Myldredagar med variert og spennande program

Myldredagar med variert og spennande program

Publisert:

Under Myldredagane i juni blir det show både frå scena, på sjøen og i lufta. Arrangørane lovar tettpakka program.

Skal dokumentere arbeidet med Nordøyvegen

Skal dokumentere arbeidet med Nordøyvegen

Publisert:

Ei styringsgruppe med representantar frå alle øyane og fastland i Haram og Harøya, vil dokumentere anleggsfasen og livet rund Nordøyvegen for framtidige generasjonar.

Her kan du sjå korleis nasjonaldagen i Haram og Sandøy vart feira

Her kan du sjå korleis nasjonaldagen i Haram og Sandøy vart feira

Publisert: - Oppdatert: 17.05.2019 kl 23:15

Det har vore ein nydeleg 17. mai der sola har dominert, men skodda lagt på lur. Både på øyar og i bygder har folk markert nasjonaldagen og kosa seg saman med familie og sambygdingar.

Heidring av den ukjende soldaten på Harøy kyrkjegard

Heidring av den ukjende soldaten på Harøy kyrkjegard

Publisert:

Frigjeringsdagen, den 8. mai, fekk den ukjende soldaten på Harøy kyrkjegard endeleg sin gravstein. Steinen er gitt av Kulturdepartement, og er med det godkjent som krigsgrav med varig vern, 77 år etter at soldaten blei gravlagd.

Ungdom på talarstolen 17. mai

Ungdom på talarstolen 17. mai

Publisert:

Barnetog, flagg, bunad, leikar og ikkje minst den tradisjonsrike talen. 17. mai er rett rundt hjørnet, og på Lepsøya er det 17-år gamle Håkon Farstad Brekke som har fått det ærefulle oppdraget med å halde årets tale.

Med strikkepinnar og lystig prat

Med strikkepinnar og lystig prat

Publisert:

Annakvar tysdag møtest ein strikkeglad gjeng pensjonistar på Vatne ungdomshus til strikking og sosialt samvær.

-Vi merker lokalbefolkninga er interessert

-Vi merker lokalbefolkninga er interessert

Publisert:

Anlegg Nordvest AS har inngått kontrakt med Skanska om å bygge vegar i dagen, tunnel, og stå for produksjon av steinmasse på Nordøyvegen. No heng ein plakat på veggen til dagleg leiar i Aco Anlegg som viser korleis det skal sjå ut når prosjektet er ferdig i 2022.

Tilbake frå klassequizen

Tilbake frå klassequizen

Publisert:

Etter nesten fire veker venting kom resultatet på laurdag. I beste sendetid på NRK1 deltok tre elevar frå Vatne ungdomsskule om finaleplass på Klassequizen.

Tildeling av to nye serverings- og skjenkeløyver

Publisert:

Haram kommunestyre har gitt serverings- og skjenkeløyve til Barius og Kaktus på Haramsøy, og Øyra Handel på Vatne.

Vedtok å fullfinansiere trafikktryggingstiltak

Vedtok å fullfinansiere trafikktryggingstiltak

Publisert:

Kommunestyret har vedtatt å forskottere den delen av finansieringa, som etter norma er Møre og Romsdal Fylke sin del (50 prosent), for å få fullfinansiert dei prioriterte vegprosjekta som kommunen har sett seg som mål å gjennomføre snarast.

Kommunen bidreg med lånegaranti og leigeavtale til Norborg Fleirbrukshall

Kommunen bidreg med lånegaranti og leigeavtale til Norborg Fleirbrukshall

Publisert: - Oppdatert: 15.05.2019 kl 10:17

Kommunestyret i Haram har vedtatt å gi kommunal støtte til Norborg Fleirbrukshall i form av leigeavtale for hallen, samt lånegaranti.

Mann i Haram tatt for besittelse av tjuvgods

Publisert:

Ein mann med bustad og adresse i Haram kommune blei pågripe og avhøyrt førre onsdag for besittelse av tjuvgods.

Beslag av narkotika i Haram

Publisert: - Oppdatert: 15.05.2019 kl 14:34

Fredag 10. mai var politiet på etterforsking i Haram som resulterte med ransaking og beslag av narkotika.

Vedtok renovering av skulen på Haramsøy

Vedtok renovering av skulen på Haramsøy

Publisert:

Haram kommune har vedtatt å renovere Haramsøy skule i to byggtrinn, med opsjon på å inkludere byggetrinn 2 ved utlysing av anbod.

Plast på feil plass

Plast på feil plass

Publisert:

I kommunestyremøtet sist torsdag stilte Gunnbjørg Seth (KrF) ordføraren spørsmål om korleis kommunen kan bruke si mynde til å hindre spreiing av plast og anna avfall i naturen.

Fylkeskommunen er kristisk til endringarne i vindkraftkonsesjonen på Haramsfjellet

Publisert: - Oppdatert: 14.05.2019 kl 12:51

Fylkeskommunen er sterkt kritisk til at vindkraftanlegget det no blir søkt bygging av på Haramsfjellet, er vesentleg annleis enn det som var gitt konsesjon til i 2008.

TINEstafett for fysiskt aktivitet og kosthald

TINEstafett for fysiskt aktivitet og kosthald

Publisert:

Elevar frå Brattvåg ungdomsskule var samla på Brattvåg stadion tysdag ettermiddag for konkurranse i TINEstafetten.

Kjært fjell har mange namn

Kjært fjell har mange namn

Publisert:

Den distinkte toppen vest i Gjersetdalen er ein oppnåeleg tur for dei fleste, og alle er einige i at den har vakker utsikt mot havet i nord, fjell og fjord i sør, og på sommaren den grøne og frodige Gjersetdalen. Det bygdene i Haram ikkje blir einige om er kva den heiter.

Vil flytte vindturbinane nærmast busetnaden på Ulla

Høyringsuttale frå Haram kommune:

Vil flytte vindturbinane nærmast busetnaden på Ulla

Publisert:

Haram kommunestyre vedtok å be om flytting av dei to vindturbinane som ligg nærmast busetnaden på Ulla i sin høyringsuttale til NVE.

Jubel på kick-off møte i IL Ravn

Jubel på kick-off møte i IL Ravn

Publisert:

850.000 kroner av eigenkapitalen på 2 million til IL Ravn sitt nye klubbhus, kom på plass under kick-off møte sist veke.

Vatne ute av klassequizen

Vatne ute av klassequizen

Publisert:

Vatne ungdomsskule gjekk dessverre ikkje vidare til den siste finalen i klassequizen som går av stabelen 18. mai.

- De må bli mykje meir forbanna

- De må bli mykje meir forbanna

Publisert:

Kurt W. Oddekalv, leiar i Norges miljøvernforbund, manar vindkraftmotstandarar på Haramsøy til å trappe opp kampen mot vindturbinar.

Mathea med russedress og drillstav

Mathea med russedress og drillstav

Publisert:

Korpshatt, drillstav og russedress. Mathea (18) er russ og har ein brennande kjærleik for korps og drill. I år står ho fremst i toget og skal lede drillen på 17.mai, sjølvsagt med russedressen og korpshatten på.

- Trur dette blir bra

- Trur dette blir bra

Publisert:

Bodskapen til dei tilsette ved Kongsberg Maritime i Brattvåg fredag var todelt. Oppløftande med tanke på oppretting av Brattvåg innovasjonspark, men trasig med tanke på nedbemanning. Mottakinga totalt sett er likevel optimistisk, ifølgje tillitsvald i Fellesforbundet Åge Pettersen.

Kongsberg Maritime opprettar innovasjonspark i Brattvåg

Kongsberg Maritime opprettar innovasjonspark i Brattvåg

Publisert: - Oppdatert: 11.05.2019 kl 08:55

Kongsberg Maritime opprettar Brattvåg innovasjonspark i eit forsøk på å oppretthalde arbeidsplassar og skape varig lønsemd.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse