Nordre

Politiet har komme til Skjelten

Politiet har komme til Skjelten

Publisert: - Oppdatert: 27.05.2020 kl 09:54

Etter at anleggsmaskina vart stoppa på Skjelten ved første forsøk onsdag morgon, er den no på veg til Austnes.

Vart stoppa av aktivist på Skjeltene

Vart stoppa av aktivist på Skjeltene

Publisert: - Oppdatert: 27.05.2020 kl 09:39

Onsdags morgon gjer Zephyr endå eit forsøk på å kome seg over til Haramsøya med anleggsmaskiner. Ved første forsøk vart bilen med anleggsmaskinen stoppa på Skjelten ved at ein vindkraftaktivist i personbil sperra for køyring om bord i ferja.

Håpar dialog kan løyse låst situasjon

Håpar dialog kan løyse låst situasjon

Publisert:

Styret i Nei til vindkraftverk på Haramsøya ønsker å dempe konfliktnivået i vindkraftutbygginga på Haramsfjellet. Dei har derfor fått med seg utbyggar Zephyr til dialogmøte.

Tek avstand frå ulovlege aksjonar

Tek avstand frå ulovlege aksjonar

Publisert: - Oppdatert: 26.05.2020 kl 20:18

– Det er trist at lovleg verksemd og anleggsarbeidarar no blir stansa av demonstrantar som har valt å gå til ulovlege aksjonar.

Anleggsmaskinene måtte snu endå ein gong

Anleggsmaskinene måtte snu endå ein gong

Publisert:

Tysdag gjorde utbyggar Zephyr eit nytt forsøk på å få i land anleggsmaskiner på Haramsøya. Også denne gongen vart dei stoppa av vindkraftmotstandarar på Austnes.

Politiet sine telefonlinjer er nede

Politiet sine telefonlinjer er nede

Publisert: - Oppdatert: 26.05.2020 kl 15:08

Dei vanlege telefonlinjene inn til politiet verkar ikkje. Men du må ikkje ringe 112 utan du er i nød.

Ålesund kommune krev vassmålar i næringsbygg

Publisert:

Ålesund kommune har sendt ut brev som varslar krav om installasjon om vassmålar i alle nærings-, kombinasjonseigedommar og liknande som ikkje har registrert vassmålar frå før.

Anleggsmaskiner møtt av barrikade av vindkraftaktivistar på Austnes

Anleggsmaskiner møtt av barrikade av vindkraftaktivistar på Austnes

Publisert: - Oppdatert: 26.05.2020 kl 10:08

Den første anleggsmaskina til Zephyr som skulle til Haramsøy tysdag morgon vart hindra av vindkraftaktivistar i å køyre i land.

Anleggsbilar på veg over til Haramsøya

Anleggsbilar på veg over til Haramsøya

Publisert: - Oppdatert: 26.05.2020 kl 10:27

Tysdag morgon kl. 8.25 vart den første gravemaskina til entreprenør Stangeland og utbyggjar Zephyr med ferja over til Haramsøya.

Forsiktig gjenopning av biblioteka

Forsiktig gjenopning av biblioteka

Publisert:

Biblioteka opnar så smått frå i dag måndag 25. mai etter å ha vore stengde sidan 12. mars.

Innleigd firma startar arbeidet med å finne takstgrunnlag for eigedomsskatt

Publisert: - Oppdatert: 25.05.2020 kl 19:38

Det er i desse dagar sendt ut brev til personar med fritids- og næringseigedommar i tidlegare Haram om at desse skal takserast som grunnlag for eigedomsskatt.

Ikkje så dramatisk som ein kan få inntrykk av

Ikkje så dramatisk som ein kan få inntrykk av

Publisert:

I samband med detaljregulering av bustadblokk og badeanlegg i Brattvåg sentrum, har det kome inn ei rekke motsegner som det no blir jobba med å imøtekome.

Beslag av ulovlege krepseteiner

Beslag av ulovlege krepseteiner

Publisert: - Oppdatert: 25.05.2020 kl 13:19

Kystvaktskipet «Njord» har i ein todagars aksjon plukka opp 126 krepseteiner dei meiner er ulovleg sett på Sunnmøre, og har i tillegg gitt ein fiskar med over tusen teiner lagra i sjøen pålegg om å fjerne eller røkte desse.

Eksotisk funn på Fjørtofta

Eksotisk funn på Fjørtofta

Publisert:

Rune Fjørtoft fann for nokre veker sidan ein stokk full av skjel han ikkje hadde sett før, og tok kontakt med havforskingsinstituttet. No har han fått svar på kva det var han fann.

En større andel av havbruksinntektene bør tilfalle vertskommuner og fylker

En større andel av havbruksinntektene bør tilfalle vertskommuner og fylker

Publisert: - Oppdatert: 25.05.2020 kl 10:01

Norsk havbruksnæring har utviklet seg til en stor og viktig næring som produserer trygg, sunn og god sjømat og skaper viktige arbeidsplasser og store verdier for Norge. I dag drives det oppdrett av blant annet laks, regnbueørret og andre arter langs hele kysten.

Endelig lov å få besøk etter koronarestriksjonane

Endelig lov å få besøk etter koronarestriksjonane

Publisert: - Oppdatert: 25.05.2020 kl 10:02

I den koselege gapahuken ved Eidet omsorgssenter sit Jan Høyberg saman med kona Grethe og sonen Jacob. Dei har samla seg rundt bålpanna som dei har gjort nokre gongar den siste tida.

Gjer nytt forsøk på å få anleggsmaskiner til Haramsøya

Gjer nytt forsøk på å få anleggsmaskiner til Haramsøya

Publisert:

Zephyr gjer eit nytt forsøk på å få anleggsmaskiner til Haramsøya førstkomande tysdag.

No kan lag og organisasjonar søke moms-kompensasjon

Publisert: - Oppdatert: 25.05.2020 kl 10:02

No kan frivillige lag og organisasjonar som er registrert i Frivilligregisteret søke om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliardar kroner i momskompensasjon.

Tennfjord legekontor leggast ned

Tennfjord legekontor leggast ned

Publisert:

Vanskar med å skaffe fastlege gjer at legekontoret i Tennfjord leggast ned og flyttinga skjer allereie neste helg.

No kjem ny faktura for kommunale avgifter og eigedomsskatt

No kjem ny faktura for kommunale avgifter og eigedomsskatt

Publisert: - Oppdatert: 22.05.2020 kl 12:10

Frå tysdag neste veke får alle innbyggarane i Ålesund ny rekning for betaling av vatn og avløp, eigedomsskatt, renovasjon, slam og feiing. Nokre får òg faktura for betaling av eigedomsskatt.

Oppmodar til grep for å stoppe vindmøllene på Haramsfjellet

Ope brev frå Frank Sve (Frp) til fylkespolitikarar:

Oppmodar til grep for å stoppe vindmøllene på Haramsfjellet

Publisert: - Oppdatert: 22.05.2020 kl 09:00

Eg ber om at de tek kontakt med Stortingsrepresentantane frå dykkar parti frå vårt fylke samt dykkar Stortingsgruppe, og sørg for at dei støttar representantforslaget frå FrP ved Sylvi (Listhaug, red. mrk.) og Jon Georg (Dale, red. mrk.) med fleire, når det gjeld STOPP utbygging av ...

Koseleg bamsejakt i koronatida

Koseleg bamsejakt i koronatida

Publisert:

Steinshamn innbyggartorg har sidan 16. april hatt ei bamsejakt gåande på Ona, Sandøy, Finnøy og Harøy.

Har overlevd takka vere lojale kundar

Har overlevd takka vere lojale kundar

Publisert:

Motebua i Brattvåg har hatt eit tøff tid etter lockdown, men no ser dei opp og fram, og trur dei skal greie seg gjennom den vanskelege perioden.

Gir ut musikksamling med inspirasjon frå fjøresteinane i Brattvåg

Gir ut musikksamling med inspirasjon frå fjøresteinane i Brattvåg

Publisert:

Utflytta brattvågar Bertil Palmar Johansen er klar for lansering av musikksamlinga «To gode venner», som inneheld musikk for barn og unge musikarar.

220 millionar i overforbruk i 2019

Dei fem kommunane brukte 220 millionar meir enn budsjettert i 2019

Publisert: - Oppdatert: 20.05.2020 kl 21:21

I ei pressemelding onsdag forklarer kommunedirektør Astrid Eidsvik det økonomiske utfordringsbildet til Ålesund kommune.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse