Tilbake til nettavis

Lokalavisa Nordre

Nordre er lokalavisa for industri-, jordbruks- og kulturkommunane Haram og Sandøy på nordre Sunnmøre. I området bur det omlag 11 000 menneske. Avisa har kontor i Brattvåg i Haram kommune.

I 2013 endra avisa namn frå Haramsnytt til Nordre. Haramsnytt blei etablert i 1971.

Papirutgåva av Nordre kjem ut torsdagar. Nettavisa nordrenett.no blir oppdatert kvar dag. Her finn ein også elektronisk versjon av papirutgåva, e-avisa.

Vi har som mål å gi ei god og brei dekning av aktuelle nyhendesaker, kulturstoff, sport og næringslivssaker. Vidare skal Nordre vere den naturlege oppslagstavla for lag, organisasjonar, privatpersonar og andre arrangørar og annonsørar i dekningsområdet.

Oppsummert skal Nordre informere, utfordre og begeistre lesarane gjennom godt journalistisk handverk, profesjonelt marknadsarbeid og eit godt grafisk produkt.

Ver varsam-plakaten gir reglar for god presseskikk. Nordre arbeider etter desse. Meiner du at du er råka av urettmessig avisomtale, oppmodar vi til å ta kontakt med redaktøren.

Pressens Faglege Utval (PFU) er eit klageorgan oppnemnd av Norsk Presseforbund. Utvalet handsamar klager mot pressa i presseetiske spørsmål.

Ansvarleg redaktør i Nordre er Robin Røkke. Sjå nedanfor for kontaktinformasjon.


Redaksjon

Robin Røkke
redaktør og dagleg leiar
E-post: robin@nordrenett.no
Tlf: 70 20 84 80
Mobil: 915 24 236

Kristoffer Antonsen
journalist
E-post: kristoffer@nordrenett.no
Tlf: 70 20 84 80
Mobil: 958 58 475

Hilde Beate Elingsæter
journalist
E-post: hilde@nordrenett.no
Mobil: 977 74 712

Hjørdis Kristine Skaar
journalist (frilans)
E-post: hjordis@nordrenett.no
Mobil: 911 90 813

Rolf Hansen
journalist (frilans, sportsansvarleg)
E-post: rolf@nordrenett.no
Mobil: 924 78 303

Olav Skarstein
journalist (frilans)
Mobil: 911 79 827

Lasse Larsson Fjørtoft
journalist (frilans)
E-post: klebakken@xi.no
Mobil: 906 64 905

Marknadsavdeling

Åshild Kristine Fjørtoft
marknadsleiar og bladsetjar
E-post: aashild@nordrenett.no
Tlf: 70 20 84 80

Anette Risnes
Annonse- og bladsetjar
E-post: anette@nordrenett.no

Oddhild Hellandsvik Sandøy
økonomi- og abonnementskonsulent
E-post: oddhild@nordrenett.no
Tlf: 70 20 84 80