ANNONSE
Annonse

Ordskifte:

Fornuft kontra liberalisering

Publisert:

For kort tid sidan sa Stortinget NEI til det vi kan kalle avkriminalisering av narkotikabruk. Ap, Sp og Frp såg faresignala ved ei slik liberalisering – særleg i høve dei unge.

Ordskifte:

Skattekutt eller velferd? Kva ønsker du?

Publisert:

Denne veka skal kommunalkomitéen komme med innstilling om kommuneproposisjonen for 2022. Denne fortel om kva regjeringa forventer frå kommunene, og også korleis regjeringa tenker å stille opp (eller ikkje?) med penger.

50 år med engasjement og lokalpatriotisme

Lokalavisa jubilerer:

50 år med engasjement og lokalpatriotisme

Publisert:

Haramsnytt/Nordre fyller i desse dagar 50 år. Sidan den spede start i 1971 og fram til i dag er det gitt ut omlag 4.150 aviser.

Ordskifte:

Må vone og satse på gamle Haram

Publisert:

Ein folkeaksjon for å igjenetablere gamle Haram kommune er skipa. Ein kommune som består av dei fire gamle landkommunane Sandøy, Skodje, Ørskog og Haram, ville nok eg trivast i, eg for min del, men kor realistisk er det å få dette til på kort sikt?

Kommentar til avisintervju med Svein Harsjøen

Ordskifte:

Kommentar til avisintervju med Svein Harsjøen

Publisert: - Oppdatert: 11.06.2021 kl 08:16

«Haram ut av Ålesund» er eit håplaust prosjekt som er heilt ugjennomførbart, seier Svein Harsjøen i eit intervju med Bygdebladet 4. juni. «Haram er ein utdatert konstruksjon uansett korleis ein snur og vender på det», slår Harsjøen fast. Og han held fram: «Haram kommune var eit ...

Ordskifte:

Alle gode ting er tre?

Publisert:

I Nordre forleden er det et bilde av tre tilårskomne karer som fronter en aksjon for å få gamle Haram ut av nye Ålesund kommune. Gitt den rødgrønne katastrofen, er det er et legitimt standpunkt som en må respektere.

Betraktningar etter kommunestyremøte

Ordskifte:

Betraktningar etter kommunestyremøte

Publisert:

Torsdag 27. mai 2021 avholdt kommunestyret i Ålesund møte. Folkekongressen på nett som det også blir kalt. Denne gangen passer også beskrivelsen: På nettet mot natta.

– Gi ungdommen MOT

Lesarinnlegg av Sofie Kleinhans Krogsæter:

– Gi ungdommen MOT

Publisert:

Det er i dag 11 år sidan eg gjekk ut av Flem Skule, 10 år sidan eg vart aktiv på ungdomsklubben UFO og ni år sidan eg vart Ungdom med MOT på Haramsøy Ungdomsskule. Tida har gått, men minna og lærdommen frå desse åra sitt framleis sterkt. Grunnlaget for resten av livet vart bygd i desse ...

Kom på banen!

Ordskifte:

Kom på banen!

Publisert:

I disse dager er UNIO- tillitsvalgte samlet for å lede våre medlemmer i streik. På vegne av sykepleiere, lærere, barnehagelærere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og bibliotekarer har UNIO takket nei til tilbudet fra KS. Vi ønsker å ansvarliggjøre politikere i alle kommunedeler.

Det handlar om menneske

Ordskifte:

Det handlar om menneske

Publisert:

Ålesund Sp kan opplevast utanfrå som ei sprikande bør av staur, som veivar rundt og treff alle. Då er det ikkje lett å vere vegvisar.

Kan vere den gyldne mulegheita til å lausrive tidlegare Haram frå Ålesund

Leiar:

Kan vere den gyldne mulegheita til å lausrive tidlegare Haram frå Ålesund

Publisert: - Oppdatert: 28.05.2021 kl 15:41

Organsasjonen «Haram ut av Ålesund» er etablert. Denne folkeaksjonen kan vere haramsborgarane si gyldne mulegheit til å kome seg ut av tvangsekteskapet med tidlegare Ålesund, Skodje, Sandøy og Ørskog.

Kronikk av elevar ved Haram vgs:

Streik på kostnad av elevane

Publisert: - Oppdatert: 28.05.2021 kl 08:24

Natt til torsdag 27. mai, gikk fagorganiserte ved Unio ut i streik. Dette medfører at omlag 7 800 tilsette innan helsesektoren, utdanningssektoren, barnehagar og andre kommunale tenester ikkje møter til arbeid.

Arbeider Ålesund med å samle og sentralisere flyktningar til sentrum av Ålesund?

Lisa Alvestad (Sp):

Arbeider Ålesund med å samle og sentralisere flyktningar til sentrum av Ålesund?

Publisert:

Lisa Alvestad (Sp) har sendt følgjande grunngjeve spørsmål til ordføraren i kommunestyremøte torsdag 27. mai:

Støtt de seriøse

Ordskifte:

Støtt de seriøse

Publisert:

Ålesund kommune kjøper varer og tjenester for milliarder hvert eneste år. I april ble «Etiske og sosiale kontraktskrav for Ålesund kommune» vedtatt i kommunestyre.

KrF, den urealistiske vegen til oppløysing av storkommunen

Ordskifte:

KrF, den urealistiske vegen til oppløysing av storkommunen

Publisert:

Kvifor seier Arnt Ove Tenfjord (KrF) at ei oppløysing av nye Ålesund kommune er urealistisk? Har aktivisten Tenfjord, som heldt flammande innlegg om folkestyre, og mot tvang, gitt opp? Eller synest han at kommunesamanslåinga i det store og heile har tent innbyggjarane i gamle Haram kommune godt?

Konsekvenser av kommunesammenslåingen ser nå dagens lys

Ordskifte:

Konsekvenser av kommunesammenslåingen ser nå dagens lys

Publisert:

Det har vært gjennomført tidenes kommunesammenslåing i Norge, Statsminister Erna Solberg (H) og daværende kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) gikk i bresjen for en storstilt effektivisering av Kommune-Norge. Store ord og lovnader om en bedre og et mer kostnads effektiv ...

Mykje har vore skrive og sagt om nytt svømmeanlegg i Brattvåg

Ordskifte:

Mykje har vore skrive og sagt om nytt svømmeanlegg i Brattvåg

Publisert:

Einstemmige vedtak i Haram Kommune, låneopptak, private midlar gjennom Brattvåg Vassverk, og stå-på vilje både frå politisk og privat hold for å halde på tilbod om både svømmeopplæring og fasilitetar for Brattvåg Svømmeklubb. Ein klubb som i over 50 år har drive frivillig innsats og ...

Ordskifte:

Aksjonar i fleng

Publisert: - Oppdatert: 29.04.2021 kl 21:48

Eg er freista til å ta i bruk eit nytt ord: Aksjonssamfunnet. Ulike grupperingar med ulike utgangspunkt går oftare enn nokon gong i brodden for å starte ein aksjon for eller mot eitt eller anna nært eller fjernt.

Hurtigbåtruten til Hamnsund og Store-Kalvøy

Ordskifte:

Hurtigbåtruten til Hamnsund og Store-Kalvøy

Publisert:

Det er bare vel et år til hele Nordøyvegen åpner, med påfølgende nedleggelse av hurtigbåtsamband og fergesambandene på Nordøyane. Det begynner derfor å haste med å få opp en ny versjon av hurtigbåtsambandet mellom Søvik (Hamnsund), Store-Kalvøy, Valderøy og Ålesund.

Nei til rasering av tilbodet ved Haram omsorgssenter

Ordskifte:

Nei til rasering av tilbodet ved Haram omsorgssenter

Publisert:

Som eit ledd i å redusere kostnadsnivået innan helse- og omsorgssektoren, har kommuneadministrasjonen gjort framlegg om å halvere tilbodet, 25 institusjonsplassar, ved Haram omsorgssenter.

Håneset – nødvendige presiseringer

Ordskifte:

Håneset – nødvendige presiseringer

Publisert:

11. mars i år gjorde Ålesund bystyre et vedtak som gjaldt Håneset og som berørte spørsmålet om hvorvidt utbygger hadde på plass nødvendige avtaler som ga rett til bygging av kai og ilandføring av vindturbiner over kaia. Vedtaket var etter min mening lite treffende og heller ikke Nordres ...

Håneset – Kor mykje uærlegdom skal ein tiltru sin nabo?

Ordskifte:

Håneset – Kor mykje uærlegdom skal ein tiltru sin nabo?

Publisert: - Oppdatert: 12.04.2021 kl 08:32

Vi stiller oss undrande til den framstillinga advokat Seth kjem med i Nordre den 24.03.2021, og kjenner stort behov for å komme med nokre fakta i saka.

Korleis kan vi godta at 115 000 barn lever i fattigdom i Noreg?

Ordskifte:

Korleis kan vi godta at 115 000 barn lever i fattigdom i Noreg?

Publisert:

Sunnnmørsposten skriv før påske om Hjelpegruppa i Ålesund og omegn har delt ut matkassar til 150 familiar før påske, takka vere frivillig innsats og donasjonar frå matbutikkar, næringsliv og private donasjonar.

Kommunestruktur og folkerøysting

Ordskifte:

Kommunestruktur og folkerøysting

Publisert:

Folket fekk for nokre år sidan seie sitt gjennom folkerøystingar. Desse vart dessverre langt på veg ein parodi – resultata kan tolkast på svært mange vis.

Politikk, prioriteringer og verdisyn!

Ordskifte:

Politikk, prioriteringer og verdisyn!

Publisert:

Bente Bruun (H) kjem med tilsvar til Åse Kristin Ask Bakke (Ap).

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse