Nordre

Tilbake til nettavisen

Ledig stilling

Haram vidaregåande skule - undervisningsstillingar, vikariat

Publisert: 20.05.2020 kl 15:06 - Sist endret: 20.05.2020 kl 15:22

Om stillingane
Grunna tildeling av ekstra klassar og auka aktivitet for komande skuleår lyser vi ut følgjande:

Årsvikariat frå 01.08.2020
100 % stilling innan Vg1 helse- og oppvekstfag
100 % stilling innan matematikk og naturfag
130 % stilling innan engelsk, norsk, samfunnsfag og framandspråk (spansk og tysk)

Vikariat i tidsrommet 01.08.2020 - 31.10.2020
100 % stilling i kroppsøving

Det er anledning å søke på både heile og delstillingar

For fleire opplysningar kontakt rektor Jan Magne Helland

Vi tilbyr
• Godt arbeidsmiljø med faglege utfordringar

• Internasjonal satsing og samarbeid

• Nært samarbeid med eit internasjonalt retta og dynamisk næringsliv

• Medlemskap i KLP/SPK (god tenestepensjon og gode forsikringsvilkår)

• Løn og arbeidsvilkår etter gjeldande avtale

Tilsettinga er elles på fylkeskommunale vilkår og i tråd med gjeldande lover, avtaler og reglement.

Mangfald
Vi har som mål å spegle mangfaldet i befolkninga. Alle med kompetansen vi etterspør er velkomne til å søke ledig stilling hos oss.

Søknad
Møre og Romsdal fylkeskommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du sender elektronisk søknad.

Søkarliste
Vi gjer merksam på at søkarlista kan bli offentleg sjølv om søkar ber om anonymitet. Om dette blir tilfelle, vil vi ta kontakt med søkaren før offentleggjering.

Politiattest
Den som blir tilsett må levere politiattest.

Kontakter
Jan Magne Helland
rektor
E-post: jan.magne.helland@mrfylke.no
Mobil: 902 66 521
Arbeid: 71 28 17 01

Søk på stillinga på mrfylke.no/jobb

NB! MERK SØKNADEN MED FAGOMRÅDE

Vis flere ledige stillinger fra samme utlyser

Vis alle ledige stillinger

Hvis du ønsker å gjøre endringer på en stillingsannonse du har meldt inn må du kontakte oss.