Nordre

Kontrakt på ny kabelleggar til Brattvåg

Kontrakt på ny kabelleggar til Brattvåg

Publisert: - Oppdatert: 17.12.2020 kl 18:37

Vard har inngått kontrakt på bygging og utrusting av eit nytt kabelleggingsfartøy for det nederlandske reiarlaget Van Oord.

Ein elev ved Ålesund vidaregåande skule smitta av koronavirus

Ein elev ved Ålesund vidaregåande skule smitta av koronavirus

Publisert: - Oppdatert: 17.12.2020 kl 10:44

58 elevar og lærarar ved Latinerskulen er sett i karantene.

Trafikkuhell på Slyngstad torsdags morgon

Publisert: - Oppdatert: 17.12.2020 kl 10:17

To bilar er involvert i eit trafikkuhell på Slyngstad torsdag morgon.

Boreal har fått mellombels seglingsløyve

Publisert:

Like før midnatt onsdag kveld gav Sjøfartsdirektoratet reiarlaget Boreaal midlertidig seglingsløyve etter at dei la fram ein oppfølgingsplan som følgje av at alle fartøy hos selskapet fekk seglingsnekt tidlegare på dagen.

Nordøyruta i gong igjen torsdag

Nordøyruta i gong igjen torsdag

Publisert:

Hurtigbåten mellom Ålesund og Nordøyane startar opp igjen torsdags morgon.

Forseinkingar i ferjesamband

Forseinkingar i ferjesamband

Publisert: - Oppdatert: 17.12.2020 kl 08:24

Norled melder om forseinkingar i A-ferja i ferjesambandet mellom Skjelten - Haramsøy - Lepsøya torsdags morgon.

Fortviler over mangel på  barnehageplassar

Fortviler over mangel på barnehageplassar

Publisert:

Fleire familiar på Harøya og Finnøya får ikkje plass til barna sine i Harøy barnehage. Foreldra fortviler fordi det ikkje finns anna alternativ for dei små barna deira om dei skal kome seg på arbeid.

Full stopp i hurtigbåten til Nordøyane

Full stopp i hurtigbåten til Nordøyane

Publisert: - Oppdatert: 16.12.2020 kl 21:42

Det er full stopp i hurtigbåten mellom Ålesund og Nordøyane etter at Sjøfartsdirektoratet i ettermiddag (16.12.20) trakk tilbake sikkerheitsstyringssertifikatet til reiarlaget Boreal etter at fleire alvorlege funn vart avdekka.

Kongsberg-kontrakt på levering av elektrisk vinsjepakke

Kongsberg-kontrakt på levering av elektrisk vinsjepakke

Publisert: - Oppdatert: 16.12.2020 kl 14:33

Kongsberg Maritime i Brattvåg er valt som leverandør av ein stor elektrisk vinsjepakke til ein ny dansk pelagisk/ringnot-trålar.

Mange kommunalt tilsette står utan arbeidskontrakt

Mange kommunalt tilsette står utan arbeidskontrakt

Publisert:

Snart eitt år er gått etter kommunesamanslåinga, og framleis jobbar veldig mange tilsette utan arbeidskontrakt i den nye kommunen.

Steingard på Skår skadd etter påkøyring

Publisert:

Politiet har fått melding om at ein steingard delvis er køyrd ned ved ein bustadseigedom på Skår. Det er bilspor i tilknyting til skaden slik at ein går ut i frå at skaden er forårsaka av ein bil.

Fylkesmannen avviste klager på hyttefelt på Helland

Fylkesmannen avviste klager på hyttefelt på Helland

Publisert:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har avvist klagen frå partiet Rødt på Ålesund kommune sitt vedtak om å eigengodkjenne detaljreguleringa for hyttefeltet Havnes på Helland.

To nye koronasmitta i Ålesund

To nye koronasmitta i Ålesund

Publisert:

Ålesund kommune har tysdag fått stadfesta at to personar er smitta med koronavirus.

Er i dialog med utbyggar om turstiar

Er i dialog med utbyggar om turstiar

Publisert:

Birgit Oline Kjerstad, leiar i Nei til vindkraftverk på Haramsøya, har sendt oppmoding til vindkraftutbyggar Zephyr om at dei bør opprette kontakt med Haramsøy Idrettslag og orientere om anleggsarbeidet og få diskutert løysingar på interessekonflikter med omsyn til ferdsel på Haramsfjellet.

Kansellerte avgangar i rute 22

Kansellerte avgangar i rute 22

Publisert: - Oppdatert: 15.12.2020 kl 21:18

I sambandet over Harøyfjorden blir det både kansellerte ut utsette avgangar i morgon, onsdag.

Fekk uventa julegåve

Fekk uventa julegåve

Publisert:

UL Fram på Rogne hadde invitert junior teatergruppa på hyggekveld med pizza og underhaldning, som takk for kjempearbeid med Oliver Twist-oppsetninga no nyleg. Lite visste dei om ein ekstra grunn til festen.

Fryktar skulekvardagen etter kutta kan bli den nye normalen

Fryktar skulekvardagen etter kutta kan bli den nye normalen

Publisert: - Oppdatert: 14.12.2020 kl 08:16

Leiarar som underviser, samanslåtte klasser og færre assistentar og miljøterapeutar. Det blir mest sannsynleg resultatet av kutta i skulebudsjettet.

Jakt på 20 fuglearter vert stansa

Publisert: - Oppdatert: 14.12.2020 kl 15:57

Det er funne fugleinfluensa i Rogaland og Vestland. For å hindre smittespreiing blir jakt på enkelte fuglar stansa i alle fylke sør for Nordland, også i Møre og Romsdal.

No får du varsel på mobiltelefonen når prøvesvaret er klart

No får du varsel på mobiltelefonen når prøvesvaret er klart

Publisert:

Frå måndag 14. desember blir det send varsel til mobiltelefonen og e-posten din om at prøvesvar er klart etter koronatest.

Derfor er det ikkje lys i lysa

Derfor er det ikkje lys i lysa

Publisert:

Etter at arbeidet i Brattvåggata er ferdig framstår gata som fin og i god stand. Nye gatelys er også på plass, og har vore det ei god stund, men noko lys i dei har det ikkje blitt endå.

Eit brennande hjarte for fjellet

Eit brennande hjarte for fjellet

Publisert: - Oppdatert: 13.12.2020 kl 19:16

Laurdag ettermiddag var det eit stille, enkelt arrangement ved Mannen der det vart forma eit hjarte for fjellet av folk som bar faklar.

Let julekjøtet tørke i nordavinden

Adventsprat med Haldor Lillebø:

Let julekjøtet tørke i nordavinden

Publisert:

Haldor Lillebø på Hildre opplevde store endringar i barndomen. Men som vaksen har han skapt eigne juletradisjonar der mellom anna sjølvtørka kjøt og ekstra god kålrabistappe står på bordet julaften.

To nye smittetilfelle laurdag

To nye smittetilfelle laurdag

Publisert:

Dei smitta har kjent smitteveg.

Den heile og fulle historia om Flemsøy/Skuløy i bokform

Den heile og fulle historia om Flemsøy/Skuløy i bokform

Publisert:

Knut Gangstad Flem sat att med altfor mykje stoff som ikkje kom med då han stod som forfattar av den generelle delen av bygdeboka for Flem/Skuløy og Fjørtoft. Det har resultert i ei eiga bok på 400 sider.

Kommunen har ikkje følgt opp eige vedtak om å halde barnetrygd utanfor sosialstønaden

Kommunen har ikkje følgt opp eige vedtak om å halde barnetrygd utanfor sosialstønaden

Publisert:

I fjor gjorde kommunestyret eit vedtak om å ikkje rekne barnetrygd som inntekt når ein berekna sosialstønad. Dette vedtaket har ikkje kommunen følgt opp.

ANNONSE
Annonse