Nordre

To nye personer smitta av koronavirus

To nye personer smitta av koronavirus

Publisert: - Oppdatert: 20.03.2020 kl 23:20

Seint fredag kveld, 20. mars, fekk Ålesund svar på at ytterlegare to personer er smitta av koronavirus.

Tilsett ved Ålesund sjukehus har testa positivt på koronasmitte

Publisert:

Fredag 20. mars testa ein tilsett ved Ålesund sjukehus positivt på koronavirus. Vedkommande var på jobb ved sjukehuset 12. mars, men hadde ikkje pasientkontakt, eller nærkontakt med tilsette. Vedkommande merka først symptom på smitte 13. mars.

Ni personar med påvist korona-smitte i Ålesund

Ni personar med påvist korona-smitte i Ålesund

Publisert:

Fredag kom resultata frå prøven som viser at ein ny person er smitta av koronavirus i Ålesund.

Bygg kafè på dugnad

Bygg kafè på dugnad

Publisert:

Når du kjem til Coop-butikken på Longva, legg du med ein gong merke til at der er bygging på gong. Eit påbygg mot vegen har kome til.

Tagging har plaga innbyggjarane i fleire månadar

Tagging har plaga innbyggjarane i fleire månadar

Publisert:

Postbokser, busskur og straumboksar på Terøy har blitt utsatt for tagging sidan sist sommar. I veke 11 blei tagginga meldt til politiet, som henla saka same veke.

Flørtande hubro skaper problem for tursti

Flørtande hubro skaper problem for tursti

Publisert:

I lang tid har det vore planlagt ein grusa natursti opp til Harøyburet. Grunnarbeidet av traseen er ferdig, men arbeidet med å frakte opp grusen med helikopter er stansa. Årsaka er hekkande hubro.

Leiar:

Dei sterkaste tiltak i fredstid

Publisert: - Oppdatert: 19.03.2020 kl 20:51

– Vi har innført dei strengaste tiltaka vi har hatt i fredstid. Vi gjer det vi må for å verne oss mot smitten, sa statsminister Erna Solberg på pressekonferansen ho heldt sist torsdag. Den siste veka har nok vore uverkeleg for dei aller fleste, og vi befinn oss no i ein situasjon som ingen av ...

Russefeiringa er avlyst

Russefeiringa er avlyst

Publisert:

Det blir ein annleis vår for russen. Bussane er parkert, og russekleda kan i beste fall brukast til å kle ut kulda.

North West utset arrangementet til hausten

Publisert:

The North West har beslutta å utsette det planlagte arrangementet i april til hausten.

Vart brått kasta ut i den digitale undervisningsverda

Vart brått kasta ut i den digitale undervisningsverda

Publisert: - Oppdatert: 19.03.2020 kl 11:54

Koronaviruset kom brått inn i kvardagen til oss alle, og lærarar og elevar på mellom anna Harøy skule fekk ei bratt lærekurve på å gjere om skulekvardagen til den digitale verda.

Ny person med korona-smitte i Ålesund

Ny person med korona-smitte i Ålesund

Publisert:

Endå ein person har no testa positivt på korona-prøve i Ålesund kommune.

Forlenga lånetid ved biblioteka

Publisert:

Alle lån blir forlenga så lenge Biblioteket held stengt, og ein vil heller ikkje få purringar på innlevering av bøker. Det opplyser Haram folkebibliotek på Face-book.

Straumstans på øyane

Publisert:

Lynaktivitet tok straumen.

Redusert kapasitet i rute 22

Publisert: - Oppdatert: 18.03.2020 kl 14:41

Der er meldt om farlig last på ruta over fjorden.

– Ein krevjande situasjon

– Ein krevjande situasjon

Publisert: - Oppdatert: 18.03.2020 kl 10:10

Kommuneoverlege Olav Mestad orienterte formannskapet om smittesituasjonen i Ålesund, kva tiltak kommunen har sett i verk, og kva planar kommunen har framover. Mellom anna kartlegg dei ledige senger i pleietenesta i kommunen.

Formannskapet deltok i historisk skype-møte

Formannskapet deltok i historisk skype-møte

Publisert: - Oppdatert: 18.03.2020 kl 10:12

Tysdagens formannskapsmøte vart avlyst, og i staden vart det gitt informasjon om beredskapssituasjonen i kommunen.

– Pågangen er enorm

– Pågangen er enorm

Publisert:

Som følgje av korona-krisa har det dei siste dagane vore enorm pågang ved legekontoret på Eidet.

Stengt for besøk av pårørande

Stengt for besøk av pårørande

Publisert:

For å avgrense korona-smitte til sårbare grupper har Helsedirektoratet innført restriksjonar for besøkande til alle helse-institusjonar.

Hotellet har permittert alle tilsette

Hotellet har permittert alle tilsette

Publisert:

Det som låg an til å bli eit svært godt år for Brattvåg Fjordhotell, fekk ei brå vending fredag etter at Regjeringa sette i verk dei strenge tiltaka for å avgrense korona-smitte.

Bli med og klapp for helsepersonellet

Publisert:

Tysdag kveld oppmodast alle til å gå ut på verandaen eller stille seg i vindauget og klappe i eit minutt.

HVS-elevar samla inn solid sum til Kreftforeningen

HVS-elevar samla inn solid sum til Kreftforeningen

Publisert:

I samband med innsamlingsaksjonen som russen ved Haram vidaregåande skule gjennomførte sist veke, vart det samla inn heile 144.548 kroner.

Avgrensar innreise til Ålesund, Sula og Giske

Avgrensar innreise til Ålesund, Sula og Giske

Publisert: - Oppdatert: 17.03.2020 kl 08:28

For å avgrense smittespreiing av koronaviruset og bidra til å oppretthalde nødvendig helse- og omsorgstenester, har Ålesund, Sula og Giske kommune vedtatt å avgrense innreise til kommunane.

Har du heimekontor? Då ønsker vi at du deler bilder med oss

Har du heimekontor? Då ønsker vi at du deler bilder med oss

Publisert:

I samband med korona-situasjonen er det mange som jobbar heimanfrå. Vil du vise oss ditt heimekontor og korleis du har det der?

Droppar betaling for SFO og barnehage

Publisert: - Oppdatert: 17.03.2020 kl 08:38

Ålesund kommune vil ikkje ta betalt for tenester i kommunale barnehagar og SFO så lenge tilbodet er stengt. Skular, SFO og barnehagar i Ålesund vart stengt frå fredag 13. mars. Stenginga vil gjelde fram til etter påske om ikkje anna beskjed blir gitt.

Vil utsetje alle konfirmasjonar i Den norske kyrkja

Publisert: - Oppdatert: 17.03.2020 kl 08:14

Kyrkja anbefaler at alle konfirmasjonar som skulle gjennomførast no i vår utsetjast til hausten.

ANNONSE
Annonse