Nordre

ANNONSE
Annonse
Vindmøller Haramsøya - «sæle er dei enfaldige»

Ordskifte:

Vindmøller Haramsøya - «sæle er dei enfaldige»

Publisert:

«Kvar skal dei godt betalte arbeidsplassane kome ifrå i den framtid som kjem?»

Næringsministeren tar feil

Ordskifte:

Næringsministeren tar feil

Publisert:

Åpent brev til Næringsminister Iselin Nybø

Er verkeleg vindmøller på Haramsfjellet det verste som kan skje?

Er verkeleg vindmøller på Haramsfjellet det verste som kan skje?

Publisert: - Oppdatert: 28.06.2020 kl 23:31

"Dei som ikkje er einige med aksjonistane ser ut å sitte stille i båten, og det er langt imellom reflekterte vurderingar frå fagfolk, presse og politikarar."

Stopp utbygginga av vindkraftverket på Haramsøya no!

Brev til regjeringa ved olje-og energiminister Tina Bru, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, justis- og beredskapsminister Monica Mæland og statsminister Erna Solberg:

Stopp utbygginga av vindkraftverket på Haramsøya no!

Publisert:

Det er skjebnedagar på Haramsøya – bygginga av vindkraftverket på Haramsøya har starta opp, og utbyggar verkar å ha hastverk. Folket her ute har også fått hastverk – for det som er i gang no på Haramsøya er ikkje landet vårt verdig.

Ordskifte:

Lokalbefolkninga fortsett protestane imot vindkraftutbygginga på Haramsøya

Publisert:

«Vi treng naturen. For dei som kjempar imot utbygginga handlar dette om ein ting, å ta vare på øynaturen og livskvalitet knytt til denne.»

Nei til vindturbiner på Haramsfjellet

Ordskifte:

Nei til vindturbiner på Haramsfjellet

Publisert:

Møre og Romsdal KrFs fylkesstyre ber regjeringen stanse utbyggingen av vindkraftanlegget på Haramsøya i påvente av krav fra Ålesund kommune om gjennomføring av nye støykartlegginger, og inntil varslet sak fra Motvind Norge og Nei til vindkraft på Haramsøya er avklart i rettsapparatet.

Kampen om Haramsfjellet

Ordskifte:

Kampen om Haramsfjellet

Publisert:

«Vindkraft har mange fordelar framfor oljen. Vindkrafta forureinar lite, er fornybar, og servicen er billegare og lettare tilgjengeleg.»

Så har altså «vinden snudd»!

Så har altså «vinden snudd»!

Publisert:

I vekesvis no har eg gøymd meg under dyna og fulgt med i debatten kring vindmølleutbygginga på Haramsøya.

«Politiet er korkje for eller imot vindkraftutbygginga»

Lesarinnlegg:

«Politiet er korkje for eller imot vindkraftutbygginga»

Publisert: - Oppdatert: 18.06.2020 kl 11:35

Politiet i Møre og Romsdal og politistasjonen i Ålesund uttalar seg om aksjonane på Haramsøya.

Er Haramsøya rettsløs?

Kronikk:

Er Haramsøya rettsløs?

Publisert: - Oppdatert: 18.06.2020 kl 11:07

"Ålesund kommunestyre har på fredag muligheten til å velge mellom sine innbyggere og pengeinteresser."

Ein tragedie for folk og natur

Leiar:

Ein tragedie for folk og natur

Publisert:

Det som skjedde sist torsdag på Haramsøya var rett og slett ein tragedie. Ikkje berre for folket, fuglane, dyrelivet og naturen på Haramsøya, men også for heile området rundt – fastland som øyar.

Vindindustri på fjellet på Haramsøy - ansvar og erstatning

Brev til olje- og energiminister Tina Bru:

Vindindustri på fjellet på Haramsøy - ansvar og erstatning

Publisert:

Dei som byggjer ut, snakkar om vindmøllepark. Kjære vene, dette er verken mølle eller park, dette er industrianlegg med vindturbinar i konflikt med naturen, fuglane og folket. Folk vert sjuke og fuglar vert slakta. Naturen vert vond å ha rundt seg.

På tide at folket blir høyrt  og konsesjonen opphøyrd

Svar fra Nei til vindkraftverk på Haramsøy til olje- og energiminister Tina Bru:

På tide at folket blir høyrt og konsesjonen opphøyrd

Publisert:

Vi viser til leserinnlegg fra Knut Hallvard Ulla 4.6.2020 i Nordre og svar fra olje- og energiminister Tina Bru 9.6.2020 (nettavis, red. mrk).

Krev at politiet offentleggjer grunnlag for aksjonen på Haramsøy

Lesarinnlegg:

Krev at politiet offentleggjer grunnlag for aksjonen på Haramsøy

Publisert:

Torsdag 11. juni gikk 15 uniformerte politibetjenter til aksjon på Haramsøya. Hvor mange sivile politibetjenter det var der, har vi ikke eksakt tall på, men det var minst 4 kledd i sivil. Målet var å åpne en landbruksvei for anleggsmaskiner.

Vindmøller og radarstøy under innflyging til Vigra

Lesarinnlegg:

Vindmøller og radarstøy under innflyging til Vigra

Publisert:

I utgangspunktet kan vi lese at i Luftfartstilsynet ikke ville ha vindmølleparken på Haramsfjellet. Det ble også utarbeidet en rapport om vindmøller fra Luftfartstilsynet.

– Karakteristikkar som bestikkelse, overgrep og manipulering er grove påstander som ikkje kan stå uimotsagt

Olje- og energiminister Tina Bru (H):

– Karakteristikkar som bestikkelse, overgrep og manipulering er grove påstander som ikkje kan stå uimotsagt

Publisert:

I et innlegg publisert i Nordre 4. juni kommer Knut Hallvard Ulla med flere grove påstander om saksbehandlingen rundt vindkraftverket på Haramsøya.

Tung, høg og farlig hattepryd for Mannen

Lesarinnlegg:

Tung, høg og farlig hattepryd for Mannen

Publisert:

No skal Mannen bære vindturbiner på sine skuldre. Han vil møte mange utfordringer gjennom livet.

Vindturbiner er uten bærekraft og ødeleggande for klimaet

Lesarinnlegg:

Vindturbiner er uten bærekraft og ødeleggande for klimaet

Publisert:

Vindkraft defineres som bærekraftig energi, fordi vinden er fornybar. Dessverre så er det lite som er bærekraftig med produksjon av vindmøller og opprettelse av vindparker.

Heltene på Haramsøya

Lesarinnlegg:

Heltene på Haramsøya

Publisert: - Oppdatert: 04.06.2020 kl 23:29

Det er sjelden at en får oppleve en situasjon som den som utspiller seg på Haramsøya. Akkurat nå står et lite folk nesten alene i kampen mot de største kreftene vi har i Norge, både når det gjelder ren makt og når det dreier seg om økonomisk pressmidler.

No må politikarane rette opp i feilgrepa

Lesarinnlegg:

No må politikarane rette opp i feilgrepa

Publisert:

Kjære Ålesund- / Haram-politikar. Takk for den tida vi har hatt i lag. Vi saknar deg.

For store planar på alt for lite område

Lesarinnlegg:

For store planar på alt for lite område

Publisert: - Oppdatert: 02.06.2020 kl 16:05

Det er sjeldan på våre kantar at ordensmakta må kome for å løyse opp blokkering av ferjetrafikk i samband med ei utbygging. Det skjer når Haram vindkraftverk no skal byggast.

Lesarinnlegg:

Migrantleiren i Moria: Ingen kan hjelpe alle, men kan nokon hjelpe kommunestyregruppa til KrF?

Publisert:

Kommunestyregruppa til KrF frir til kjenslene i eit innlegg i Nordre den 14. mai. Med svulstige formuleringar fortel dei lesarane om kvifor det einaste moralske rette er at Ålesund kommune skal ta imot eit antal einsamkomande migrantar under 18 år frå Moria-leiren på den greske øya Lésvos.

Ode til OED

Lesarinnlegg frå Jørgen Åkre:

Ode til OED

Publisert: - Oppdatert: 26.05.2020 kl 11:14

Våkn opp! Suverenitet over egne naturressurser står på spill. Det er ikke et grønt skifte, det er mest mulig profitt for få, på bekostning av stolt natur, trivsel og folkehelse. Et hav av gode, faglige argument skyves til side med sitatet «fordelene oppveier ulempene». Kjære OED, det ...

Lesarinnlegg:

KrF Ålesund påstår ar PDK ikke har nestekjærlihet?

Publisert:

PDK ønsker og hjelpe flere og ikke bare de som media fokuserer på, og så får folket vurdere om det er nestekjærlighet eller ikke slik som KRF sier vi ikke har.

Oppmodar til grep for å stoppe vindmøllene på Haramsfjellet

Ope brev frå Frank Sve (Frp) til fylkespolitikarar:

Oppmodar til grep for å stoppe vindmøllene på Haramsfjellet

Publisert: - Oppdatert: 22.05.2020 kl 09:00

Eg ber om at de tek kontakt med Stortingsrepresentantane frå dykkar parti frå vårt fylke samt dykkar Stortingsgruppe, og sørg for at dei støttar representantforslaget frå FrP ved Sylvi (Listhaug, red. mrk.) og Jon Georg (Dale, red. mrk.) med fleire, når det gjeld STOPP utbygging av ...

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse