ANNONSE
Annonse

Gratis pneumokokkvaksine

Publisert:

Ålesund kommune tilbyr gratis pneumokokkvaksine fram mot 16. juni til alle over 65 år og andre risikogrupper. For vaksinasjon, ta kontakt med fastlegen din.

Må finne nye lokale

Må finne nye lokale

Publisert:

Kommunestyret vart torsdag informert om at styret i Ålesund brannvesen KF at vedteke at det er behov for å styrke beredskapen på Nordøyane for å dekke opp den risikoen Nordøyvegen tilfører kommunedelen.

Raskare nedbetaling med lågare pris

Raskare nedbetaling med lågare pris

Publisert: - Oppdatert: 25.05.2022 kl 18:18

– Nedbetaling kan skje raskare med ein lågare pris.

Beksvart kommuneøkonomi

Beksvart kommuneøkonomi

Publisert:

Revidert nasjonalbudsjett gjer at Ålesund kommune betra prognosen med mellom 8 til 12 millionar kroner. Men det er nok i overkant krevjande å unngå å bli innmeldt i Robek når årets rekneskap behandlast av kommunestyret neste år.

Avgjersle på vent

Oppdrettsanlegg Alvestadbukta:

Avgjersle på vent

Publisert:

Møre og Romsdal Fylkeskommune har framleis ikkje gitt svar på søknadar om torskeoppdrett i Alvestadbukta.

Stenger fjordar for å rydde

Stenger fjordar for å rydde

Publisert:

I samband med Fiskeridirektoratets årlege oppreinskningstokt vert Harøyfjorden og Midfjorden stengt for fiske med fastståande reiskap djupare enn 25 meter.

Skal vurdere bompengar på nytt

Skal vurdere bompengar på nytt

Publisert:

Jenny Klinge (Sp) er ein av mange politikarar som har jobba hardt for takstane på Nordøyvegen den siste tida.

Er Beite inhabil?

Er Beite inhabil?

Publisert:

Kathrine Pernille Beite er tilsett i Ålesund kommune og nestleiar i Vi som vil være i Ålesund kommune.

Sannsynleg auke for elbilar gjer vondt verre

Sannsynleg auke for elbilar gjer vondt verre

Publisert:

Regjeringa har varsla at det kan bli slutt på elbilrabatten.

Vellukka tunneløving

Vellukka tunneløving

Publisert:

Det var ei vellukka øving med naudetatane i Fjørtoftfjordtunnelen mellom Fjørtofta og Harøya førre veke.

– Det er inga tvil om kva folket ønsker

– Det er inga tvil om kva folket ønsker

Publisert:

Varaordførar Vebjørn Krogsæter (Sp) meiner det ikkje er tvil om kva folk i gamle Haram ønsker.

Ferja går til 27. august

Ferja går til 27. august

Publisert:

Det blir ingen stans i avgangar frå Fjørtofta.

Eidet skule er i rute

Planskisser straks klare:

Eidet skule er i rute

Publisert:

Kommunedelsutvalet for Vatne og Tennfjord fekk måndag sjå planskisser for nye Eidet skule.

Ingen streik i Ålesund kommune

Ingen streik i Ålesund kommune

Publisert:

Storstreiken vart avverga eit halv døgn etter prisen gjekk ut.

Mogleg streik i Ålesund kommune

Mogleg streik i Ålesund kommune

Publisert: - Oppdatert: 25.05.2022 kl 08:00

Partane må bli einige før klokka 24.00 i kveld for å unngå streik.

Venstre mot regjeringa

Venstre mot regjeringa

Publisert: - Oppdatert: 24.05.2022 kl 09:48

Venstre si stortingsgruppe vil seie nei til regjeringa sitt forslag om å tvangsutskilje heile gamle Haram kommune frå Ålesund.

Eidet skule vert presentert i dag

Eidet skule vert presentert i dag

Publisert: - Oppdatert: 23.05.2022 kl 14:11

Slyngstad Aamlid Arkitekter AS har jobba fram eit skisseprosjekt for nye Eidet skule.

På leit etter reiskap

Publisert:

Denne veka og neste veke vil Green-Bay AS saumfare regionen for tapt fiskereiskap.

Gjenbruksveke på Samfjordkvartalet

Gjenbruksveke på Samfjordkvartalet

Publisert:

23. - 27. mai vert det mogleg å kjøpe billige klede, sko og smykke på Samfjordkvartalet.

Ein sniktitt i dagboka til Nordøyvegprosjektet

Ein sniktitt i dagboka til Nordøyvegprosjektet

Publisert:

Nordøyvegen bind Nordøyane saman til fastlandet, og er fylkeskommunen sitt største byggeprosjekt nokon gong. Korleis har arbeidet gått føre seg, og kan noko no hindre prosjektet i å opne til forventa dato?

Spørjeundersøking om Nordøyvegen

Spørjeundersøking om Nordøyvegen

Publisert:

På vegne av Møre og Romsdal Fylkeskommune gjennomfører Concreto ei evaluering av kva for effekt utbygginga av Nordøyvegen og ny fastlandsforbindelse kan ha for næringslivet.

Frivillige kan søke støtte til integreringstiltak

Publisert:

No kan frivillige lag og organisasjonar søke om tilskot til aktivitetstilbod for flyktningar i Møre og Romsdal.

Aktivitetsdag for ei betre framtid

Aktivitetsdag for ei betre framtid

Publisert:

Gunnar Hamnøy er nett tilbake etter å ha vitja NSP Aid sitt arbeid i Kenya, og fortel at den fattige verda har blitt endå fattigare. 22. mai blir det gudsteneste og aktivitetar til inntekt for arbeidet i den nye Norborghallen i Søvika.

Manglar fleire tusen arbeidstakarar

Manglar fleire tusen arbeidstakarar

Publisert:

Det er stor mangel på arbeidskraft, av NAV estimert til 4700 arbeidstakarar i fylket.

Kor mange bilar i timen?

Kor mange bilar i timen?

Publisert:

Trafikkteljinga på Lisjelauka er oppe og går.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse