Nordre

ANNONSE
Annonse
Ordføraren vil støtte vindkraft-rettsak med 500.000

Ordføraren vil støtte vindkraft-rettsak med 500.000

Publisert:

Ordførar i Ålesund kommune Eva Vinje Aurdal (Ap) vil torsdag be kommunestyret om å vedta eit støttebeløp på 500.000 kroner til «Nei til vindkraftverk på Haramsøya» si rettsak om kor vidt konsesjonsvedtaket til Haram Kraft er gyldig.

– Vi kan ikkje la Haramsfjellet bli øydelagt medan regjeringa somlar

Går til rettssak mot staten:

– Vi kan ikkje la Haramsfjellet bli øydelagt medan regjeringa somlar

Publisert: - Oppdatert: 25.08.2020 kl 13:49

Nei til vindkraftverk på Haramsøya leverte måndag krav til Sunnmø-re tingrett om midlertidig stans i arbeidet med vindkraftutbygginga på Haramsfjellet.

Aurdal trur Hånessaka blir vanskeleg

Aurdal trur Hånessaka blir vanskeleg

Publisert:

Det er mange som no har forventningar til kommunestyremøtet torsdag, der klagebehandling av godkjent detaljplan av næringsområde på Håneset står på saklista.

 Thue fjerna med makt

Thue fjerna med makt

Publisert: - Oppdatert: 24.08.2020 kl 12:20

Hans Petter Thue ropte «politivald» då det kom til basketak med politiet på Fjellvegen i føremiddag. Han vart pågripen og køyrd vekk i politibil.

Ber folk bruke gjennomsiktige avfallssekkar

Ber folk bruke gjennomsiktige avfallssekkar

Publisert:

ÅRIM går ut med felles kampanje for å få folk til å slutte å bruke svarte sekkar på miljøstasjonane. Framover vil selskapet berre ha gjennomsiktige avfallssekkar.

Står steilt i motvind

Står steilt i motvind

Publisert: - Oppdatert: 24.08.2020 kl 11:38

Hans Petter Thue og mange andre av lokalbefolkninga aksjonerer no på Fjellvegen på Haramsøya. Politiet har allereie vore der, men vart stansa av Thue.

Manar til ny blokade av Fjellvegen på Haramsøy

Manar til ny blokade av Fjellvegen på Haramsøy

Publisert:

Med bakgrunn i politiet si innføring av ferdselsforbod på delar av Haramsøya, vil Kari og Hans Petter Thue vil måndag stenge Fjellvegen for anleggstrafikk til Haram kraft sitt anlegg.

Brannsjefen er sterkt uroa over tryggleiken i tunnelar

Brannsjefen er sterkt uroa over tryggleiken i tunnelar

Publisert:

– Tryggleiken i norske tunnelar er i dag alt for dårleg. Vi må førebyggje ulykkene og sørge for at nødvendig utstyr er på plass når ulykka likevel er ute. Det er skremmande at stat og fylke ikkje tek dette på alvor, seier brannsjef i Ålesund Geir Thorsen.

Vil ikkje betale for å overta fiskerihamnene til Kystverket

Vil ikkje betale for å overta fiskerihamnene til Kystverket

Publisert:

Kystverket har i oppdrag å kvitte seg med statlege ikkje næringsaktive fiskerihamner. I Sandøy kommune var det totalt seks fiskerihamner, og kommunen har tidlegare overtatt fiskerihamna på Finnøya til ein takst på 900.000 kroner.

Koronasmitte ved brakkerigg på Terøya

Koronasmitte ved brakkerigg på Terøya

Publisert: - Oppdatert: 21.08.2020 kl 12:03

Ein tilreisande arbeidar på ein brakkerigg på Terøya ved Søvik har testa positivt på korona.

– Forferdeleg at fjellet blir stengt

– Forferdeleg at fjellet blir stengt

Publisert: - Oppdatert: 21.08.2020 kl 09:55

Ordførar Eva Vinje Aurdal har stor sympati med folk som no blir ramma av opphaldsforbod på delar av Haramsøya i gitte tidsrom. Men ho seier det er lite ho kan gjere med politiet si avgjerd på det området.

Startar nattarbeid på Slyngstadbruene

Startar nattarbeid på Slyngstadbruene

Publisert: - Oppdatert: 21.08.2020 kl 08:15

Møre og Romsdal fylkeskommune skal rette opp og ferdigstille arbeidet på Slyngstadbruene. Arbeidet startar søndag 23. august, og blir gjort på kveld og natt for å hindre trafikken minst mogleg.

Opplever meir vald, mobbing og skulevegring

Alvorlege utfordringar i dagens skule:

Opplever meir vald, mobbing og skulevegring

Publisert:

Bjørn Nedreskodje har jobba i skulen sidan 80-talet. Tre tiår seinare er han uroleg for situasjonen i skulane, både for elevar og lærarar.

Har bygd varde av nærmare 40 kubikk stein

Har bygd varde av nærmare 40 kubikk stein

Publisert:

Ein stein no og ein stein då har blitt til ein ruvande varde på nesten fire meter i diameter og ei høgd på 3,5 meter oppe i ura mot Hellandshornet.

Ny teknologi held dyra på plass

Ny teknologi held dyra på plass

Publisert: - Oppdatert: 18.08.2020 kl 08:34

Ny beiteteknologi gjer at ein ikkje treng å gjerde inn dyra. På Harøya har tre villsauar i sommar gått rundt med klaven Nofence rundt halsen.

Vil ta hand om Børsen

Vil ta hand om Børsen

Publisert:

Brattvåg Vel er ein entusiastisk gjeng som vil skape trivsel og gjere bygda til ein fin plass å bu. No vil dei lage ei grøn lunge midt i Brattvåg sentrum, men først må den forsarva Børsen rivast.

Gjenopnar tannlegekontoret i Brattvåg

Gjenopnar tannlegekontoret i Brattvåg

Publisert:

Etter å ha vore stengd godt over eit halvt år, opnar Brattvåg tannleg-kontor dørene igjen. Det skjer i oktober med nye eigarar.

Deler rektorstillinga på to skular

Deler rektorstillinga på to skular

Publisert:

Endre Hellandsvik, rektor ved Brattvåg ungdomsskule, har tatt på seg ei ekstra rektorstilling for skuleåret og også blitt konstituert rektor ved Brattvåg barneskule.

Politiet innfører opphaldsforbod på delar av Haramsøya

Politiet innfører opphaldsforbod på delar av Haramsøya

Publisert: - Oppdatert: 19.08.2020 kl 14:09

Møre og Romsdal politidistrikt ser seg nøydd til innføre eit opphaldsforbod i samband med vindkraftutbygginga på Haramsøya.

– Tek ikkje budsjetta på alvor

– Tek ikkje budsjetta på alvor

Publisert: - Oppdatert: 19.08.2020 kl 13:38

Helse og omsorg, samt skule og barnehage dreg av stad med det meste av driftsbudsjettet i Ålesund kommune. Og politikarane verkar stort sett samde om at det ikkje ser lyst ut den næraste tida.

Godt nytt for unge som vil inn på  bustadmarknaden

Godt nytt for unge som vil inn på bustadmarknaden

Publisert:

Fleksibilitetskvota for bustadlån er forlenga. Dermed kan bankane lettare hjelpe kundar gjennom krevjande periodar.

Politi og bergingsbil i gong med å flytte bilar på Haramsfjellet

Politi og bergingsbil i gong med å flytte bilar på Haramsfjellet

Publisert:

Tysdag ettermiddag var ein bergingsbil kome til Haramsfjellet for å fjerne bilane som blokkerte anleggsmaskinene til Stangeland.

Ein litt annleis skulestart

Ein litt annleis skulestart

Publisert:

Måndag var det skulestart igjen, med mange forventningsfulle elevar. Mest spennande var det nok for dei aller yngste som hadde sin aller første dag på skule.

Personbilar hindrar drift av anleggsmaskinene

Personbilar hindrar drift av anleggsmaskinene

Publisert: - Oppdatert: 18.08.2020 kl 15:50

Fleire bilar er plassert slik at dei sperrer for å få løyst anleggsmaskinene til Stangeland på Haramsfjellet tysdag.

Sprengd kapasitet ved Tennfjord skule - tek i bruk ungdomshuset til klasserom

Sprengd kapasitet ved Tennfjord skule - tek i bruk ungdomshuset til klasserom

Publisert:

Med 183 elevar og fire trinn med parallelle klassar er kapasiteten ved Tennfjord barneskule blitt for liten. Løysinga er klasserom i ungdomshuset like ved – i tillegg til brakkene som alt er i bruk.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse