Nordre

ANNONSE
Annonse

Menneskeverdspris til Birgit Skarstein

Birgit Skarstein (29) er tildelt Menneskeverds Livsvernpris 2019 for arbeidet sitt med å styrke posisjonen til menneske med nedsett funksjonsevne.

Birgit Skarstein (29) er tildelt Menneskeverds Livsvernpris 2019 for arbeidet sitt med å styrke posisjonen til menneske med nedsett funksjonsevne.

- Idrettsutøvaren og den samfunnsengasjerte politikaren Birgit Skarstein har evna å viske ut skiljet mellom «oss» og «dei» og vorte ei føregangskvinne i å fremme likeverd i samfunnet. Ho er i dag eit stort forbilde for mange, heiter det mellom anna i grunngjevinga for tildelinga frå organisasjonen Menneskeverd.

- Ho er ung, ho er ein av dei fremste idrettsutøvarane våre og ho har brukt posisjonen sin til å setje rettane til funksjonshemma på dagsordenen på ein ypparleg måte, seier generalsekretær Morten Dahle Stærk i Menneskeverd.

Lam etter badeulykke

Skarstein vart for alvor kjent for allmenta då ho deltok i andre sesong av serien «Ingen grenser» med Lars Monsen som vart sendt på NRK i 2012. Ho meiner prisen løftar fram gode verdiar.

- Prisen har, slik eg ser det, ingen undertone eller skjult agenda. Det er ein veldig ærleg pris. Han set fokus på korleis ein behandlar kvarandre, og at vi står saman, seier ho.

Skarstein er i dag idrettsutøvar, bystyrerepresentant for Arbeidarpartiet i Oslo, utøvarrepresentant i Den internasjonale paralympiske komité og har vore fast medlem av Bioteknologirådet frå 2013 til 2019. Ho vart lam frå livet og ned etter ei badeulykke i 2008. Skarstein har tre gull, to sølv og to bronse i VM i roing - og gull, sølv og bronse i langrennspigging.

Delt ut for 22. gong

Livsvernprisen har vore delt ut sidan 1997 og har tidlegare mellom anna gått til Signe og Geir Lippestad, Thorvald Steen og Margreth Olin.

Menneskeverd seier om seg sjølve at dei «arbeider aktivt for å styrkje vernet om menneskelivet frå befrukting til naturleg død, og for spesielt sårbare grupper».

Organisasjonen Menneskeverd spring opphavleg ut av Folkeaksjonen mot fri abort som la ned arbeidet sitt etter at abortlova vart vedteken i 1978. Folkerørsla For Livsrett og Menneskeverd vart danna i 1981. I 2002 slo dei seg saman med antiabort-organisasjonen Norsk Pro Vita og danna Menneskeverd. Årets pris blir delt ut måndag 4. februar.

(©NPK)

Birgit Skarstein er tildelt Menneskeverds Livsvernpris 2019 for sitt arbeid med å fremme likeverd i samfunnet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse