Nordre

Kvar tiande person i Noreg er uføretrygda

Talet på uføretrygda auka med 13.000 personar i 2019 til 352.200 personar. Dermed er 10,3 prosent av folket i arbeidsfør alder uføretrygda.

– Talet på personar som får uføretrygd, auka med 13.000 i 2019, noko som er ein litt lågare auke enn året før. Prosentdelen av folket som får uføretrygd, er nesten på nivå med toppåra 2003 til 2004, og meir enn éin av ti personar i alderen 18–67 år får uføretrygd, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i ei pressemelding.

Ho legg til at tre av fire nye som fekk uføretrygd i 2019, fekk arbeidsavklaringspengar før dei fekk uføretrygd.

Det er færrast del uføre i Oslo med 5,9 prosent av folket mellom 18 og 67 år, og flest i Aust-Agder og Østfold med 14,8 prosent.

– Fylke med høg prosentdel eldre har òg høg prosentdel uføre. Yngre befolkning og ein meir fleksibel arbeidsmarknad i hovudstadsregionen er med på å trekkje prosentdelen som får uføretrygd, ned. Lokale variasjonar i helse og utdanningsnivå har òg innverknad på kor mange som får uføretrygd, seier Vågeng.

Nav har utarbeidd ein prognose over den forventa utviklinga. Dei reknar med at det i 2020 vil bli 360.300 uføretrygda, som er ein auke på 2,3 prosent, og at talet neste år vil nå 370.200 – ein auke på 2,7 prosent.

(©NPK)

10,3 prosent av folket i arbeidsfør alder får uføretrygd frå Nav. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse