ANNONSE
Annonse
Ferjetakstane må kuttast

Lesarinnlegg:

Ferjetakstane må kuttast

Publisert:

Møre og Romsdal SV meiner at nødvendig infrastruktur som veg og ferje skal vere offentleg eigd og finansiert av fellesska-pet. Offentleg infrastruktur og tenester skal ikkje vere der for å hente ut privat profitt, men vere der for alle oss som treng infrastrukturen for å få kvarda-gen til å ...

Har vi reell brukarmedverknad i kommunal og fylkeskommunal drift?

Leserinnlegg:

Har vi reell brukarmedverknad i kommunal og fylkeskommunal drift?

Publisert:

Dei fleste av oss fyk igjennom livet i ei forrykande fart. Utdanning, fritidsaktivitetar, arbeid, etter kvart barn, sosialt i lag med vener og familie, reise litt, realisere seg sjølv. Kjenner du deg att?

På tide å ta helsegrep også i vår kommune?

Leserinnlegg:

På tide å ta helsegrep også i vår kommune?

Publisert:

Det skrives og diskuteres mye om mangel på ressurser og kapasitet i helsetjenesten i kommunen vår, men det snakkes lite om «etterspørselssiden».

- Senterpartiet svever høyt  på tomme løfter

Leserinnlegg:

- Senterpartiet svever høyt på tomme løfter

Publisert:

Senterpartiet har nådd nye og svimlende høyder, og fortsetter med å love gull og grønne skoger til alle og enhver. Før de havner helt ute i stratosfæren, kan det være på sin plass med litt realitetsorientering.

Kva har politireform og satsinga  på politiet gitt oss?

Kronikk av politimeister Ingar Bøen:

Kva har politireform og satsinga på politiet gitt oss?

Publisert:

Politiet har vore gjennom ei stor utvikling dei siste åra. Ingen andre land i Vest-Europa har satsa like mykje på politiet som det Noreg har gjort.

- Kva for politiske vedtak i dei fem kommunane forklarer budsjettsprekken?

Spørsmål til ordførar Eva Vinje Aurdal (Ap):

- Kva for politiske vedtak i dei fem kommunane forklarer budsjettsprekken?

Publisert: - Oppdatert: 17.02.2021 kl 08:46

Det kom ei rekning på bordet etter kommunesamanslåinga, som rysta innbyggjarane i grunnvollane, overraska kommunedirektøren og lamslo politikarane.

Image is everything, eller?

Lesarinnlegg:

Image is everything, eller?

Publisert: - Oppdatert: 15.02.2021 kl 09:12

Flotte skispor rundt Synnalandsvatnet. Stjerneklart og minus 11 grader... Det får fram heile følelsesregisteret altså.

40-års jubileum for Alta-aksjonen 14. januar 1981

Leserinnlegg i høve samisk nasjonaldag:

40-års jubileum for Alta-aksjonen 14. januar 1981

Publisert:

Det var beinkaldt i Stilla natt til 14. januar1981. Fleire hundre demonstrantar hadde møtt opp for å hindre anleggsarbeid på nullpunktet. Ei stor demning skulle byggast i Alta-elva som skulle forsyne å folk i nord med straum, men det meste av straumen skulle eksporterast til Sverige.

Vinter og snø – og minna dukkar opp

Leserinnlegg:

Vinter og snø – og minna dukkar opp

Publisert:

Vi opplever januar- og februardagar med snø, minusgrader og sola som stendig kjem høgare på himmelen. Tankane går attover i tid, mange år, heilt til barndommen.

Ferger – en del av infrastrukturen i distriktene

Leserinnlegg:

Ferger – en del av infrastrukturen i distriktene

Publisert: - Oppdatert: 02.02.2021 kl 10:57

Som en av hovednyhetene på NRK Dagsrevyen 28.01.21, står nestleder i Arbeiderpartiet og fronter partiets plan for distriktsvennlig politikk fra høsten 2021. De ønsker å halvere utgiftene til ferger i kystdistriktene. De vil finne inndekning på tiltaket i beste AP stil, ved å heve skatter og ...

Frp sin desperate fergestrategi

Lesarinnlegg:

Frp sin desperate fergestrategi

Publisert:

Frp sin Frank Sve er nok en gang ute med svært misvisende påstander knyttet til fergedrift. Målet er å tåkelegge at Frp i snart åtte år ikke har gjort noe som helst med fergeprisene.

Ap og Sp bles ferjeprisane til himmels

Lesarinnlegg:

Ap og Sp bles ferjeprisane til himmels

Publisert:

Fordi Per Ivar Kjølmoen, Møre og Romsdal Abeiderparti, og Kristin Sørheim, Møre og Romsdal Senterparti, skriv lesarinnlegg ilag, blir ikkje meir enn 30 prosent auke i ferjetakstane trylla vekk.

Ålesund kommune og kommunedirektøren som fant penger

Lesarinnlegg:

Ålesund kommune og kommunedirektøren som fant penger

Publisert:

Skal ansatte i kommuneadministrasjonen få lov til å gjøre hva de vil med fattede vedtak? Hvor lenge skal kommuneadministrasjonen under ledelse av kommunedirektøren få lov til å opptre etter eget forgodt befinnende? Er det ikke nå snart på tide at toppledelsen i kommunen får utstedt ...

Reversering er einaste løysinga

Lesarinnlegg:

Reversering er einaste løysinga

Publisert: - Oppdatert: 22.01.2021 kl 09:01

Ifølge straffelova § 253 er det forbod mot tvangsekteskap i Noreg, men denne lova gjeld diverre ikkje for kommunesamanslåing. Eg har nokre kommentarar til første år i nye Ålesund Kommune (ifølge dei ivrigaste tilhengarane den Robuste kommuna)

Lesarinnlegg:

Ei endring til det betre kan vere mogleg i amerikansk politikk

Publisert:

Biden vil ikkje klare å bli den same krigsforbrytararen no som for ein del år sidan. Opposisjo-nen i USA er sterkare no, meir kritisk til sine eigne.

Bare å gi opp Sve og Frp

Lesarinnlegg:

Bare å gi opp Sve og Frp

Publisert: - Oppdatert: 18.01.2021 kl 08:16

Jeg har lansert en aksjon for å få halvert ferjeprisene over hele Norge. Fordi jeg synes det er uholdbart at enkelte må ut med 40.000 kroner eller mer for å komme seg på jobb. Og fordi jeg synes det er uholdbart at staten – styrt av Frp og Høyre de siste åtte årene – ikke stiller opp ...

Lettlurt media og politi som løper utbyggers ærend

Lesarinnlegg:

Lettlurt media og politi som løper utbyggers ærend

Publisert:

Sunnmørsposten viser på lederplass hvor lett de lar seg lede på ville veier, og biter på propagandaen til utbygger og deres representanter. Det samme gjør dessverre politiet og NRK. Sammen gir de ikke bare et mikrofonstativ til utbygger, men holder opp en megafon der svært alvorlige anklager ...

Tankar om vindkraft og sabotasje

Lesarinnlegg:

Tankar om vindkraft og sabotasje

Publisert:

Eg har hittil ikkje vore direkte bekymra for eldrebølga, men skjønar no at der har eg forsømt meg. Etter dramatisk oppslag i Sunnmørsposten og innslag både i NRK MR og sjølvaste Kveldsnytt, innser eg at den utgjer ei direkte fare for oss som ligg og skvulpar like bak.

– Her fortener Ap absolutt ingen tillit

Lesarinnlegg:

– Her fortener Ap absolutt ingen tillit

Publisert:

Per Vidar Kjølmoen reklamerer i lesarbrev for den herlegheita vi vil oppleve om berre Ap og eit raudgrønt fleirtal får styre.

Vi skal kutte, bygge og dele!

Leserinnlegg:

Vi skal kutte, bygge og dele!

Publisert:

Januar og nyttårsfeiring skjer på eit eit dystert bakteppe av ein pandemi og ei naturulukka. Men januar er også ei tid for å tenkje framover.

Kva no nye Ålesund?

Lesarinnlegg:

Kva no nye Ålesund?

Publisert:

Eg sit i godstolen med avisa Nordre si siste utgåve i 2020. Eg er ferdig med kryssordet og spådommane for 2021 – 30 vrine spørsmål om kva som kan skje i det komande året.

Ein ulykkeleg start på  tvangsekteskapet

Leiar:

Ein ulykkeleg start på tvangsekteskapet

Publisert:

Det første året av ekteskapet med nye Ålesund har vore prega av mangel på både tillit og kjærleik for den tvangsgifta brura Haram.

Ordskifte:

Den politiske forakt for folkets pandemidugnad

Publisert:

Siden starten på Covid-19 pandemien, i begynnelsen av mars 2020, har det norske folk fått høre hvor viktig det er med en konsekvent og god oppslutning rundt dugnaden. Vi har utallige ganger hørt regjering og andre politikere på stortinget uttale hvor viktig det er at vi alle følger ...

«Annaleis-jula»

«Annaleis-jula»

Publisert:

Eg har tenkt i det siste at dette føles ut som vår tids «krigen». Ikkje for å samanlikne heimekontor og netflix med å risikere livet, deportasjon og nazizme. Men det er somme likheitspunkt. Ikkje minst så trur eg at dette vil vere vårt «før og etter».

Julehelsing i eit spesielt år

Ordskifte:

Julehelsing i eit spesielt år

Publisert:

Året 2020 går mot slutten, eit heilt spesielt år i vår levetid. Mange tankar dukkar opp når vi skal helse kvarandre god jul i desse førjulsdagar.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse