Nordre

ANNONSE
Annonse

Nybø lovar stortingsmelding om daglegvarebransjen innan ein månad

Koronautbrotet forseinka arbeidet med stortingsmeldinga om konkurransen i daglegvaremarknaden. Næringsministeren lovar likevel å leggje han fram før ferien.

– Målet vårt er å få ein sunn god konkurranse i daglegvarebutikkane, med eit godt utval til ein best mogleg pris for forbrukarane, seier næringsminister Iselin Nybø (V) til NTB.

Fredag møtte næringsministeren 18 av aktørane i daglegvarebransjen til eit siste innspelsmøte over telefon før den lenge varsla stortingsmeldinga om konkurransesituasjonen i daglegvarebransjen blir lagd fram.

– Det var fint å få kalibrert litt i innspurten av arbeidet med stortingsmeldinga, seier Nybø.

– Innspela dei kom med, gjekk mellom anna på Konkurransetilsynet og rolla deira i å kontrollere avtalane for rettferdig konkurranse. I tillegg vart moglegheita for avgrensingar på eigedom trekt fram, seier ho.

I november i fjor viste ein gjennomgang frå Konkurransetilsynet at Norgesgruppen gjennomgåande får betre vilkår frå leverandørane enn Coop og Rema 1000. For nokre varer er prisforskjellen over 15 prosent.

Eit forbod mot prisdiskriminering har vore oppe til diskusjon. Nybø vil likevel ikkje seie noko om kva tiltak dei vil gå inn for i stortingsmeldinga, som vil kome før Stortinget tek ferie 19. juni.

– Arbeidet har, som mykje anna, vorte påverka av koronasituasjonen, men vi jobbar for å få levert stortingsmeldinga i vårsesjonen. Så er det klart at Stortinget truleg ikkje rekk å behandle henne før etter sommarferien, seier Nybø.

(©NPK)

Næringsminister Iselin Nybø (V) vil leggje fram ei stortingsmelding om daglegvarebransjen før sommaren. Foto: Berit Roald / NTB scanpix / NPK

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse