grunngjevne spørsmål om Haram KrF sin jordbrukspolitikk. Tilsvaret deira i Nordre 14. mars syner at det må til ein del nye avklaringar.

Lesarinnlegg frå Tor Inge Myren:

Haram KrF og jordvernet

Publisert:

KrF har landbruksministeren, det er det einaste som er nokolunde etterretteleg i innlegget til Haram Krf si kommunestyregruppe i Nordre, 14.03.2019.

Menneska skal bu godt og  krysse vegar trygt

Ordskifte frå Haram KrF:

Menneska skal bu godt og krysse vegar trygt

Publisert:

I eit innlegg i Nordre skriv gruppeleiar Kristian Stråmyr i Haram Venstre at «Haram vil sikre ei berekraftig og framtidsretta samfunnsutvikling.»

Lesarinnleg frå Ove Johan Hofseth:

- Hvor foregår utviklingen i Haram?

Publisert:

Ordføreren i Haram Kommune sier dette er og skal være den beste industrikommunen. Tilgjengelig areal er da viktig, men også forhold som pendleavstand, boligmulighet, skole, fritid, idrett, kultur, natur og handel.

Haram Venstre vil sikre ei berekraftig og framtidsretta samfunnsutvikling

Ordskifte frå Kristian Stråmyr (V):

Haram Venstre vil sikre ei berekraftig og framtidsretta samfunnsutvikling

Publisert:

I eit innlegg i Nordre 28. januar deler Haram KrF sine tankar om arealplanen. I avsnittet med underoverskrifta «jordvern og levande bygder» tek dei til orde for å lempe på jordvernet der det er «tvingande naudsynt for samfunnsutviklinga». For å bøte på dette ynskjer dei å legge til rette ...

Seier nei til badeland i Brattvåg

Lesarinnlegg frå Petter Arne Ulvestad:

Seier nei til badeland i Brattvåg

Publisert: - Oppdatert: 01.03.2019 kl 10:49

Eg les i Nordre og Bygdebladet at Brattvåg vil ha eit badeland i sentrum eller oppe ved skuleområdet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse