ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NRK tek sjølvkritikk etter Ukraina-intervju

NRK tek sjølvkritikk for bruken av to Reuters-videoar, der sivile menn i Luhansk snakkar positivt om folkeavstemming om regionen skal bli ein del av Russland.

Intervjua vart viste onsdag som ein del av ein reportasje. Reportasjen har fått fleire til å reagere, mellom anna Ukraina-forskar Tobias Sæther ved Stabsskolen til Forsvarets høgskole.

Til Nettavisen seier han at alle framstillingar som får det til å verke som befolkninga som bur i Donbas unisont støttar opp om å bli del av Russland, er ein siger til russisk propaganda og bruk av militære midlar i Ukraina.

– Konklusjon: unyanserte og tilspissa innrammingar slik eg oppfattar dette NRK-innslaget som, er uheldige. Og bør unngåast, seier Sæther.

Utanriksredaktør hos NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen erkjenner at dei kunne gjort ting annleis. Han seier dei burde ha gitt meir bakgrunn og kontekst for å forsvare at det vart publisert i den forma det vart. Intervjua vart gjort av nyheitsbyrået Reuters.

Mikkelsen seier hovudproblemet er at ytrings- og pressefridom er svært dårleg eller ikkje-eksisterande i desse områda.

– Vi har inga moglegheit til å vite kor representativt syn dei to mennene gir uttrykk for, eller om det er andre omkringliggjande forhold rundt det dei seier. Då blir det feil å framstille det utan meir bakgrunn og kontekst for sjåaren, seier Falkenberg.

(©NPK)

NRK-huset på Marienlyst i Oslo.
Foto: Erik Johansen / NTB

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse