Mishandlingsdømd mor må betale dottera 3,1 millionar kroner i erstatning

Ei mor er dømd til å betale 3,1 millionar kroner i erstatning til dottera. Tidlegare er mora dømd til fire og eit halvt års fengsel for mishandlinga.

Den 53 år gamle kvinna må ut med millionbeløpet i meinerstatning, erstatning for framtidig inntektstap og erstatning for framtidige utgifter til dotter si, har Sør-Rogaland tingrett bestemt. Det skriv Stavanger Aftenblad.

Kvinna vart i tingretten i fjor sommar dømd til fem og eit halvt års fengsel mellom anna for å ha mishandla dei fire barna sine over fleire år. I januar i år sette lagmannsretten ned straffa med eitt år. Dommen er no rettskraftig.

Det var først i mai i år at dei sivile krava frå ein av døtrene til 53-åringen vart behandla i retten. Grunnen var at dei nødvendige undersøkingane av dottera ikkje vart klare tidleg nok til at dei kunne behandlast i straffesaka.

Psykologen som gjennomførte undersøkingane, konkluderer i rapporten sin med at dei psykiske skadane til den fornærma først og fremst kjem av mishandlinga til mora. Dette er Sør-Rogaland tingrett samd i.

(©NPK)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse