Nordre

Sterkt uroa over nedbemanning  i politiet

Fellesnemnda i nye Ålesund

Sterkt uroa over nedbemanning i politiet

Publisert: - Oppdatert: 22.02.2019 kl 09:09

Fellesnemnda i nye Ålesund vedtok samrøystes i møte 14.02.19, sak 005/19 følgjande uttale:

Lesarinnlegg frå Ron Borge Finnøy:

- Vi treng dei flotte tomtene ute på Synnaland

Publisert:

Jeg leste ordskiftet til Arnt-Ove Tenfjord, «Perla som blir gravd ned att» i Nordre 7. februar. Her er jeg heilt enig med Arnt Ove i at vi trenger de flotte tomtene ute på Synnaland.

Meir om skipsvraket  på Lepsøyrevet

Meir om skipsvraket på Lepsøyrevet

Publisert:

Vi har fått telefon frå Leif Otterlei på Rogne som har lese reportasjane om vraket på Lepsøyrevet og han seier at han ikkje er i tvil om at dette er den lekteren som var brukt til å frakte muddermasse frå Lepsøyrevet til plassen på innsida av Hestøya, der den blei dumpa.

Perla som blir gravd ned att

Lesarinnlegg frå Arnt Ove Tenfjord:

Perla som blir gravd ned att

Publisert:

Byggjefeltet B-7 på Synnaland står i fare for å lide ein lagnad mange ikkje likar. Perla av eit buområde blir gravd ned att i den nye arealplanen. Ein tenkjer at ei perle skal visast til glede både for den som ber ho og alle som ser den.

Viltkorridor over Eidet

Lesarinnlegg om ny kommuneplan for Haram:

Viltkorridor over Eidet

Tjener den samfunnsutvikling og viltforvaltning?

Publisert: - Oppdatert: 02.02.2019 kl 20:37

Den nye kommuneplanen for Haram som styrer utviklingen de nærmeste 10 årene, er endelig lagt ut til offentlig ettersyn. Her er det beskrevet hvordan arealer skal prioriteres og benyttes for å oppnå den ønskede samfunnsnyttige utvikling som er en viktig føring for planene.

Lesarinnlegg om bustadbygging i Brattvåg

Lesarinnlegg om bustadbygging i Brattvåg

Publisert:

Framlegget til ny arealplan for Haram kommune vart presentert i Nordre 27. desember 2018. Ein viktig del av denne planen handlar om framtidig bygging av bustader i Brattvåg. Planen ligg no ute til offentleg høyring, og sakshandsamar Hege Gjøsund oppmodar lag og privatpersonar om å kome med ...

Føreslått utviding av industriområdet på Terøy

Lesarinnlegg frå Kristian Stråmyr:

Føreslått utviding av industriområdet på Terøy

Publisert:

I forslaget til ny arealplan er det lagt opp til ei betrakteleg utviding av industriområdet på Terøy. Planen ligg no ute til høyring med innspelsfrist 18. februar.

Ålesund venstre ser med stor uro på framlegg til kutt i Helse Møre og Romsdal

Ålesund venstre ser med stor uro på framlegg til kutt i Helse Møre og Romsdal

Publisert:

Kutt i distriktspsykiatri, rehabilitering og samanslåing av fødetilbod er ei dårleg løysing for pasientane. Ålesund Venstre seier nei til kutt som rammar rehabiliteringssenteret på Mork og Distriktspsykiatrisk senter på Ørskog.

Takk for meg

Leiar:

Takk for meg

Publisert: - Oppdatert: 31.01.2019 kl 08:31

I nesten fem og eit halvt år har underteikna vore redaktør i Nordre. Søndag er eg ferdig.

Ein kan nesten lese mellom linjene at det er meg sjølv å takke for dette

Innlegg frå Knut Rørhus:

Ein kan nesten lese mellom linjene at det er meg sjølv å takke for dette

Publisert:

Ein kommentar til artikkelen på side 4 og 5 i Nordre den 27. desember 2018.

Kva er ditt beste minne frå 2018?

Kva er ditt beste minne frå 2018?

Publisert: - Oppdatert: 09.01.2019 kl 18:00

Nordre spurte ungdom kva dei hugsar.

Nye Ålesund: Topptung og ulønsam kommune?

Innlegg frå Ragnar Bakken:

Nye Ålesund: Topptung og ulønsam kommune?

Publisert:

«To heilsider i Nordre si første utgåve på nyåret får meg til å reagere.»

Få fortgang på Vatnebrua

Innlegg frå Petter Arne Ulvestad:

Få fortgang på Vatnebrua

Publisert:

No er oss inne i året 2019, og Vatne har fortsatt ein sterkt trafikkert flaskehals over Vatnebrua.

Innlegg frå Ålesund Ap:

Ålesund Arbeiderparti går mot vedtaket om å kutte 200 stillinger i Helse Møre og Romsdal

Publisert:

Helseforetaket må begynne å ivareta de ansatte og dermed gi bedre pasientsikkerhet. Rovdrift på helsearbeidere gir dårligere rammevilkår. Det er ingen tvil om at helseforetaket har utfordringer, men løsningen er ikke å redusere antallet ansatte.

Kva skjer med vegen gjennom Haddal-feltet, og kvifor har Grytastranda poststad VATNE?

Randi W. Frisvoll (KrF) spør Haram-ordføraren:

Kva skjer med vegen gjennom Haddal-feltet, og kvifor har Grytastranda poststad VATNE?

Publisert: - Oppdatert: 17.12.2018 kl 09:50

Ei vakker bygd med kjekke folk, solkyst og deilig utsikt heile året bør få eiget postnummer, meiner varaordføraren

«Null-alternativet»

Innlegg frå Daniel Fjørtoft:

«Null-alternativet»

Publisert: - Oppdatert: 11.12.2018 kl 12:13

Tysdag skal Fylkestinget bestemme om Nordøyvegen skal realiserast, eller om dei store hola i fjellgrunnen rundt om på Nordøyane skal fyllast igjen.

Nordøyvegen er ei ungdomssak

Felles innlegg frå ungdomsråda i Haram og Skodje:

Nordøyvegen er ei ungdomssak

Publisert:

«Vi som unge har også en ekstra grunn til å tenke langsiktig. Alle beregninger viser at fylket kommer til å spare penger på sikt ved å fortsette på Nordøyvegen kontra fergedrift til evig tid. Dette er penger som kan brukes på for eksempel utdanning og kollektivtransport, som vil være ...

Det store spelet

Nordøyvegen:

Det store spelet

Publisert: - Oppdatert: 06.12.2018 kl 18:49

Nordøyvegen har fått fram det beste og det verste med politikken.

Verdigheit og truverd i sak om Nordøyvegen

Innlegg frå Guttorm Kjerstad (Sp):

Verdigheit og truverd i sak om Nordøyvegen

Publisert: - Oppdatert: 06.12.2018 kl 08:59

Det er på tide for fylket sin administrative og politiske leiing å erkjenne at ein må møte veljarane med respekt og rett grunnlag om Nordøyvegen. Om ein ikkje klarer å framstå med integritet i ei så viktig og framtidsretta sak som Nordøyvegen, så er ein heller ikkje eigna til å leie ...

Nordøyvegen – no eller aldri

Innlegg frå harøying Roald Huse:

Nordøyvegen – no eller aldri

Publisert: - Oppdatert: 06.12.2018 kl 10:47

Nordøyvegprosjektet kan no sjå ut som det heng i ein tynn tråd. Fylkesadministrasjonen har makta å krisemaksimere prosjektet og går tydelig ut med at bygging av Nordøyvegen vil rasere all utbygging av vidaregåande skular i fylket.

Det er ferjer som skal bort, ikkje skular

Innlegg etter KrF-møte tysdag kveld:

Det er ferjer som skal bort, ikkje skular

Publisert: - Oppdatert: 04.12.2018 kl 22:54

Det er ferjer som skal bort - ikkje vidaregåande skular - når Nordøyvegen kjem i 2023. Kanskje ei ny kontantstraumanalyse som gjer at trua og håpet om Nordøyvegen smittar til heile fylket.

Stem ja til levende øysamfunn

Innlegg frå Ålesund Ap-politikar:

Stem ja til levende øysamfunn

Publisert: - Oppdatert: 04.12.2018 kl 22:54

Blir ikke Nordøyvegen bygd nå, kan disse arbeidsplassene forsvinne fordi det framover blir umulig å drive forsvarlig. Det kan bli utflagging av arbeidsplasser og avfolking av det veldrevne samfunnet der ute i havgapet.

Et fylke i havsnød

Et fylke i havsnød

Publisert:

«Det er både utrolig og trist at sunnmøringer står frem i avisene og tar parti med makteliten i Molde, og svikter sine egne»

Nordøyvegen – utmattingskamp og visjonar

Nordøyvegen – utmattingskamp og visjonar

Publisert: - Oppdatert: 03.12.2018 kl 21:57

Eg bur på Longva midt i Nordøyveg-prosjektet og har den siste tida vore ganske oppgitt over omkampen om dette prosjektet. Sentrale tal vert ikkje berre debattert, men får konkurranse av «alternative fakta».

Nordøyvegen - vegen mot framtida

Innlegg frå Kjell Norvoll:

Nordøyvegen - vegen mot framtida

Publisert: - Oppdatert: 01.12.2018 kl 14:58

«Eg er rett og slett rysta over strategien til fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik. Eg er også rysta over at fylkesordførar Jon Aasen tillet det»

ANNONSE
Annonse