Er haramsborgarane halde for narr?

Ordskifte:

Er haramsborgarane halde for narr?

Publisert: - Oppdatert: 11.03.2022 kl 13:23

Det nærmar seg dommedag for om haramsborgarane får lausriving eller ikkje, og tilrådinga frå kommunedirektør Hasseldal er klar. Vi kjenner alle hans meining i saka, den har vore klar heile tida, og innstillinga er derfor ikkje overraskande. Men når han i innstillinga nærmast overser at 71,8 ...

Haram inne eller ute av Ålesund kommune?

Ordskifte:

Haram inne eller ute av Ålesund kommune?

Publisert:

Eg har med stor interesse følgd med i saka og debatten om Haram skal stå fram som eigen kommune etter nokre år som ein del av nye Ålesund – utan synspunkt i avisa så langt.

Klar tale frå folket – no må folkeviljen respekterast

Ordskifte:

Klar tale frå folket – no må folkeviljen respekterast

Publisert:

71,8 prosent av folket i gamle Haram vil ut av Ålesund, og 28,2 prosent vil bli verande - med andre ord eit rungande fleirtal for lausriving. Og med ei stemmeoppslutning på heile 65,6 prosent har politikarane fått så klar tale som det kan bli, akkurat som dei stilte som krav for at ...

Kommentar til eit val

Ordskifte:

Kommentar til eit val

Publisert: - Oppdatert: 09.03.2022 kl 09:46

No har vi i tidligare Haram gjennomført ein god demo-kratisk prosess for å avgjere framtida for kommuna vår. Valet var svært overtydande, stor oppslutning, og klart fleirtall for lausriving frå Ålesund. Det var fleirtall i alle valkrinsane for å få att Haram kommune.

Nye Ålesund versus Haram?

Ordskifte:

Nye Ålesund versus Haram?

Publisert:

Kommunestyret i Ålesund kan no rette seg etter resultatet i folkerøystinga i Haram, eller dei kan kome med alle slags argument for å overkøyre folkeviljen. Gruppeleiarane Geir Ove Leite (Ap) og Tore Johan Øvstebø (KrF) annonserte før røystinga fleire moment som måtte takast i betraktning.

Kameraderi og habilitetsproblem i Ålesund?

Ordskifte:

Kameraderi og habilitetsproblem i Ålesund?

Publisert: - Oppdatert: 03.03.2022 kl 07:41

I følge BDO-rapporten får ein inntrykk av habilitet var eit problem i Haram kommune. Slik debatten om grensejusteringa har utvikla seg, kan det virke som om dette problemet er mykje større i Ålesund.

Kva er det som skjer?

Ordskifte:

Kva er det som skjer?

Publisert:

Trudde vi gjekk til valurnen for å velge mellom Haram og Ålesund. De som no har starta enda ein kampanje for å skilje Vatne/Tennfjord ut av Haram, er det for å skape endå meir strid?

Uryddig av Hasseldal og Vinje Aurdal

Ordskifte:

Uryddig av Hasseldal og Vinje Aurdal

Publisert:

SMP skriv på leiarplass 2. mars at Hasseldal og Vinje har vore uryddige med å spreie usikkerheit om kva det pågåande valet dreier seg om, nemleg om Haram skal gå ut av Ålesund eller ikkje, JA eller NEI. At dei har vore uryddige er vi absolutt einige i. Fleire og fleire har forstått at ...

Til politikarane i gamle Haram

Ordskifte:

Til politikarane i gamle Haram

Publisert:

Vi bur i same område, vi er naboar og vi skal halde fram med det også etter valet.

- Skaff ein rapport, så er det gjort?

Ordskifte:

- Skaff ein rapport, så er det gjort?

Publisert:

Når politikarar står framfor utfordringar der dei må ta upopulære avgjerder, er ofte løysinga å skaffe ein rapport.

«Haram ut av Ålesund» meinar:  – Godt innlegg av Henning Haddal

Ordskifte:

«Haram ut av Ålesund» meinar: – Godt innlegg av Henning Haddal

Publisert:

Det var eit godt og reflektert innlegg frå Henning Haddal publisert i Nordre på nett 27. februar. Mange gode betraktingar i innlegget der ein sjølv kanskje kan velje kva banehalvdel ein vil ta dei ned på.

Nye grenser, ei avsporing

Leiar:

Nye grenser, ei avsporing

Publisert: - Oppdatert: 03.03.2022 kl 08:26

I dag er det den store dagen; siste frist for å gje si røyst.

Svar til Christian Holstad Lilleng og kommentar til Lars Martin Vik

Ordskifte:

Svar til Christian Holstad Lilleng og kommentar til Lars Martin Vik

Publisert: - Oppdatert: 01.03.2022 kl 14:02

Fint at Christian Holstad Lilleng har teke seg tid til å svare på alle spørsmåla mine. Håper han også las innleinga, for der låg mykje av poenget med alle spørsmåla.

- Tenk sjølv

Ordskifte:

- Tenk sjølv

Publisert:

Eg har siste veka fulgt med på folkemøter, kommunestyremøte og sosiale medier, og eg merker det at det engasjerer meg.

- Det er ei tid for alt

Ordskifte:

- Det er ei tid for alt

Publisert: - Oppdatert: 01.03.2022 kl 13:39

Er det ei tid for lausrivelse med gjenoppretting av dei gamle kommunegrensene?

Haram - eit vanskeleg val

Ordskifte:

Haram - eit vanskeleg val

Publisert: - Oppdatert: 28.02.2022 kl 10:50

Haram vert hugsa som ei god kommune og underteikna stemde nei til å gå inn i Ålesund. Samanslåinga føltes som eit overgrep.

- Mine svar på spørsmål frå Klokk

Ordskifte:

- Mine svar på spørsmål frå Klokk

Publisert: - Oppdatert: 28.02.2022 kl 10:49

Johan Klokk spør 27 spørsmål, og jeg svarer så godt jeg kan…

Vil du verkeleg vere Ålesundar?

Ordskifte:

Vil du verkeleg vere Ålesundar?

Publisert: - Oppdatert: 03.03.2022 kl 10:02

Eg har følgt litt med i debatten om Haram fortsatt skal vere ein del av Ålesund.

Det beste for Haram og det beste for Ålesund

Ordskifte:

Det beste for Haram og det beste for Ålesund

Publisert:

Høgreregjeringa med Erna Solberg og Jan Tore Sanner i spissen, har vist oss tydeleg at dei overser demokratiet.

Vi som vil være i Ålesund kommune

Ordskifte:

Vi som vil være i Ålesund kommune

Publisert:

Som nordlending, og innflytter, er det med stor interesse jeg har fulgt de to FB gruppene «Haram ut av Ålesund» og «Vi som vil være i Ålesund».

No eller aldri!

Ordskifte:

No eller aldri!

Publisert:

3.mars er folkerøystinga for «Haram ut av Ålesund», og på kvelden same dag vil vi få vite resultatet. Her tel kvar ei stemme!

Ja til nye Haram!

Ordskifte:

Ja til nye Haram!

Publisert:

Ålesund Senterparti og siste sitjande senterpartigruppe i Haram ønskjer med dette å vere tydlege på at vi støttar folket om dei ønskjer ei utskiljing av Haram frå Ålesund. Vi meiner at Haram skal stå på eigne bein, og kan saman med resten av kommunane rundt styrke regionen. Haram vil ...

«Det usynlege folket», dei som styre Norge

Ordskifte:

«Det usynlege folket», dei som styre Norge

Publisert:

– Mange politikarar er ukritiske til det ekspertar legg fram, meiner innsendar.

Framtidsretta?

Ordskifte:

Framtidsretta?

Publisert:

Som psykologspesialist i akuttpsykiatrien for barn og ungdom, samarbeidar eg dagleg med tilsette i kommunane i heile fylket. Mi erfaring er at kommunane gir svært ulike tilbod til barn og ungdom som treng hjelp.

Haram versus Nye Ålesund

Ordskifte:

Haram versus Nye Ålesund

Publisert: - Oppdatert: 26.02.2022 kl 09:49

Nærleik mellom folk skaper tillit, som er eit godt fundament for å få til ting i fellesskap. Haram kommune var liten nok til at det var kort avstand til «makta» og saksbehandlarar slik at saker kunne ordnast på ein smidig måte.

ANNONSE
Annonse