Annonse
Ålesund kommune kuttar i feil ende

Ordskifte:

Ålesund kommune kuttar i feil ende

Publisert:

Fleirtalet i kommunestyret har allereie lagt ned 33 omsorgsplassar. No har politikarar og innbyggarar i nye Ålesund kommune fått enda ei ubehageleg overrasking på bordet – ei tilråding om å kutte 83 plassar til på ulike institusjonar, eller å leggje ned ei heil institusjon. Begge forslag ...

80 institusjonsplassar i fare?

Ordskifte:

80 institusjonsplassar i fare?

Publisert:

Eg må ein tur innom nye Ålesund kommune også i dag. Nedturane for denne «robuste» og svært opphausa kommunen har berre kome over oss i tur og orden.

Mennesket bak tallene

Ordskifte:

Mennesket bak tallene

Publisert:

Vi har alle et felles ansvar for å ta vare på våre medmennesker, unge og gamle, felles ansvar for å ta vare på de verdiene som Norge står for.

Vi må hjelpe mennesker ut av rus

Ordskifte:

Vi må hjelpe mennesker ut av rus

Publisert: - Oppdatert: 02.03.2021 kl 10:33

Vår viktigste oppgave når det kommer til narkotikapolitikk er å forhindre at menneskers liv blir ødelagt av rus.

Arbeiderpartiet fortsetter fergekampen

Leserinnlegg:

Arbeiderpartiet fortsetter fergekampen

Publisert:

Hvorfor i all verden er Høyre mot halverte fergetakster?

«Heim til Haram» kan gjenoppstå i haust

Lesarinnlegg:

«Heim til Haram» kan gjenoppstå i haust

Publisert:

«Heim til Haram» heitte ein aksjon på 1990-talet. Kom heim! heitte det rundt 2007. Røysta utanfrå vart etter kvart Kom til oss! og deretter Tvang! Er det realistisk at Haram kjem att?

Heller gratis ferjer, enn Møreaksen

Heller gratis ferjer, enn Møreaksen

Publisert:

Møreaksen er historie, og gratis gode ferjer eller Romsdalsaksen med veg oppe på sjøen er løysinga.

E39/E136 i tunnel under Lebergsfjellet?

E39/E136 i tunnel under Lebergsfjellet?

Publisert: - Oppdatert: 23.02.2021 kl 10:13

Dette er siste nytt når det gjeld prosjektet Dragsundet – Ørskogfjellet. Framlegget vart presentert i Bygdebladet 16.02.21.

Bekymringsmelding om landbruksvarer fra beitende dyr kring vindturbiner

Lesarinnlegg:

Bekymringsmelding om landbruksvarer fra beitende dyr kring vindturbiner

Publisert:

Kan landbruket og foredlingsbedriftene for landbruket garantere at kjøtt fra beitende kyr rundt vindturbinene er like rent som annet kjøtt?

Ferjetakstane må kuttast

Lesarinnlegg:

Ferjetakstane må kuttast

Publisert:

Møre og Romsdal SV meiner at nødvendig infrastruktur som veg og ferje skal vere offentleg eigd og finansiert av fellesska-pet. Offentleg infrastruktur og tenester skal ikkje vere der for å hente ut privat profitt, men vere der for alle oss som treng infrastrukturen for å få kvarda-gen til å ...

Har vi reell brukarmedverknad i kommunal og fylkeskommunal drift?

Leserinnlegg:

Har vi reell brukarmedverknad i kommunal og fylkeskommunal drift?

Publisert:

Dei fleste av oss fyk igjennom livet i ei forrykande fart. Utdanning, fritidsaktivitetar, arbeid, etter kvart barn, sosialt i lag med vener og familie, reise litt, realisere seg sjølv. Kjenner du deg att?

På tide å ta helsegrep også i vår kommune?

Leserinnlegg:

På tide å ta helsegrep også i vår kommune?

Publisert:

Det skrives og diskuteres mye om mangel på ressurser og kapasitet i helsetjenesten i kommunen vår, men det snakkes lite om «etterspørselssiden».

- Senterpartiet svever høyt  på tomme løfter

Leserinnlegg:

- Senterpartiet svever høyt på tomme løfter

Publisert:

Senterpartiet har nådd nye og svimlende høyder, og fortsetter med å love gull og grønne skoger til alle og enhver. Før de havner helt ute i stratosfæren, kan det være på sin plass med litt realitetsorientering.

Kva har politireform og satsinga  på politiet gitt oss?

Kronikk av politimeister Ingar Bøen:

Kva har politireform og satsinga på politiet gitt oss?

Publisert:

Politiet har vore gjennom ei stor utvikling dei siste åra. Ingen andre land i Vest-Europa har satsa like mykje på politiet som det Noreg har gjort.

- Kva for politiske vedtak i dei fem kommunane forklarer budsjettsprekken?

Spørsmål til ordførar Eva Vinje Aurdal (Ap):

- Kva for politiske vedtak i dei fem kommunane forklarer budsjettsprekken?

Publisert: - Oppdatert: 17.02.2021 kl 08:46

Det kom ei rekning på bordet etter kommunesamanslåinga, som rysta innbyggjarane i grunnvollane, overraska kommunedirektøren og lamslo politikarane.

Image is everything, eller?

Lesarinnlegg:

Image is everything, eller?

Publisert: - Oppdatert: 15.02.2021 kl 09:12

Flotte skispor rundt Synnalandsvatnet. Stjerneklart og minus 11 grader... Det får fram heile følelsesregisteret altså.

40-års jubileum for Alta-aksjonen 14. januar 1981

Leserinnlegg i høve samisk nasjonaldag:

40-års jubileum for Alta-aksjonen 14. januar 1981

Publisert:

Det var beinkaldt i Stilla natt til 14. januar1981. Fleire hundre demonstrantar hadde møtt opp for å hindre anleggsarbeid på nullpunktet. Ei stor demning skulle byggast i Alta-elva som skulle forsyne å folk i nord med straum, men det meste av straumen skulle eksporterast til Sverige.

Vinter og snø – og minna dukkar opp

Leserinnlegg:

Vinter og snø – og minna dukkar opp

Publisert:

Vi opplever januar- og februardagar med snø, minusgrader og sola som stendig kjem høgare på himmelen. Tankane går attover i tid, mange år, heilt til barndommen.

Ferger – en del av infrastrukturen i distriktene

Leserinnlegg:

Ferger – en del av infrastrukturen i distriktene

Publisert: - Oppdatert: 02.02.2021 kl 10:57

Som en av hovednyhetene på NRK Dagsrevyen 28.01.21, står nestleder i Arbeiderpartiet og fronter partiets plan for distriktsvennlig politikk fra høsten 2021. De ønsker å halvere utgiftene til ferger i kystdistriktene. De vil finne inndekning på tiltaket i beste AP stil, ved å heve skatter og ...

Frp sin desperate fergestrategi

Lesarinnlegg:

Frp sin desperate fergestrategi

Publisert:

Frp sin Frank Sve er nok en gang ute med svært misvisende påstander knyttet til fergedrift. Målet er å tåkelegge at Frp i snart åtte år ikke har gjort noe som helst med fergeprisene.

Ap og Sp bles ferjeprisane til himmels

Lesarinnlegg:

Ap og Sp bles ferjeprisane til himmels

Publisert:

Fordi Per Ivar Kjølmoen, Møre og Romsdal Abeiderparti, og Kristin Sørheim, Møre og Romsdal Senterparti, skriv lesarinnlegg ilag, blir ikkje meir enn 30 prosent auke i ferjetakstane trylla vekk.

Ålesund kommune og kommunedirektøren som fant penger

Lesarinnlegg:

Ålesund kommune og kommunedirektøren som fant penger

Publisert:

Skal ansatte i kommuneadministrasjonen få lov til å gjøre hva de vil med fattede vedtak? Hvor lenge skal kommuneadministrasjonen under ledelse av kommunedirektøren få lov til å opptre etter eget forgodt befinnende? Er det ikke nå snart på tide at toppledelsen i kommunen får utstedt ...

Reversering er einaste løysinga

Lesarinnlegg:

Reversering er einaste løysinga

Publisert: - Oppdatert: 22.01.2021 kl 09:01

Ifølge straffelova § 253 er det forbod mot tvangsekteskap i Noreg, men denne lova gjeld diverre ikkje for kommunesamanslåing.
Eg har nokre kommentarar til første år i nye Ålesund Kommune (ifølge dei ivrigaste tilhengarane den Robuste kommuna)

Lesarinnlegg:

Ei endring til det betre kan vere mogleg i amerikansk politikk

Publisert:

Biden vil ikkje klare å bli den same krigsforbrytararen no som for ein del år sidan. Opposisjo-nen i USA er sterkare no, meir kritisk til sine eigne.

Bare å gi opp Sve og Frp

Lesarinnlegg:

Bare å gi opp Sve og Frp

Publisert: - Oppdatert: 18.01.2021 kl 08:16

Jeg har lansert en aksjon for å få halvert ferjeprisene over hele Norge. Fordi jeg synes det er uholdbart at enkelte må ut med 40.000 kroner eller mer for å komme seg på jobb. Og fordi jeg synes det er uholdbart at staten – styrt av Frp og Høyre de siste åtte årene – ikke stiller opp ...

Annonse