Nordmenn trur daglegvarekjedene aukar prisane meir enn nødvendig

Tre av fire (74 prosent) trur matvarekjedene har auka prisane meir enn dei treng for å dekkje dei auka kostnadene, ifølgje ei undersøking.

– Dette kan tyde på at ein del nordmenn har litt låg tillit til matvarekjedene. Det har vore diskutert mykje at prisane aukar, medan produkta blir mindre. Språkrådet kåra jo krympflasjon til årets ord i 2022. I tillegg har prisar på ein del enkeltvarer auka svært mykje, som kan gjere det krevjande for forbrukarane å orientere seg, seier Tove Botnen, som er ansvarleg for Opinions samfunnsmonitor.

69 prosent svarer at dei brukar meir pengar på mat i dag samanlikna med for eitt år sidan, medan 22 prosent brukar like mykje, og 9 prosent brukar mindre.

Blant dei under 40 år oppgir 80 prosent at dei bruker meir på mat no, medan personar over 60 år bruker 36 prosent mindre pengar på mat enn for eitt år sidan. Dette er langt fleire enn i befolkninga generelt, ifølgje Botnen.

52 prosent handlar færre eller rimelegare varer enn dei har pleidd å gjere, på grunn av auka matprisar. Dette gjeld fleire kvinner (57 prosent) enn menn (47 prosent).

Det er også nokre forskjellar ut frå kvar i landet ein bur. I Nord-Noreg oppgir 66 prosent at dei trur matvarekjedene har auka prisane meir enn kostnadene, medan på Vestlandet gjeld dette 80 prosent.

Undersøkinga vart gjennomført 23.–29. januar og bestod av telefonintervju med 1.003 personar.

(©NPK)

Fleire nordmenn trur daglegvarekjedene aukar prisane meir enn det dei treng for å dekke auka kostnader. Foto: Sian O'Hara / NPK

Annonse