Kampen om Haramsfjellet

Ordskifte:

Kampen om Haramsfjellet

Publisert:

«Vindkraft har mange fordelar framfor oljen. Vindkrafta forureinar lite, er fornybar, og servicen er billegare og lettare tilgjengeleg.»

Så har altså «vinden snudd»!

Så har altså «vinden snudd»!

Publisert:

I vekesvis no har eg gøymd meg under dyna og fulgt med i debatten kring vindmølleutbygginga på Haramsøya.

«Politiet er korkje for eller imot vindkraftutbygginga»

Lesarinnlegg:

«Politiet er korkje for eller imot vindkraftutbygginga»

Publisert: - Oppdatert: 18.06.2020 kl 11:35

Politiet i Møre og Romsdal og politistasjonen i Ålesund uttalar seg om aksjonane på Haramsøya.

Er Haramsøya rettsløs?

Kronikk:

Er Haramsøya rettsløs?

Publisert: - Oppdatert: 18.06.2020 kl 11:07

"Ålesund kommunestyre har på fredag muligheten til å velge mellom sine innbyggere og pengeinteresser."

Ein tragedie for folk og natur

Leiar:

Ein tragedie for folk og natur

Publisert:

Det som skjedde sist torsdag på Haramsøya var rett og slett ein tragedie. Ikkje berre for folket, fuglane, dyrelivet og naturen på Haramsøya, men også for heile området rundt – fastland som øyar.

Vindindustri på fjellet på Haramsøy - ansvar og erstatning

Brev til olje- og energiminister Tina Bru:

Vindindustri på fjellet på Haramsøy - ansvar og erstatning

Publisert:

Dei som byggjer ut, snakkar om vindmøllepark. Kjære vene, dette er verken mølle eller park, dette er industrianlegg med vindturbinar i konflikt med naturen, fuglane og folket. Folk vert sjuke og fuglar vert slakta. Naturen vert vond å ha rundt seg.

På tide at folket blir høyrt  og konsesjonen opphøyrd

Svar fra Nei til vindkraftverk på Haramsøy til olje- og energiminister Tina Bru:

På tide at folket blir høyrt og konsesjonen opphøyrd

Publisert:

Vi viser til leserinnlegg fra Knut Hallvard Ulla 4.6.2020 i Nordre og svar fra olje- og energiminister Tina Bru 9.6.2020 (nettavis, red. mrk).

Krev at politiet offentleggjer grunnlag for aksjonen på Haramsøy

Lesarinnlegg:

Krev at politiet offentleggjer grunnlag for aksjonen på Haramsøy

Publisert:

Torsdag 11. juni gikk 15 uniformerte politibetjenter til aksjon på Haramsøya. Hvor mange sivile politibetjenter det var der, har vi ikke eksakt tall på, men det var minst 4 kledd i sivil. Målet var å åpne en landbruksvei for anleggsmaskiner.

Vindmøller og radarstøy under innflyging til Vigra

Lesarinnlegg:

Vindmøller og radarstøy under innflyging til Vigra

Publisert:

I utgangspunktet kan vi lese at i Luftfartstilsynet ikke ville ha vindmølleparken på Haramsfjellet. Det ble også utarbeidet en rapport om vindmøller fra Luftfartstilsynet.

– Karakteristikkar som bestikkelse, overgrep og manipulering er grove påstander som ikkje kan stå uimotsagt

Olje- og energiminister Tina Bru (H):

– Karakteristikkar som bestikkelse, overgrep og manipulering er grove påstander som ikkje kan stå uimotsagt

Publisert:

I et innlegg publisert i Nordre 4. juni kommer Knut Hallvard Ulla med flere grove påstander om saksbehandlingen rundt vindkraftverket på Haramsøya.

Tung, høg og farlig hattepryd for Mannen

Lesarinnlegg:

Tung, høg og farlig hattepryd for Mannen

Publisert:

No skal Mannen bære vindturbiner på sine skuldre. Han vil møte mange utfordringer gjennom livet.

Vindturbiner er uten bærekraft og ødeleggande for klimaet

Lesarinnlegg:

Vindturbiner er uten bærekraft og ødeleggande for klimaet

Publisert:

Vindkraft defineres som bærekraftig energi, fordi vinden er fornybar. Dessverre så er det lite som er bærekraftig med produksjon av vindmøller og opprettelse av vindparker.

Heltene på Haramsøya

Lesarinnlegg:

Heltene på Haramsøya

Publisert: - Oppdatert: 04.06.2020 kl 23:29

Det er sjelden at en får oppleve en situasjon som den som utspiller seg på Haramsøya. Akkurat nå står et lite folk nesten alene i kampen mot de største kreftene vi har i Norge, både når det gjelder ren makt og når det dreier seg om økonomisk pressmidler.

No må politikarane rette opp i feilgrepa

Lesarinnlegg:

No må politikarane rette opp i feilgrepa

Publisert:

Kjære Ålesund- / Haram-politikar. Takk for den tida vi har hatt i lag. Vi saknar deg.

For store planar på alt for lite område

Lesarinnlegg:

For store planar på alt for lite område

Publisert: - Oppdatert: 02.06.2020 kl 16:05

Det er sjeldan på våre kantar at ordensmakta må kome for å løyse opp blokkering av ferjetrafikk i samband med ei utbygging. Det skjer når Haram vindkraftverk no skal byggast.

Lesarinnlegg:

Migrantleiren i Moria: Ingen kan hjelpe alle, men kan nokon hjelpe kommunestyregruppa til KrF?

Publisert:

Kommunestyregruppa til KrF frir til kjenslene i eit innlegg i Nordre den 14. mai. Med svulstige formuleringar fortel dei lesarane om kvifor det einaste moralske rette er at Ålesund kommune skal ta imot eit antal einsamkomande migrantar under 18 år frå Moria-leiren på den greske øya Lésvos.

Ode til OED

Lesarinnlegg frå Jørgen Åkre:

Ode til OED

Publisert: - Oppdatert: 26.05.2020 kl 11:14

Våkn opp! Suverenitet over egne naturressurser står på spill. Det er ikke et grønt skifte, det er mest mulig profitt for få, på bekostning av stolt natur, trivsel og folkehelse. Et hav av gode, faglige argument skyves til side med sitatet «fordelene oppveier ulempene». Kjære OED, det ...

Lesarinnlegg:

KrF Ålesund påstår ar PDK ikke har nestekjærlihet?

Publisert:

PDK ønsker og hjelpe flere og ikke bare de som media fokuserer på, og så får folket vurdere om det er nestekjærlighet eller ikke slik som KRF sier vi ikke har.

Oppmodar til grep for å stoppe vindmøllene på Haramsfjellet

Ope brev frå Frank Sve (Frp) til fylkespolitikarar:

Oppmodar til grep for å stoppe vindmøllene på Haramsfjellet

Publisert: - Oppdatert: 22.05.2020 kl 09:00

Eg ber om at de tek kontakt med Stortingsrepresentantane frå dykkar parti frå vårt fylke samt dykkar Stortingsgruppe, og sørg for at dei støttar representantforslaget frå FrP ved Sylvi (Listhaug, red. mrk.) og Jon Georg (Dale, red. mrk.) med fleire, når det gjeld STOPP utbygging av ...

Sjokk og vantru over at 50 lærarstillingar i gunnskulen skal fjernast

Lesarinnlegg:

Sjokk og vantru over at 50 lærarstillingar i gunnskulen skal fjernast

Publisert:

Nok ei sjokkmelding frå dei styrande i Ålesund kommune; 50 stillingar i grunnskulen skal vekk. Første store og alvorlege steg i arbeidet med å få økonomien i kommunen inn på eit betre spor råkar med full styrke ei gruppe tilsette som har sitt arbeid på «grasrotnivå».

Luksusfelle, eller en lenge planlagt investering?

Lesarinnlegg frå Bente Bruun:

Luksusfelle, eller en lenge planlagt investering?

Publisert:

Da er svømmeanlegget i Brattvåg igjen i media, denne gangen med store oppslag i både Bygdebladet og Sunnmørsposten. Lesere som ikke kjenner saken, sitter igjen med et inntrykk av noen særinteresser i gamle Haram ønsker å bygge et gedigent badeland for så å sende regningen til Nye Ålesund.

Tung tids tydelege tale om kjønnsideologi

Lesarinnlegg:

Tung tids tydelege tale om kjønnsideologi

Publisert:

Det er sagt at fridomen vår raskt vil gå tapt, om vi tar oss friheiter på våre grunnleggande verdiar. Barn ned til seks år skal få mulegheit til å skifte juridisk kjønn.

Kompetanseheving i en krevende tid

Lesarinnlegg:

Kompetanseheving i en krevende tid

Publisert:

Næringslivet på Sunnmøre er kjent for både stor omstillingsevne, kreativitet og stayerevne. De ulike verdikjedene samarbeider tett, og vi har de siste åra fått en motor for innovasjon og produktutvikling i NMK og NTNU. I den krisa vi nå står i, vil denne evnen bli utfordret.

Lesarinnlegg:

Hytteforbod rammar for breitt

Publisert:

Regjeringa bør delegere meir makt til kommunane, til dømes bør kommunane få meir juridisk råderett over fritidsbustadar i sitt område.

Klarer Gjersetdalen seg utan Brattvåg Kraftverk?

Lesarinnlegg:

Klarer Gjersetdalen seg utan Brattvåg Kraftverk?

Publisert:

Dette merkelege spørsmålet stilte Stig Fjørtoft i Nordre den 19. mars. Svaret er sjølvsagt ja. Gjersetdalen klarte seg godt før 1912, og den vil stå seg godt også etter ei eventuell avslutta vassregulering.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse