Nordre

Arbeidstakarane avviser nytt NHO-tilbod – 800 vektarar i streik

Arbeidstakarane meiner det ikkje er noko nytt i tilbodet NHO kom med etter brotet i forhandlingane i vektaroppgjeret. No har 800 vektarar gått ut i streik.

– Det er absolutt ikkje noko nytt i tilbodet. Det er nøyaktig det same vi gjekk til streik på, seier forhandlingsleiar Lars Petter Larsen i Parat til NTB.

Onsdag morgon vart det klart at Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og Parat bryt forhandlingane med NHO Service og Handel.

Like før klokka 11 onsdag formiddag skreiv NHO i ei pressemelding at dei har komme med eit nytt tilbod etter at arbeidstakarane braut meklinga.

Med neiet til arbeidstakarane gjekk dermed 803 vektarar frå Avarn Security og Securitas ut i streik frå klokka 12 onsdag.

– Overstig ramma i frontfaget

Ifølgje NHO overstig tilbodet deira ramma i frontfaget, som legg føringar for resten av oppgjeret i haust.

NHO skriv at tilbodet mellom anna inneber eit tillegg på 2,50 kroner per time på alle dagens grunnlønnssatsar, og at dei innfrir kravet om at bedriftene ikkje har tilgjenge til å forskjellsbehandle arbeidstakarar i bedrifta i samband med forskotering av sjukepengar.

Administrerande direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel seier at dei har lagt fram eit godt tilbod.

– Vi håpar derfor at vi raskt kan setje oss ned igjen og finne ei løysing på denne konflikten som verken arbeidstakarar eller arbeidsgivarar er tent med i den kritiske situasjonen vaktbransjen står i, seier ho.

– Forsurar klimaet

Leiar Anita Johansen i NAF sa til NTB onsdag morgon at ho er skuffa over at dei ikkje kom til semje innanfor frontfagets rammar.

Ho meiner heller ikkje at det er noko nytt i det siste tilbodet frå NHO.

– Det er ikkje nokon nye element i dette, seier Johansen onsdag ettermiddag.

Lars Petter Larsen peikar på at det totale kravet til vektarane er i tråd med ramma for frontfaget.

– Fakta er at vi er samde om å halde oss innanfor rammene frå frontfaget. NHO vil likevel diktere korleis pengane skal fordelast, utan å ta omsyn til ønska og behova til tilsette, seier Parats forhandlingsleiar.

Larsen reagerer samtidig på at NHO går ut med ei pressemelding om detaljar i tilbodet dei kjem med, og viser til at partane har teieplikt i samband med forhandlingane.

– Det NHO gjer her er berre ein ufin måte å omgå teieplikta på, og det forsurar klimaet i forhandlingane, seier Larsen.

Feilaktig inntrykk

Anne-Cecilie Kaltenborn seier at ho ikkje sjølv har fått stadfesta frå Parat at dei takkar nei til tilbodet NHO har lagt fram.

– Men dersom det stemmer, er det veldig beklageleg, seier ho.

Kaltenborn seier samtidig at grunnen til at dei gjekk ut offentleg med kva dei tilbyr vektarane, var at dei ønskte å rette opp det dei meiner er eit feilaktig inntrykk av at NHO Service og Handel ville gi vektaren eit dårlegare oppgjer enn det ein oppnådde i frontfaget.

– Det er utelukkande fordi det vart sagt då brotet var eit faktum at vi ikkje ville gi ramma. Det kunne vi ikkje la stå, og vi ville vise at vi faktisk går over ramma. Vi ville ikkje ha på oss at vi ikkje respekterer frontfaget, seier Kaltenborn.

Anita Johansen i NAF står på at ho meiner tilbodet til NHO Service og Handel ikkje er innanfor rammene til frontfaget.

– Det er eit spørsmål om innretting, men av omsyn til teieplikta vil eg ikkje gå konkret inn på kva det gjeld, seier ho.

(©NPK)

803 vektarar frå selskapa Securitas og Avarn Security er tekne ut i streik. Foto: Vidar Ruud / NTB

Forhandlingsleiar i Parat Lars Petter Larsen reagerer på at NHO går ut offentleg med det siste tilbodet sitt til arbeidstakarane. Foto: Vidar Ruud / NTB

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse