16 fotballbaner i lufta blokkerer for flyradar på Gamlemsveten

Ordskifte:

16 fotballbaner i lufta blokkerer for flyradar på Gamlemsveten

Publisert:

Radarsignaler kan bli sendt i alle retninger når åtte vindturbiner bygges på Haramsøya. Rotorbladene fra hver turbin vil dekke to store fotballbaner i lufta og vil kunne sende signaler som «pingpong-baller».

Håneset - korrigert faktum vedrørende inngåtte avtaler

Ordskifte

Håneset - korrigert faktum vedrørende inngåtte avtaler

Publisert:

Jeg viser til Nordres artikkel i avisa 18. d.m. og til den klagesak som har vært oppe i Ålesund bystyre 11. d.m. Jeg var ikke kjent med bystyrevedtaket tidligere, men både selve vedtaket og Nordres artikkel gjør det nødvendig med merknader og korreksjoner i forhold til hva som er korrekt ...

Ta skolene og barnehagene på alvor – steng dem!

Ordskifte:

Ta skolene og barnehagene på alvor – steng dem!

Publisert:

Fredag 19.mars kunne man lese på forskning.no at nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at det i Oslo er barnehageassistenter som er den yrkesgruppen som har høyest koronaforekomst. To dager etter klarer Ålesund kommune kunststykket å glemme barnehagene og skolene når de går gjennom ...

Erna – eitt hakk ned på min skala

Ordskifte:

Erna – eitt hakk ned på min skala

Publisert:

Koronapandemien har råka verda og Norge. Vi har opplevd over eitt år med delvis unntakstilstand.

E’kje det rart?

Ordskifte:

E’kje det rart?

Publisert:

No har Haram-samfunnet gjennom lange tider klart å bygge opp eit samfunn der folket har makta å bygge opp heimar og bygder, der folket har slite på sjø og land for å skaffe eit levesett og trivsel for folk i bygder og tettstader.

Naustplaten på Åkre, og andre tiltak

Ordskifte:

Naustplaten på Åkre, og andre tiltak

Publisert:

Jeg har gått en tid og undret meg på om der er en egen lovsamling som gjelder for politikere, og om alle vet at denne spesielle lovsamlingen eksisterer.

Når kystsamfunnet rammes av myndighetenes hellige ku

Ordskifte:

Når kystsamfunnet rammes av myndighetenes hellige ku

Publisert: - Oppdatert: 17.03.2021 kl 09:03

Vi har i løpet av de siste få årene sett hvordan vindkraftmotstanden i Norge har økt fra bris til storm. At myndighetenes håndtering av dette har en stor del av skylden, er hevet over enhver tvil.

Ordskifte:

Nye kutt som rammer de svakeste

Publisert:

Hvor mange kutt skal kommunen innføre de svakeste i samfunnet? Det må da gå en grense for hva som er forsvarlig, den er tydeligvis overskredet allerede.

Nå er det kvinnenes tur

Ordskifte:

Nå er det kvinnenes tur

Publisert:

Nå har vi levd i en pandemi i snart ett år. Hverdagen vår har vært preget av stor usikkerhet: for jobbene våre, for om vi får sett vennene våre igjen, om barnehagene kommer til å være åpne.

Vi må slutte å gjøre ungdom til kriminelle

Ordskifte:

Vi må slutte å gjøre ungdom til kriminelle

Publisert:

Det er overraskende at de fem arbeiderpartiordførerne Ida Pinnerød, Hedda Foss Five, Robin Martin Kåss, Eva Vinje Aurdal og Jon-Ivar Nygård argumenterer for kriminalisering og straff når det ungdommene trenger, er hjelp.

Likestilling for dei mange

Ordskifte i samband med kvinnedagen 8. mars:

Likestilling for dei mange

Publisert:

Politikken til Høgre-regjeringa rammar kvinner og set likestillinga tilbake. No er tida inne for ei regjering som tek likestilling for dei mange på alvor.

Trengs det eit mirakel for å redde Haramsøya?

Ordskifte:

Trengs det eit mirakel for å redde Haramsøya?

Publisert: - Oppdatert: 10.03.2021 kl 12:29

Kan komme i tankar om at vi treng hjelp frå høgare makter for at dette skal gå bra. Bra for folket, fjellet og naturen. For etter to runder i retten for å få stoppa utbygginga i påvente av hovudrettsaka 24.-26.mars, ser det ut for at kapital har eit sterkare rettsvern enn både natur og folk.

Brannberedskapen på Haramsøy

Ordskifte:

Brannberedskapen på Haramsøy

Publisert:

På Haramsøy er det nå arbeid på gang for å reise et vindkraftanlegg. I forbindelse med vindkraftverk er det alltid en viss risiko for at noe kan gå galt. Det kan være alt fra brann, kortslutning, oljelekkasje og havari, til en totalkollaps av hele turbinfundamentet, med påfølgende skader.

Elendet tek ingen ende

Ordskifte:

Elendet tek ingen ende

Publisert:

Det er ikkje måte på kor mykje elende som har blitt avdekka i «vår nye Ålesund kommune». Bøter har det også blitt.

Ålesund kommune kuttar i feil ende

Ordskifte:

Ålesund kommune kuttar i feil ende

Publisert:

Fleirtalet i kommunestyret har allereie lagt ned 33 omsorgsplassar. No har politikarar og innbyggarar i nye Ålesund kommune fått enda ei ubehageleg overrasking på bordet – ei tilråding om å kutte 83 plassar til på ulike institusjonar, eller å leggje ned ei heil institusjon. Begge forslag ...

 80 institusjonsplassar i fare?

Ordskifte:

80 institusjonsplassar i fare?

Publisert:

Eg må ein tur innom nye Ålesund kommune også i dag. Nedturane for denne «robuste» og svært opphausa kommunen har berre kome over oss i tur og orden.

Mennesket bak tallene

Ordskifte:

Mennesket bak tallene

Publisert:

Vi har alle et felles ansvar for å ta vare på våre medmennesker, unge og gamle, felles ansvar for å ta vare på de verdiene som Norge står for.

Vi må hjelpe mennesker ut av rus

Ordskifte:

Vi må hjelpe mennesker ut av rus

Publisert: - Oppdatert: 02.03.2021 kl 10:33

Vår viktigste oppgave når det kommer til narkotikapolitikk er å forhindre at menneskers liv blir ødelagt av rus.

Arbeiderpartiet fortsetter fergekampen

Leserinnlegg:

Arbeiderpartiet fortsetter fergekampen

Publisert:

Hvorfor i all verden er Høyre mot halverte fergetakster?

«Heim til Haram» kan gjenoppstå i haust

Lesarinnlegg:

«Heim til Haram» kan gjenoppstå i haust

Publisert:

«Heim til Haram» heitte ein aksjon på 1990-talet. Kom heim! heitte det rundt 2007. Røysta utanfrå vart etter kvart Kom til oss! og deretter Tvang! Er det realistisk at Haram kjem att?

Heller gratis ferjer, enn Møreaksen

Heller gratis ferjer, enn Møreaksen

Publisert:

Møreaksen er historie, og gratis gode ferjer eller Romsdalsaksen med veg oppe på sjøen er løysinga.

E39/E136 i tunnel under Lebergsfjellet?

E39/E136 i tunnel under Lebergsfjellet?

Publisert: - Oppdatert: 23.02.2021 kl 10:13

Dette er siste nytt når det gjeld prosjektet Dragsundet – Ørskogfjellet. Framlegget vart presentert i Bygdebladet 16.02.21.

Bekymringsmelding om landbruksvarer fra beitende dyr kring vindturbiner

Lesarinnlegg:

Bekymringsmelding om landbruksvarer fra beitende dyr kring vindturbiner

Publisert:

Kan landbruket og foredlingsbedriftene for landbruket garantere at kjøtt fra beitende kyr rundt vindturbinene er like rent som annet kjøtt?

Ferjetakstane må kuttast

Lesarinnlegg:

Ferjetakstane må kuttast

Publisert:

Møre og Romsdal SV meiner at nødvendig infrastruktur som veg og ferje skal vere offentleg eigd og finansiert av fellesska-pet. Offentleg infrastruktur og tenester skal ikkje vere der for å hente ut privat profitt, men vere der for alle oss som treng infrastrukturen for å få kvarda-gen til å ...

Har vi reell brukarmedverknad i kommunal og fylkeskommunal drift?

Leserinnlegg:

Har vi reell brukarmedverknad i kommunal og fylkeskommunal drift?

Publisert:

Dei fleste av oss fyk igjennom livet i ei forrykande fart. Utdanning, fritidsaktivitetar, arbeid, etter kvart barn, sosialt i lag med vener og familie, reise litt, realisere seg sjølv. Kjenner du deg att?

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse