Nordre

ANNONSE
Annonse
NVE har godkjent justeringar i planane til Haram vindkraftverk

NVE har godkjent justeringar i planane til Haram vindkraftverk

Publisert:

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har godkjent justeringar av detaljplan og miljø-, transport og anleggsplan (MTA) for Haram vindkraftverk etter at plasseringa for seks av åtte turbinar vart justert.

Plastpiratane på skattejakt

Plastpiratane på skattejakt

Publisert: - Oppdatert: 19.09.2020 kl 09:29

I forbindelse med Strandryddeveka inviterte Plastpiratane og Sunnmøre friluftsråd elevane ved Lepsøy skule til ein strandryddetur på Lausundholmen på Lepsøya sist torsdag.

Nordøyvegen treng mottakarar av overskotsstein

Nordøyvegen treng mottakarar av overskotsstein

Publisert: - Oppdatert: 19.09.2020 kl 09:31

Møre og Romsdal fylkeskommune har overskot av stein frå bygginga av dei ei undersjøiske tunnelane på Austnes og Longva, og søker difor etter mottakarar av tunnelstein.

Kommunedirektøren ber politikarane i Ålesund seie ja til 25 flyktningar frå Moria-leiren

Publisert: - Oppdatert: 19.09.2020 kl 09:32

Kommunedirektør Astrid Eidsvik har konkludert med at Ålesund kommune har kapasitet til å ta imot inntil 25 flyktningar frå Moria-leiren, inkludert to einsleg mindreårige.

God dugnadsånd i aktivitetsparken

God dugnadsånd i aktivitetsparken

Publisert:

På Fjørtofta er arbeidet godt i gang med å lage til ein aktivitetspark, sjølv om arbeidet vart forsinka grunna koronapandemien.

40 år som prest og «gudstenestefreak»

40 år som prest og «gudstenestefreak»

Publisert:

Dei beste augneblikka Per Inge Vik har som prest er når eit born skal berast fram til dåpen, at brudepar gir kvarandre sitt ja og det å dele ut nattverden.

Godkjende steindepot på Fjørtoft

Godkjende steindepot på Fjørtoft

Publisert:

Planutvalet innstiller kommunestyret til å godkjenne detaljreguleringa for Fjørtoft Nord, der det skal etablerast varig masselagring av overflødig stein frå Nordøyvegprosjektet.

Skulen på Eidet skal ha plass til 500 elevar

Skulen på Eidet skal ha plass til 500 elevar

Publisert:

Ålesund kommunale eigedom (ÅKE) har utarbeidd byggeprogram for nye Eidet skule. Dei ønsker å rive eksisterande ungdomsskule og bygge nytt.

Ny person har testa positivt på koronavirus

Ny person har testa positivt på koronavirus

Publisert:

Ålesund kommune har torsdag fått melding om at ein person har testa positivt for koronavirus. Vedkomande var allereie i karantene på grunn av opplysning om nærkontakt med smitte annan stad i landet.

Ferjekaptein bad politiet om assistanse

Ferjekaptein bad politiet om assistanse

Publisert: - Oppdatert: 17.09.2020 kl 12:52

Kapteinen på eine ferja i sambandet Skjelten-Lepsøy-Haramsøy bad torsdag morgon politiet om assistanse for å få frakta over planlagt spesialtransport med dynamitt.

Fekk løyve, men med vilkår

Fekk løyve, men med vilkår

Publisert:

Planutvalet vedtok mot seks stemmer å godkjenne søknad om dispensasjon om masselagring, tiltak langs sjø, og utviding av veg på Åkre.

Innstiller ferja grunna aksjonar

Publisert: - Oppdatert: 17.09.2020 kl 09:35

Norled melder at det er stopp i rute 21 mellom Skjelten-Lepsøya-Haramsøya inntil vidare på grunn av aksjonar.

Ber om at kvar enkelt skule har ansvar for sine budsjett

Ber om at kvar enkelt skule har ansvar for sine budsjett

Publisert:

Komite for oppvekst meiner dei ulike skulane i Ålesund skal ta ansvar og konsekvensar for sine eigne budsjett, og at det ikkje er rett at skular som held seg innanfor rammene skal belastast når andre ikkje klarer å halde budsjettet.

Idrettsrådet ønsker badeanlegget ved ungdomsskulen

Idrettsrådet ønsker badeanlegget ved ungdomsskulen

Publisert:

Haram kommune vedtok i 2019 at det skal byggast nytt badeanlegg i Brattvåg sentrum og at det skulle utarbeidast eit forprosjekt til det. Etter at byggeprogrammet no er sendt ut på høyring, har Idrettsrådet i Ålesund kome med oppmoding om at badeanlegget blir bygd ved Brattvåg ungdomsskule.

Vil slutte å  annonsere transport av dynamitt

Vil slutte å annonsere transport av dynamitt

Publisert: - Oppdatert: 17.09.2020 kl 12:51

Ferjeselskapet Norled opplyser at dei vil slutte å annonsere når dei skal frakte dynamitt frå Skjelten til Haramsøya.

Ny person smitta av koronavirus

Ny person smitta av koronavirus

Publisert: - Oppdatert: 16.09.2020 kl 10:11

Ålesund kommune fekk seint tysdag kveld melding om at ein person som kom til Ålesund søndag kveld, har testa positivt for koronavirus.

Bruun er Høgre sin kandidat til Stortinget

Bruun er Høgre sin kandidat til Stortinget

Publisert:

Ålesund Høgre har gjennomført nominasjonsmøte, og her er det klart at partiet ønsker Bente Bruun som sin kandidat frå Møre og Romsdal til å representere partiet på Stortinget.

Vil jobbe fram eit levedyktig samfunn utanfor bommen

Vil jobbe fram eit levedyktig samfunn utanfor bommen

Publisert:

Sandøy og Fjørtoft KU valte leiar frå Harøya og nestleiar frå Fjørtofta under konstituering sist torsdag. No vil dei arbeide for eit levedyktig samfunn med samhandling mellom øyane.

Motvind Norge aksjonerte mot frakting av dynamitt

Motvind Norge aksjonerte mot frakting av dynamitt

Publisert: - Oppdatert: 15.09.2020 kl 15:01

Tysdag var Motvind Norge på plass på Haramsøya i ein varsla aksjon for å hindre bilar med dynamitt i å ta seg opp på fjellet.

Nordøyvegen - eit kinderegg av rekordar

Nordøyvegen - eit kinderegg av rekordar

Publisert:

Norges lengste bruspenn på det største fylkeskommunale vegprosjekt, og kongerikets største flytekran. Det er nokre fakta om det spektakulære Nordøyvegprosjektet.

Vindkraftmotstandarar forsøker å hindre dynamittransport

Vindkraftmotstandarar forsøker å hindre dynamittransport

Publisert: - Oppdatert: 15.09.2020 kl 15:02

18 politifolk skal tysdag formiddag ha vore i aksjon for å fjerne personar frå ferja mellom Skjelten til Haramsøy i samanheng med dynamittransport.

Vil jobbe for gode oppvekstvilkår

Vil jobbe for gode oppvekstvilkår

Publisert:

Sist torsdag var det konstituering i Vatne/Tennfjord kommunedelsutval (KU). Lars Martin Vik vart valt til leiar og Ann-Kristin Vatne vart nestleiar.

Fryktar ulykke med ryggande trailerar

Fryktar ulykke med ryggande trailerar

Publisert:

Jarle Finnøy i Brattvåg er bekymra for at det vil skje ei større ulykke i krysset nedanfor Hautunet. Fleire gongar i veka ser han trailerar på veg til Kongsberg som må rygge attende når dei møter bommen som stenger vegen lenger framme.

Rostein har passert 1 milliard kroner

Rostein har passert 1 milliard kroner

Publisert:

Brønnbåtreiarlaget Rostein på Harøya passerte 1 milliard kroner i driftsinntekter i fjor og satt igjen med 238 millioner i overskot.

Fylkesutvalget krev stans i utbygginga på Haramsøya

Fylkesutvalget krev stans i utbygginga på Haramsøya

Publisert: - Oppdatert: 14.09.2020 kl 10:49

Fylkesutvalet vart på siste møte enige om å sende en uttale til regjeringa om vindkraftutbygginga på Haramsøya. Fylkesordførar Tove Lise Torve (Ap) har no følgt opp med å sende brev til olje- og energiminister Tina Bru (H).

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse