Nordre

Kommunen lettar på koronatiltaka

Kommunen lettar på koronatiltaka

Publisert: - Oppdatert: 18.01.2021 kl 21:28

Ålesund kommune vil følge dei nasjonale reglane og råda som kom frå Regjeringa 18. januar. Mellom anna vil idrettshallar bli opna opp igjen for trening for barn og unge. Kommunen Kommunen trekker også oppmodinga om å bruke munnbind ved kollektireiser, på butikkar og kjøpesenter.

Utvidar arbeidstida ved vindkraftanlegget

Utvidar arbeidstida ved vindkraftanlegget

Publisert:

Haram kraft utvidar arbeidstida ved vindkraftanlegget på Haramsfjellet. Årsaka skal vere forseinkingar som har oppstått grunna diverse demonstrasjonar, ulovlege aksjonar og sabotasje.

Kansellerer avgangar i utasundsruta

Kansellerer avgangar i utasundsruta

Publisert:

Årleg sertifisering av redningsutstyr gjer at nokre avgangar blir kansellert

Ny person koronasmitta

Ny person koronasmitta

Publisert:

Ålesund kommune fekk i helga meldt om at ein person har testa positivt for koronavirus.

45 år med bidrag til Redd Barna

45 år med bidrag til Redd Barna

Publisert:

Midt i utrullinga av aniskringlene før jul, kom eg på ei utfordring frå Haram Redd Barna (RB) angåande oppstart, som eg heilt har gløymt av. Diverre er RB no avslutta i Haram, men det var ikkje uventa, med dei tre i styret som var igjen.

Ruteendring skaper problem for reisande med  utasundsruta

Ruteendring skaper problem for reisande med utasundsruta

Publisert:

Frå nyttår kom det ein del endringar i rutene for ferjer, bussar og hurtigbåtar i fylket. Ei av rutene som er teken ut kom overraskande på reisande som skal ta utasundsruta.

Desse eigedomane har  fått ny  eigar

Desse eigedomane har fått ny eigar

Publisert: - Oppdatert: 23.11.2020 kl 09:02

Full oversikt over overdragingar i gamle Haram og Sandøy.

Søndag kveld:

Brann i grillhytte på Haramsøy

Publisert: - Oppdatert: 17.01.2021 kl 21:46

Det blir meldt om brann i ei grillhytte på Haramsøy søndag kveld.

Lokale damer i nytt selskap

Lokale damer i nytt selskap

Publisert:

Frå 1. januar etablerte det landsomfattande firmaet ØkonomiBistand AS eit nytt selskap med hovedkontor i Ålesund.

Politikarane kuttar eiga løn med åtte prosent

Politikarane kuttar eiga løn med åtte prosent

Publisert: - Oppdatert: 16.01.2021 kl 18:09

Ålesund kommunestyre har vedteke å kutte politikarløna med åtte prosent. Men Høgre ønsker å sjå på tidsbruken på møta, slik at ein kan spare utgifter på tapt arbeidsinntekt.

40 år med  løypekøyring

40 år med løypekøyring

Publisert:

Med så mange gode tilbakemeldingar frå blide folk som går på ski, synest Ole Myrset og Odd Magne Hofseth det berre er kjekt å køyre opp skispor rundt Synnalandsvatnet.

Symptomfri person i innreisekarantene testa positivt på korona

Symptomfri person i innreisekarantene testa positivt på korona

Publisert: - Oppdatert: 16.01.2021 kl 13:39

Ålesund kommune fekk fredag meldt om ein person som har testa positivt for koronavirus ved innreise.

Politisk svindel?

Lesarinnlegg:

Politisk svindel?

Publisert:

Når AP og Per Vidar Kjølmoen no står fram og skal liksom halvere ferjeprisane, blir dette bortimot politisk svindel

Velforeining er sterkt  bekymra for framdrifta

Velforeining er sterkt bekymra for framdrifta

Publisert:

Store Kalvøy Vel krev fortgang i saka om framtidig ferje/hurtigbåttilbod til innbyggarane på Store Kalvøy. Likeins at usemja mellom Ålesund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune må få ei snarleg avklaring.

– Ferjeopprøret må berre halde fram

Auka ferjetakstar:

– Ferjeopprøret må berre halde fram

Publisert:

Frå nyttår auka ferjetakstane i fylket vårt med om lag 30 prosent, mykje grunna innføring av det grøne skiftet. Pendlarane fortviler, medan fylkespolitikarane meiner staten overfører for lite til ferjedrift.

Tre nye smittetilfelle av koronavirus

Tre nye smittetilfelle av koronavirus

Publisert:

Onsdag kom melding om tre nye med koronasmitte. Alle tre er no i isolasjon.

Knallhard kritikk mot kommunedirektøren

Knallhard kritikk mot kommunedirektøren

Publisert: - Oppdatert: 18.01.2021 kl 10:08

At kommunedirektøren valde å ikkje følgje opp vedtaket med å halde barnetrygda utanfor under berekning av sosialhjelpsstønad, og ikkje informere kommunestyret om det, skaper sterke reaksjoner blant politikarane.

Glede over snø og flotte skiløyper

Glede over snø og flotte skiløyper

Publisert:

Til glede for nokre, og frustrasjon for andre, så har snøen lava ned og farga landskapet kvitt dei siste dagane.

Ber om at vårens eksamenar blir avlyst

Ber om at vårens eksamenar blir avlyst

Publisert:

Skolenes landsforbund ber kunnskapsminister Guri Melby (V) ta avgjerda no, og avlyse vårens eksamenar i 10. klasse og i vidaregåande skule.

Intern gransking etter tunnelbrann

Intern gransking etter tunnelbrann

Publisert:

To personar vart fredag sendt til sjukehus etter at det begynte å brenne i ein arbeidsrigg 900 meter inne i Haramsfjordtunnelen i Nordøyvegprosjektet

Politiet vurderer nytt ferdselsforbod på Haramsøya etter hærverk

Politiet vurderer nytt ferdselsforbod på Haramsøya etter hærverk

Publisert:

Politiet i Ålesund varslar om fleire tilfelle av hærverk ved utbygginga av vindkraftverk på Haramsøya. Leiaren i Nei til vindkraftverk på Haramsøya er tydeleg på at dei tar avstand frå hærverket.

Redd duene tek over matfatet til småfuglane

Harøy:

Redd duene tek over matfatet til småfuglane

Publisert:

På Myklebust har eitt duepar dei siste åra floge litt til og frå. Men no har flokken blitt større, og det er observert heile tre par i same område i bustadfeltet Haugane.

Lærarorganisasjon finn seg ikkje i lønstrekk

Lærarorganisasjon finn seg ikkje i lønstrekk

Publisert:

Frå 1. august mista mange lærarar lønnstillegg som dei hadde før kommunesamanslåinga. No ber Skolenes landsforbund om eit tvistemøte med Ålesund kommune.

Tre nye smitta i Ålesund

Tre nye smitta i Ålesund

Publisert: - Oppdatert: 12.01.2021 kl 15:29

Ålesund kommune fekk i løpet av måndag 11. januar meldt til saman tre smittetilfelle med koronavirus.

Braut kommunelova i berekning av sosialhjelp

Braut kommunelova i berekning av sosialhjelp

Publisert:

Kontrollutvalet har konkludert med at Ålesund kommune braut kommunelova då barnetrygda ikkje vart halde utanfor berekning av sosialhjelp i 2020.

ANNONSE
Annonse