Nordre

Ingen organisert aktivitet i Harøy IL i tida framover

Publisert:

Harøy idrettslag avlyser alle treningar.

Fotballkamp avlyst

Fotballkampen mellom Harøy og Fjørtoft avlyst

Publisert: - Oppdatert: 12.03.2020 kl 11:32

Kampen mellom Harøy og Fjørtoft som skulle gå torsdag er avlyst.

Kommunen set i verk sterke tiltak for å hindre korona-smitte

Kommunen set i verk sterke tiltak for å hindre korona-smitte

Nektar cruiseskip- og hurtigrutepassasjerar å kome i land

Publisert: - Oppdatert: 12.03.2020 kl 11:30

Det er i løpet av dagen registrert to nye tilfeller av koronasmitte i Ålesund kommune. Totalt er det no fire som er stadfesta smitta i Ålesund og ein person i Sula.

Redusert kapasitet i rute 22

Redusert kapasitet i rute 22

Publisert: - Oppdatert: 12.03.2020 kl 09:40

Det skal fraktast farleg last fredag morgon.

Brattvåg står utan tannlege

Brattvåg står utan tannlege

Publisert:

Ved tannlegekontoret i Brattvåg står ein for tida utan tannlege.

Båtførarkurs på Harøy

Publisert:

RS ung Sandøy vil arrangere eit båtførarkurs med instruktør, og oppmodar ungdom til å melde si interesse.

Forbod mot arrangement med over 100 deltakarar

Forbod mot arrangement med over 100 deltakarar

Publisert: - Oppdatert: 12.03.2020 kl 11:31

Ålesund kommune har sett forbod mot arrangement og samlingar med over 100 mennesker. Forbodet gjeld for alle, som til dømes kulturinstitusjonar, utestadar, idrettslag og frivillige organisasjonar.

Innfører restriksjonar for sjukehus-besøk

Publisert: - Oppdatert: 12.03.2020 kl 11:30

På grunn av smittesituasjonen med koronaviruset innfører Helse Møre og Romsdal restriksjonar på besøk til sjukehusa og institusjonar.

Avlyser fotballskule

Publisert: - Oppdatert: 12.03.2020 kl 11:31

Harøy idrettslag melder på facebook at den planlagte «bli kjent»-fotballskulen som skulle arrangerast 27., 28. og 29. mars blir avlyst etter råd frå kommune og kommunedelslege.

Ålesund kommune utset fleire politiske møte i mars

Ålesund kommune utset fleire politiske møte i mars

Publisert:

Ordførar og varaordførar har i dag vedtatt å utsette alle møte for politiske komitear og kommunestyret fram til 1. mai.

Utset dei tre siste framsyningane av himmelsk lapskaus

Utset dei tre siste framsyningane av himmelsk lapskaus

Publisert: - Oppdatert: 11.03.2020 kl 18:40

Dei tre initiativtakarane, Petter Drabløs, Lasse Larsson Fjørtoft og Astrid Overaa, i Himmelsk lapskaus melder onsdag ettermiddag at dei tre siste framsyningane av himmelsk lapskaus blir utsett til ubestemt tidspunkt.

Bedehuset klar for 50-årsmarkering

Bedehuset klar for 50-årsmarkering

Publisert:

Komande helg blir det stor markering på Brattvåg bedehus. Då er det nemleg 50 år sidan det nye bedehusbygget stod ferdig og innflyttingsklart.

Bøsseaksjon  blir heildigital

Bøsseaksjon blir heildigital

Publisert:

Kreftforeningen erstattar bøsseberarar med digital innsamling på grunn av koronaviruset.

Fem smitta i Møre  og Romsdal

Fem smitta i Møre og Romsdal

Publisert: - Oppdatert: 12.03.2020 kl 23:03

Onsdag vart det klart at til saman fem menneske i Møre og Romsdal er smitta av koronaviruset.

Slåsskamp i Brattvåg

Slåsskamp i Brattvåg

Publisert:

Politiet måtte i helga rykke ut til ei adresse i Brattvåg der det var to privatpersonar som slost.

HVS-elevar på utdanningstur til New York

HVS-elevar på utdanningstur til New York

Publisert:

17 elevar frå 3ST internasjonal har akkurat kome tilbake frå ei reise over dammen. Elleve dagar i New York gav opplevingar i språk, historie, internasjonale forhold og slektshistorie.

Elevar samlar inn husholdningsbatteri

Elevar samlar inn husholdningsbatteri

Publisert:

Måndag 9. mars gjekk startsko-tet for Batterijakten 2020, som er den største miljødugnad for barn i Norge.

Kvinne dømd for ruskøyring

Publisert:

Ei kvinne heimehøyrande i Haram er dømd til fengsel i 14 dagar, og ei bot på 28.000 kroner, for å ha køyrt bil når ho var påverka av alkohol. Ho blir vidare dømd til tap av føreretten i 12 månadar, og må ta ny full førarprøve for få å igjen førarretten.

Reiseforbod for tilsette i Ålesund kommune

Publisert:

På grunn av koronaviruset har kommunaldirektør Astrid Eidsvik bestemt at alle tenestereiser i regi av Ålesund kommune skal avlysast inntil vidare og førebels fram til 1. mai.

Lærarorganisasjonane med klare krav

Lærarorganisasjonane med klare krav

Publisert:

– Vi gir no tre raude kort til fylkespolitikarane og stiller tre klare krav til kva overskotet skal brukast til, seier leiarane i lærarorganisasjonane i fylket.

Ber om innbyggjarane si meining om kommunen

Ber om innbyggjarane si meining om kommunen

Publisert:

Ålesund kommune lanserer i dag (10. mars) innbyggjarundersøkinga Folkestemma. Den skal hjelpe framtidig utvikling og planlegging av tenestene i kommunen.

Lisa Alvestad er nyvald mållagsleiar

Lisa Alvestad er nyvald mållagsleiar

Publisert:

På fylkesårsmøtet i Ålesund vart Lisa Alvestad, busett på Lepsøya, valt til ny leiar i Sunnmøre Mållag.

Slik kan ruteendringane for buss, ferje og hurtigbåt bli

Slik kan ruteendringane for buss, ferje og hurtigbåt bli

Publisert:

Samferdselavdelinga har motteke forslag om ruteendringar både på buss, ferje og hurtigbåt i samband med den årlege ruteendringsprosessen.

Kommunen gir korona-råd

Kommunen gir korona-råd

Publisert:

Ålesund kommune sende i dag ut informasjon til alle tilsette om korleis dei skal stille seg seg til situasjonen med korona-virus.

Ruta mellom Brattvåg og Moa midt på dag blir truleg vidareført

Ruta mellom Brattvåg og Moa midt på dag blir truleg vidareført

Publisert:

Samferdselsutvalet i fylket tilrår å oppretthalde rute 230 frå Brattvåg til Moa klokka 10.00, samt frå Moa til Brattvåg klokka 10.55, på kvardagar. I tilrådinga ligg det at ruta blir innstilt om sommaren.

ANNONSE
Annonse