Nordre

ANNONSE
Annonse
Hestar og gardsarbeid hjelp dei ut i arbeidslivet

Hestar og gardsarbeid hjelp dei ut i arbeidslivet

Publisert:

«Ut på garden» er eit arbeids- og aktivitetstilbod for å hjelpe brukarar ut i arbeidslivet. Sidan 2012 har garden Stall Skjeljavika i Brattvåg tatt i mot folk frå heile kommunen for å gi dei arbeidstrening i form av gardsarbeid og hestestell.

Kommunen sine kart skal forbetrast

Publisert:

Ålesund kommune starta fredag 27. mars arbeidet med å forbetre kartløysingane sine.

Musikk til trøyst og glede

Musikk til trøyst og glede

Publisert: - Oppdatert: 25.03.2020 kl 09:42

Organist Robert Coates har den siste veka lagt ut videoar der han speler på orgel og piano til stor glede for mange tilhøyrarar.

Vann 100.000 i kartongsortering

Vann 100.000 i kartongsortering

Publisert:

Jarle Arnstein Terøy frå Søvika vann 100.000 kroner på å brette kartongar.

Ein ny smitta i Ålesund – 20 totalt

Publisert: - Oppdatert: 28.03.2020 kl 10:57

Fredag 27. mars fikk Ålesund kommune meldt eit nytt tellfelle av koronavirus Covid 19.

For tynt grunnlag til å gjere vedtak

For tynt grunnlag til å gjere vedtak

Publisert: - Oppdatert: 27.03.2020 kl 14:29

I tysdagens formannskapsmøte på Skype skulle politikarane behandle budsjettrevisjonen. Men politikarar meinte grunnlaget til det dei skulle stemme over rett og slett var for tynt.

Opphevar restriksjonar på innreise frå Sør-Norge

Publisert:

Frå fredag 27. mars har Ålesund kommune oppheva restriksjonane på innreise som har vore sidan 20. mars. Det er dermed ikkje lenger påkrevd med 14 dagars heimekarantene for personar som kjem til Ålesund frå Sør-Norge.

Naturvernforbundet kritiserer Sandøy

Publisert:

Naturvernforbundet har laga ein rapport om naturstiar som har fått tippemidlar av fylkeskommunen, og kritiserer måten Sandøy kommune har sakshandsama naturstien på Harøyburet.

Status fredag morgon:

Ein ny person med påvist korona-smitte

Publisert: - Oppdatert: 28.03.2020 kl 10:56

Det er no 19 bekrefta tilfelle av koronavirus Covid 19 i Ålesund.

Lokalbank tilbyr støtte til lag og organisasjonar som er ramma av korona-krisa

Lokalbank tilbyr støtte til lag og organisasjonar som er ramma av korona-krisa

Publisert:

Sparebanken Møre tilbyr no støtteordningar til lag og organisasjonar som er økonomisk ramma av korona-krisa.

Lege åtvarar folk med hytte på øyane Ona, Husøy og Sandøy

Lege åtvarar folk med hytte på øyane Ona, Husøy og Sandøy

Publisert: - Oppdatert: 26.03.2020 kl 18:24

Lege Sven Walter la i dag ut ein video på Facebook-sida si med bodskap til hyttefolket. Han oppmodar folk med fritidseigedom, på mellom anna Ona, om å halde seg i sine leilegheiter i byen.

Fint med heimeskule,  men saknar klassa

Fint med heimeskule, men saknar klassa

Publisert:

Sidan fredag 13. mars har alle skular vore stengde og elevane har hatt undervisning i heimane.

Bok & Papir avviklar butikken

Bok & Papir avviklar butikken

Publisert:

– Det er ikkje driftsgrunnlag i Brattvåg. Nedgangen starta i april 2018, og vi hadde eit stort underskot i fjor. Vi tør ikkje satse vidare i denne marknaden, seier dagleg leiar ved Bok og Papir, Åse Sundnes Løken.

Bilferja Os ligg midtfjords med tekniske problem - innstilt inntil vidare

Bilferja Os ligg midtfjords med tekniske problem - innstilt inntil vidare

Publisert: - Oppdatert: 26.03.2020 kl 12:22

Norled melder på nettstaden sin torsdag formiddag at A-ferja i sambandet Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya er innstilt inntil vidare.

Over 300 har meldt seg til å hjelpe

Over 300 har meldt seg til å hjelpe

Publisert:

Over 300 helsearbeidarar og studentari Ålesund kommune har meldt seg til teneste etter utbrotet av koronasmitte. Onsdag starta kommunen opplæringa av dei første 14 helsearbeidarane.

Vil stå på med hovud og hender

Vil stå på med hovud og hender

Publisert:

Avdelingsleiar for Nordøyane omsorgsdistrikt Helle Ingelsrud og dei andre tilsette har fått arbeidsdagen snudd på hovudet etter korona-utbrotet.

Status torsdag morgon:

18 personar med påvist koronasmitte i Ålesund

Publisert:

Torsdag morgon melder kommuneoverlege Olav Mestad at ein ny person er bekrefta smitta i Ålesund.

Klart for storprosjekt i Brattvåggata

Klart for storprosjekt i Brattvåggata

Publisert:

I løpet av få dagar vil det bli stor graveaktivitet i Brattvåggata. 600 meter av gata skal gravast opp for å legge nye vass-, kloakk- og overvassrøyr.

Kan blir færre lærlingar for Opplæringskontoret i Haram

Kan blir færre lærlingar for Opplæringskontoret i Haram

Publisert: - Oppdatert: 24.03.2020 kl 20:39

Ålesund kommune har i dag medlemskap i både Sunnmøre kommunale opplæringskontor (SKO) og OK Haram (OKH). No vil kommunedirektøren flytte over nokre frå Haram til Sunnmøre opplæringskontor.

Maksgrense på 20 personar i gravferder gir utfordringar

Maksgrense på 20 personar i gravferder gir utfordringar

Publisert: - Oppdatert: 25.03.2020 kl 17:38

Grunna smittefare er talet på personar i ei kyrkjeleg handling sett til 20 personar. Det skaper utfordringar både for tilsette og kyrkjelyden.

Status onsdag morgon:

Tre nye smitta i Ålesund

Publisert: - Oppdatert: 25.03.2020 kl 09:02

Onsdag morgon meddeler kommuneoverlegen at vi no er opp i 17 personar som er smitta med koronaviruset i Ålesund.

Kundane får varene køyrd heim

Kundane får varene køyrd heim

Publisert: - Oppdatert: 24.03.2020 kl 13:18

Kjøpmann Per Einar Birkelund seier det er bra pågang på tilbodet han har om å køyre heim varer til kundane sine.

Koronatiltak frå Fylkeskommunen:

Tilbyr støtte til kompetanseheving

Publisert: - Oppdatert: 25.03.2020 kl 07:50

Fylkeskommunen oppmodar bedrifter som ønsker å bruke kompetanseheving som verkemiddel for omstilling, om å søke på BIO-ordningar (bedriftsintern opplæring). Slik opplæring kan vere eit alternativ til å permittere arbeidstakarar.

Avslag på klagene om vindkraftverk på Haramsfjellet

Avslag på klagene om vindkraftverk på Haramsfjellet

Publisert: - Oppdatert: 24.03.2020 kl 18:06

Olje- og energidepartementet (OED) har avslått klagene på Haram vindkraftverk. Dermed er det grønt lys for vindturbinar på Haramsfjellet.

Opprettar eigen luftvegsklinikk

Opprettar eigen luftvegsklinikk

Publisert:

Ålesund kommune har oppretta ein eigen luftvegsklinikk ved Ålesund lokalmedisinske senter. Klinikken skal ta mot pasientar med symptom på luftvegsplager og luftvegsinfeksjonar.

ANNONSE
Annonse