ANNONSE
Annonse
Avlastning på resept

Leserinnlegg:

Avlastning på resept

Publisert:

KrF vil ha ny kurs for eldreomsorgen i Norge. Vi lever lenger, og mange er friske lenger, men sykdomsbildet har også blitt mer sammensatt.

Leserinnlegg:

– Det er naivt å tro at alle kan bli digitale brukere

Publisert:

Myndighetene og bedriftene må slutte å late som at alle kan bli digitale. Eldre som ikke bruker digitale tjenester, må sikres gode alternativer.

Har Arnt Ove Tenfjord mista gangsynet?

Leserinnlegg:

Har Arnt Ove Tenfjord mista gangsynet?

Publisert:

I eit intervju i Sunnmørsposten 23.august seier Arnt Ove Tennfjord (AOT) at forkjemparane for utmelding frå Ålesund hevdar at Haram kommune hadde så god økonomi, men at dette ikkje stemmer og at det var mykje snakk om nedskjeringar i gamle Haram. Underteikna reknar med at det er organisasjonen ...

Heia Ålesund

Leserinnlegg:

Heia Ålesund

Publisert:

De fleste er enig i at den nye storkommunen fikk en treg start. Vi forstår at mange er misfornøyde, og at noen ønsker seg tilbake til tiden før sammenslåingen. Det kan pekes på flere årsaker til at mye har blitt mer krevende enn det var tidligere, og at økonomien i den nye storkommunen er ...

Leserinnlegg:

Brølet frå bygda

Publisert:

«Brølet frå bygda», heiter eit program som for tida går på fjernsynet. Programskaparane vil prøve å finne svaret på kvifor så mange menneske som bur i distriktskommunane i Noreg er sinte.

Ein snuoperasjon av dimensjonar

Lesarinnlegg:

Ein snuoperasjon av dimensjonar

Publisert:

Lesarinnlegget til Arnt Ove Tennfjord (AOT) som stod i Bygdebladet 3. august og på nordrenett.no 5. august inneheld ein del påstandar som Haram ut av Ålesund (HUÅ) finn grunn til å kommentere og knyte ein del faktaopplysningar til.

Politiske vedtak og grunnløse påstander

Lesarinnlegg:

Politiske vedtak og grunnløse påstander

Publisert:

I et nylig debattinnlegg i Bygdebladet (og Nordrenett, red mrk.) fremmet KrF's representant Arnt-Ove Tenfjord noen påstander jeg ønsker å kommentere.

No er det vanlege folk i Vatne Tennfjord sin tur

Lesarinnlegg:

No er det vanlege folk i Vatne Tennfjord sin tur

Publisert:

Den siste tida har eg måtta tole til dels krasse personlege angrep med kraftig krydder både i sosiale medium og i aviser.

Kvifor stemme SV ved dette stortingsvalet?

Ordskifte:

Kvifor stemme SV ved dette stortingsvalet?

Publisert:

13. september er det stortingsval. Allereie frå 10. august kan du førehandsstemme. Du og eg, og alle som har stemmerett, kan vere med og påverke kven som skal representere Møre og Romsdal på Stortinget dei neste fire åra.

Lesarinnlegg:

Vanlige folks tur?

Publisert:

Industripartiet miner vamnlige folk no må inn i politikken sine korridorer.

Lesarinnlegg:

Sunnmøre har blødd nok på grunn av Frp

Publisert:

No må vi få eit skifte etter åtte år med sentralisering og privatisering med Frp. Arbeidarpartiet står klar.

Kva slags samfunn vil vi ha?

Ordskifte:

Kva slags samfunn vil vi ha?

Publisert:

Øvst på mi liste over prioriterte saker for stortingsvalet har eg bedre finanisiering av offentleg sektor.

Ordskifte:

Kontantstøtte som aktuell valkamp-sak

Publisert:

13. september kan vi i vårt demokratiske land finne fram til valurnene og vere med å avgjere samansetjinga av Stortinget.

Ordskifte:

Du skal føle deg trygg i trafikken

Publisert:

Det å komme seg trygt frem i trafikken er noe av det som er viktigst for KrF. En god samferdsel er avgjørende for en trygg hverdag, og gjennom vår samferdselspolitikk vil vi sørge for økt fremkommelighet, tryggere, og mer miljøvennlig transport.

Ordskifte:

Formuesskatt til besvær

Publisert:

Tenk deg at du får en fantastisk forretningsidé. Et nytt produkt som vil revolusjonere din bransje. Dette vil du satse på! Du risikerer derfor både «hus og hjem» for å skaffe nok egenkapital til at banken vil være med å ta risiko på prosjektet ditt.

Forskning byttes ut med fatalisme for luftfarten på Møre

Ordskifte:

Forskning byttes ut med fatalisme for luftfarten på Møre

Publisert:

Forskning er satt helt til side. Heller ikke våre internasjonale forpliktelser følges opp. Det kom tydelig fram på Stortinget da statsråd Tina Bru svarte representanten Arne Nævra den 7. juni.

Byråkrati, ideologi og fatalisme rundt flyradar

Ordskifte:

Byråkrati, ideologi og fatalisme rundt flyradar

Publisert:

Forskning er satt helt til side om flysikkerheten langs Mørekysten. Heller ikke våre internasjonale forpliktelser om luftfart følges opp. Det kom tydelig fram på Stortinget da statsråd Tina Bru svarte representanten Arne Nævra den 7. juni.

Ordskifte:

Fastlåste politikarar

Publisert: - Oppdatert: 12.07.2021 kl 15:28

Vi har passert midtsommar – hausten nærmar seg med raske steg. Tidleg haust 13. september skal det på nytt vere val i landet vårt. Denne gongen skal Stortinget få ei ny samansetjing. Ein del av dei representantane vi har hatt siste fire åra og vel så det, skal skiftast ut med nye og ferske ...

Kor useriøs kan ei avis eigentleg vere?

Ordskifte:

Kor useriøs kan ei avis eigentleg vere?

Publisert: - Oppdatert: 09.07.2021 kl 09:52

«Haram ut av Ålesund» reagerer sterkt på den måten Bygdebladet arbeider på. Nok er nok, denne journalistiske arbeidsmåten kan ikkje stå uimotsagt!

Nei, det er ikke bedre at barna drukner …

Ordskifte:

Nei, det er ikke bedre at barna drukner …

Publisert:

I en opphetet debatt i kommunestyret i Ålesund, spurte Arnt Ove Tennfjord (KrF) om det var bedre at barna drukner, enn at de reiste til Moa for å få svømmeopplæring. Vi er skuffet over en så useriøs uttale i debatten om svømmeanlegget i Brattvåg.

SV vil ha meir til kommunene

Ordskifte:

SV vil ha meir til kommunene

Publisert:

Det er teke store kutt i Ålesund og mykje meir må kuttast for å få budsjetta i balanse.

Ordskifte:

Like barn leker best

Publisert:

Eg har med stor interesse fylgd, og vore engasjert, i etableringa av Ålesund kommune, både før og etter samanslåinga. Eg var sjølv imot at Ørskog skulle slå seg saman med Ålesund fordi skilnadane er for store i handtering av saker i by og land.

Det vil slett ikkje roe seg i «gamle Haram»

Svar til statsministeren:

Det vil slett ikkje roe seg i «gamle Haram»

Publisert: - Oppdatert: 23.06.2021 kl 11:32

Organisasjonen «Haram ut av Ålesund» reagerer sterkt på ein uttale statsminister Erna Solberg kom med til avisa Møre-Nytt for eit par dagar sidan. Der seier ho mellom anna at ho no høyrer at det er uro i gamle Haram kommune, men reknar med at det vil roe seg ned.

Blir Brattvåg sjokket i knalltøff avdeling?

Kommentar:

Blir Brattvåg sjokket i knalltøff avdeling?

Publisert: - Oppdatert: 17.06.2021 kl 09:27

Brattvåg tek i mot Asker i første serierunde av årets PostNord-liga. BIL sin avdeling vert steintøff i toppen, der Nordre trur Brattvåg vert jokeren som kan skake dei fleste.

Fallitterklæring over egen styringsevne?

Ordskifte:

Fallitterklæring over egen styringsevne?

Publisert:

Å hudflette en kommune høres dramatisk ut og setter de som jobber der i et dårlig lys. De ansatte i kommunen jobber hver dag etter de rammer som de styrende politikerne gir de.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse