Svindyre ferjer

Lesarinnlegg:

Svindyre ferjer

Publisert:

Svindyre ferjer, og likevel kuttar Sp og Ap ferjedrifta her i fylket med 20 millionar kroner, kuttar ferjeavganger på dei fleste rutene her i fylket frå nyttår, bortsett frå dei ferjerutene som går til «Sp sine venner»

Lesarinnlegg:

Fergepriser og levende distrikt

Publisert:

I januar i år opplevde vi et opprop blant ordførere som protesterte på de markante økningene av fergetakstene.

Lesarinnlegg:

Legg vekk kretsmesterskapet om fergetakster

Publisert:

Høyre og Frp bør legge vekk kretsmesterskapet i svarteper om fergetakster. Det er nasjonal politikk som må endres.

EØS-avtalen er moden for utskiftning

Lesarinnlegg:

EØS-avtalen er moden for utskiftning

Publisert:

29.11 skriver Randi Walderhaug Frisvoll, fylkesleder og gruppeleder for Møre og Romsdal KrF, at hun er bekymret for EØS-avtalen. Jeg deler ikke hennes bekymring, og mener vi bør se på mulighetene for å erstatte EØS-avtalen.

– Kutta som er foreslått er ikkje haldbare

Ope brev til kommuneleiinga i Ålesund:

– Kutta som er foreslått er ikkje haldbare

Publisert:

Klubben i Utdanningsforbundet ved Brattvåg ungdomsskule er uroleg for utviklinga med tanke på budsjettet for 2021. Dei nedskjeringane vi har hatt i 2020, og som kjem i 2021, er heilt fjernt frå alt som vart sagt før kommunesamanslåinga

Covid-19 og Norges samarbeid med EU

Lesarinnlegg:

Covid-19 og Norges samarbeid med EU

Publisert:

Covid-19 har for alvor tydeliggjort hvor viktig samarbeidet med EU er for Norge.

EØS-avtalen på spill, Brexit neste?

Lesarinnlegg:

EØS-avtalen på spill, Brexit neste?

Publisert:

Vi står nå midt oppe i den verste krisen som har rammet norsk næringsliv i moderne tid, og da vil Sp og Sv med fullt overlegg kaste Norge ut i det samme kaoset som Storbritannia nå opplever i forbindelse med brexit.

Som man roper i skogen, får man svar

Lesarinnlegg:

Som man roper i skogen, får man svar

Publisert:

I en fersk meningsmåling om det norske folks holdning til EØS-avtalen, svarer en tredel av de spurte at de støtter avtalen. Her er det helt klart at det er spørsmålstillingen som avgjør svarfordelingen.

Aksepterer dere  lovbrudd i skolen?

Åpent brev til politikerne i Ålesund:

Aksepterer dere lovbrudd i skolen?

Publisert:

Kommunalsjef Rødal snakker i mandagens Sunnmørsposten åpent ut om lovbrudd i flere skoler i Ålesund. Både på Kolvikbakken og Spjelkavik ungdomsskoler bryter man med vitende og vilje lærernormen. I tillegg bekrefter han «et par mindre avvik på noen av barneskolene».

Å fjerne lærernes funksjonstillegg er dårlig stil

Lesarinnlegg:

Å fjerne lærernes funksjonstillegg er dårlig stil

Publisert:

16. november leste jeg med vantro i Frifagbevegelse at flere lærere i nye Ålesund kommune går ned i lønn som følge av sammenslåingen.

Forskjellsbehandling mellom kommunale og private barnehagar

Lesarinnlegg:

Forskjellsbehandling mellom kommunale og private barnehagar

Publisert: - Oppdatert: 19.11.2020 kl 08:55

I Ålesund kommune finst det 63 barnehagar. Av dei er 40 private. Når dei private og dei kommunale barnehagane ikkje vert behandla likt kan ein undre seg på: Er alle barn like mykje verdt i landet vårt? Er ikkje innsatsen til alle tilsette like mykje verdt?

Nordøyane er også ein del av Ålesund kommune

Lesarinnlegg:

Nordøyane er også ein del av Ålesund kommune

Publisert:

No kjenner eg verkeleg eit behov for å seie ifrå. Eg har vore av dei mange som har vore svært skeptisk til å verte ein del av ein så stor kommune.

Skolestrukturen Nordøyane

Lesarinnlegg:

Skolestrukturen Nordøyane

Publisert:

Mandag 16.11.20 var det møte i komite for oppvekst i Ålesund Kommune. Et svært avgjørende møte for fremtidig skolestruktur på Nordøyane.

Kan sosiale medier påvirke spredning av covid-19?

Lesarinnlegg:

Kan sosiale medier påvirke spredning av covid-19?

Publisert:

Hva er det covid-19 har gitt oss nok av, om vi ser bort fra alle smittetilfeller? Svaret på dette spørsmålet er: Eksperter!

Vi treng levande bygdesamfunn

Lesarinnlegg:

Vi treng levande bygdesamfunn

Publisert:

Eg var ein av dei som jubla høgt då det vart vedtatt at Nordøyvegen endelig skulle byggast. Eg har følgt spent med, kvar ein liten som stor milepel på prosjektet. Men dei siste vekene har synet av brua skapt ein liten klump i magen. Ein liten frykt sitt godt plassert inni meg.

Statsminister og vindkraftpolitikk i utakt med folket

Lesarinnlegg:

Statsminister og vindkraftpolitikk i utakt med folket

Publisert:

Nei til vindkraftverk på Haramsøya sette pris på at statsministeren tok seg tid til å møte oss, 3 november i Ålesund. Vår øvste politiske leier lytta, men ho kom ikkje med noko nytt.

Kjære statsminister, storting og regjering

Lesarinnlegg

Kjære statsminister, storting og regjering

Publisert:

Haramsøya er i ferd med å bli eit symbol på ein feilslått politikk og ei rasering av distrikts-Noreg med ein energipolitikk som øydelegg kysten vår med vindturbinar til inntekt for andre land.

Gode oppvekstvilkår for barn og unge først!

Ordskifte:

Gode oppvekstvilkår for barn og unge først!

Publisert: - Oppdatert: 05.11.2020 kl 09:23

Det har vore lite motiverande å jobbe med budsjettet som skal opp i kommunestyret no førstkomande torsdag 5. november.

Skrapa til beinet

Leiar:

Skrapa til beinet

Publisert: - Oppdatert: 05.11.2020 kl 10:18

Den nye kommune sin visjon «Nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og lokal identitet» framstår i dag som reine ironien etter at kommunen i første driftsår nærmast er handlingslamma økonomisk.

Lesarinnlegg:

Hol i pengesekken

Publisert: - Oppdatert: 02.11.2020 kl 07:31

For nokre år sidan vart vi tuta øyrene fulle av kor dyrt det var med alle desse småkommunane rundt Ålesund. Her måte noko gjerast elles vart det rike Fedrelandet heilt utarma.

Tre for ein – bygg ny skule på Eidet no

Lesarinnlegg:

Tre for ein – bygg ny skule på Eidet no

Publisert:

Eidet skule er eit prosjekt der ein slår saman Vatne barneskule, Vatne ungdomsskule og Tennfjord barneskule til ein felles 1-10 skule. I kommunedirektørens framlegg til ny økonomiplan er oppstarten utsett til 2023.

Brutte løfter og kunnskapsmangel

Leserinnlegg:

Brutte løfter og kunnskapsmangel

Publisert: - Oppdatert: 28.10.2020 kl 14:27

I dag er det dag tre av rettsaken der målet er å stoppe anleggsarbeidet på Haramsøya frem til den store saken Nei til Vindkraftverk på Haramsøya (NTVPH) har anlagt mot staten har fått sin dom.

«Det trengs ei heil bygd for å oppdra et barn»

Lesarinnlegg:

«Det trengs ei heil bygd for å oppdra et barn»

Publisert:

Kommunereformen ble igangsatt i 2014. Gjennom kommunesammenslåinger og sentralisering skulle den kommunale driften effektiviseres og skape et økonomisk handlingsrom for å utvikle likeverdige kommunale tjenester og styrke lokaldemokratiet. Dette skulle sikre kvaliteten i det kommunale ...

Kan ikke leve med 80 km fartsgrense forbi Uggedal stadion

Lesarinnlegg:

Kan ikke leve med 80 km fartsgrense forbi Uggedal stadion

Publisert: - Oppdatert: 27.10.2020 kl 21:06

Det har i mange år vært jobbet for å få til en sikrere ferdsel til Norborg IL sitt fotballanlegg i Uggedalen. Anlegget blir i hovedsak benyttet av barn og unge i alderen 6 til 19 år, og det er svært viktig for oss at ferdsel til anlegget er tryggest mulig.

Lesarinnlegg:

Budsjettarbeid på kanten av stupet

Publisert:

Hausten er komen, mørketida er over oss, og klokka er stilt ein time attende. Formannskap og kommunestyre rundt i by og bygd slit med å lese dei mange sidene med tal og kommentarar som administrasjonen har lagt fram dei siste månadene. Slik også i vår nye og store kommune – Ålesund.

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse