Søknaden om skilsmisse må avslås - det må holdes ny folkeavstemming

Uttale:

Søknaden om skilsmisse må avslås - det må holdes ny folkeavstemming

Publisert:

Eneste måten folkets tillit kan gjenopprettes er ved at søknaden blir avslått slik den ligger nå, og det må gjennomføres ny folkeavstemming.

Uttale frå aksjonsgruppe mot grensejustering Søvik/Grytastranda

Ope brev:

Uttale frå aksjonsgruppe mot grensejustering Søvik/Grytastranda

Publisert: - Oppdatert: 28.03.2022 kl 22:13

Syner til sak 25/22 «Spørsmål om kommunedeling – avgjerd» i Ålesund kommunestyre frå den 17.03.2022.

Forslag til fredsavtale for Ukrainakrigen

Ordskifte:

Forslag til fredsavtale for Ukrainakrigen

Publisert:

Det haster med å få avslutte denne meiningslause krigen før den fører til endå større lidingar for dei berørte.

Kor stor må ei god bygdekommune vere?

Ordskifte:

Kor stor må ei god bygdekommune vere?

Publisert:

Om reverseringsprosessen i Haram.

Kva skjer no?

Leiar:

Kva skjer no?

Publisert:

– Kva skjedde no?

«God dag mann, økseskaft» i Ålesund kommunestyre

Ordskifte:

«God dag mann, økseskaft» i Ålesund kommunestyre

Publisert:

Ålesund kommunestyre gjorde 17. mars eit heilt utruleg vedtak i saka om tidlegare Haram kommune ut av nye Ålesund. Eg har knapt opplevd noko liknande. Tenk at ei forsamling på 77 folkevalde kunne handsame denne saka på ein slik klønete måte. Sakshandsaming i formannskap og ikkje minst ...

Demokratisk grunnverdi må ikkje ofrast for eigeninteresser

Ordskifte:

Demokratisk grunnverdi må ikkje ofrast for eigeninteresser

Publisert: - Oppdatert: 28.03.2022 kl 09:05

Som utflytta frå Haram, har eg følgt med interesse initiativet for å få eiga kommune tilbake.

Grensejustering- månadens nyord på Sunnmøre!

Ordskifte:

Grensejustering- månadens nyord på Sunnmøre!

Publisert:

Mykje har vore skrive om kommunedelingssaka dei siste månadane. Med krav om at no skal demokratiet heim til Haram, folkeviljen må bli høyrt og det er no det gjeld. Engasjementet har vel vore sjeldant stort, alle skal med.

Kommunestyrevedtak på feil premissar

Ordskifte:

Kommunestyrevedtak på feil premissar

Publisert: - Oppdatert: 22.03.2022 kl 08:14

Fundamentet for Ålesund kommunestyre si behandling og vedtak 17. mars i saka om frådeling av Haram, kviler på leirgrunn.

Protestere, så tvil og rive ned

Ordskifte:

Protestere, så tvil og rive ned

Publisert: - Oppdatert: 21.03.2022 kl 12:54

Vi er alle einige i at ei sak har meir enn ei side. Leiar i gruppa «Vi som vil være i Ålesund» la ut eit innlegg på sin facebookprofil; «Protestere, så tvil og rive ned er mykje enklare enn å bygge opp gode samfunn som er rusta for framtida. HUAÅ-rørsla har vist at dei er dyktige til det ...

Eit ubøteleg tillitsbrot

Ordskifte:

Eit ubøteleg tillitsbrot

Publisert:

Eg følgde saka om kommuneoppløysing som vart behandla av kommunestyret sist torsdag, og til liks med mange andre reagerte eg med sjokk og vantru etter vedtaket om å søke lausriving for Haram MED grensejustering for krinsane Vatne/Tennfjord og Søvik/Grytastranda.

Takk til alle som nytta røysteretten

Ordskifte:

Takk til alle som nytta røysteretten

Publisert:

Takk til alle som nytta røysteretten for å svare på det kommunestyret i Ålesund faktisk har bedt om svar på: Om Haram skal bli eiga kommune igjen eller om Haram framleis skal vere ein del av Ålesund.

Torsdag skal det avgjerast

Leiar:

Torsdag skal det avgjerast

Publisert: - Oppdatert: 16.03.2022 kl 21:08

I morgon er dagen det heile skal avgjerast. Eit delt kommunestyre skal røyste over om søknad om Haram ut av Ålesund skal sendast eller ei.

Om kommunereversering

Pressemelding frå Senterpartiet:

Om kommunereversering

Publisert: - Oppdatert: 16.03.2022 kl 17:11

Møre og Romsdal Senterparti har med stor interesse fulgt med i saken og debatten om Haram skal bli eigen kommune igjen etter å ha blitt slått saman med tvang med Ålesund, Sandøy, Skodje og Ørskog, mot både kommunestyret og innbyggjarane si vilje.

904 - 372 = Gløym det?

Ordskifte:

904 - 372 = Gløym det?

Publisert: - Oppdatert: 15.03.2022 kl 14:00

Gruppa «Vi som vil vere i Ålesund» har pr. 15.03.22 samla 372 signaturer for at Vatne/Tennfjord og Søvik/Grytastranda kan verta att i Ålesund dersom Haram vert gjenoppretta. Desse underskriftene er vel og merke ikkje berre frå dei aktuelle krinsene, men frå heile stor-kommunen.

Demokrati og makt

Ordskifte:

Demokrati og makt

Publisert:

Å ha eit demokratisk styresett er av største verdi for land og folk. Difor er det viktig å behandle det med stor respekt, så det ikkje forvitrar. Folk må bruke røysteretten ved val, men størst ansvar for å halde demokratiet i hevd, kviler på dei folkevalde.

Kjære kommunestyremedlem

Ordskifte:

Kjære kommunestyremedlem

Publisert: - Oppdatert: 15.03.2022 kl 22:07

På torsdag skal dere ta et viktig valg. Da skal det bestemmes om Haram kommune igjen skal oppstå, eller om storkommunen skal bestå. Jeg vet at dere synes det er et vanskelig valg. Mange hensyn skal veies opp mot hverandre, og så skal man lande på det den enkelte mener er viktigst.

Manipulering av valresultat

Ordskifte:

Manipulering av valresultat

Publisert:

I sin kamp for å hindre at Haram vert utskilt frå Ålesund, brukar kommunedirektøren statistikk omtrent som fanden les bibelen.

Valg for fremtiden Ålesund eller Haram

Ordskifte:

Valg for fremtiden Ålesund eller Haram

Publisert:

Nå står politikere fremfor et valg som vil ha stor betydning for innbyggerne i hele nye Ålesund kommune. Konsekvensene vil være betydelige for oss alle i en skilsmisse prosess. Det er jo helt klart at dette vil ha negative økonomiske konsekvenser både i Nye Ålesund og utbryteren gamle Haram ...

Haram ut av Ålesund

Ordskifte:

Haram ut av Ålesund

Publisert:

På vegne av mange frustrerte og skuffa Haramsborgarar vil eg her kome med ei sterk oppmoding til kommunestyrerepresentantane i Ålesund om og ta avstemminga i folkeavrøystinga på alvor! 72 prosent for Haram ut av Ålesund og med valgdeltakelse på over 65 prosent seier sitt.

Til ordførar og kommunestyret i Ålesund

Ope brev:

Til ordførar og kommunestyret i Ålesund

Publisert:

«Det blir fort et spørsmål om hvem en skal lytte til.»

La lokaldemokratiet og rettferda vinne!

Ordskifte:

La lokaldemokratiet og rettferda vinne!

Publisert: - Oppdatert: 13.03.2022 kl 23:37

Kommunaldirektøren har levert si innstilling til vedtak om saka «Haram ut av Ålesund» i Ålesund kommunestyre sitt møte 17. mars.

Demokrati i praksis – eller i festtalar?

Demokrati i praksis – eller i festtalar?

Publisert: - Oppdatert: 13.03.2022 kl 12:20

17. mars nærmar seg med raske steg. Dagen då dei 77 kommunestyrerepresentanane skal ta standpunkt i sak som gjeld Haram ut av nyetablert kommune.

Haram – uforsvarlig prosess

Ordskifte:

Haram – uforsvarlig prosess

Publisert:

Debatten om løsriving av Haram raser videre og Kommunedirektøren sin instilling skjerper frontene.

Kjære folkevalte i Ålesund kommune

Ordskifte:

Kjære folkevalte i Ålesund kommune

Publisert: - Oppdatert: 11.03.2022 kl 13:20

No er tida komen for å ta avgjerda som har fått mykje merksemd den siste tida.

ANNONSE
Annonse