Nordre

Nesjar-arvingane vil hindre riving av Y-blokka – saksøkjer staten

Arvingane etter kunstnar Carl Nesjar og arkitekt Erling Viksjø har bestemt seg for å stemne staten for å hindre demontering av Picasso-verka i Y-blokka.

I eit brev som er sendt både til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og til Kulturdepartementet, skriv advokat Idag Gjessing av stemning med krav om forbod mot rivning i samsvar med gjeldande reguleringsplan, og forbod mot endring og remontering av verka, har vorte sendt.

Arvingane meiner å ha opphavsrett til kunstverka «Fiskerne» og «Måken» og seier at dei ikkje vil gi samtykke til at kunstverka kan givast ny plassering i det nye regjeringskvartalet.

Regjeringa avviste fredag at det fanst noko rettsleg grunnlag for å stanse rivinga, men arvingane er ikkje samde i dette.

I brevet til departementa som NTB har fått tilgang til, skriv advokaten at «Resonnementet om at det dessuten ikke var nødvendig å spørre om samtykke etter åndsverkloven paragraf 5 annet ledd fordi forespørselen resulterte i et samtykke fra dem som ble spurt, kan man heller ikke slutte seg til. Våre klienter fastholder at de motsetter seg endring og ny plassering av verkene utenfor V-blokka».

(©NPK)

Arbeidene er allereie i gang ved Y-blokka. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse