Nordre

ANNONSE
Annonse

Mindre TV-reklame frå utanlandske spelselskap

For andre år på rad går reklame for utanlandske pengespel retta mot norske TV-sjåarar ned. Det viser ei oversikt frå Medietilsynet.

Etter ein kraftig auke fram til 2017 brukte pengespelselskapa totalt 13 prosent mindre pengar på TV-reklame i perioden frå august 2018 til juli 2019 enn i same periode året før, viser kartlegginga.

- Det er positivt at delen utanlandsk pengespelreklame retta mot norske TV-sjåarar, som er i strid med norske reglar, held fram å falle, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Det er utanlandske pengespelselskap som står for mesteparten av pengespelreklamane som blir rette mot norske TV-sjåarar. Det er òg desse som står for fallet i reklameinntektene. Nedgangen svarer til nærare 130 millionar kroner i reklameinntekter. Samtidig auka pengebruken på norsk spelreklame med litt over 6 prosent. Mykje av veksten kjem av det nye Postkodelotteriet.

Også Lotteritilsynet er fornøgd med nedgangen.

- Vi trur at reduksjonen i marknadsføring for andre år på rad kan komme av at norske styresmakter har vore tydelege på at denne marknadsføringa er ulovleg, og at reguleringstiltak gjer det mindre attraktivt å marknadsføre i Noreg. Samtidig kan ein del av reklamen ha bevegd seg over på andre plattformer, og det følgjer vi tett, seier direktør Gunn Merete Paulsen i Lotteri- og stiftingstilsynet.

Tala viser òg at dei totale reklameinntektene aukar hos kanalar som sender frå andre land, men med sendingar berekna på den norske marknaden. Medietilsynet meiner at dette betyr at TV-kanalane klarer å kompensere inntektsfallet frå pengespelreklamane med andre reklameinntekter.

(©NPK)

Mari Velsand, leiar for Medietilsynet, er fornøgd med at reklameinntektene frå utanlandske spelselskap stadig går ned.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse