Nordre

Nybygg og omsetningsauke ved KD Norway i Brattvåg

Nybygg og omsetningsauke ved KD Norway i Brattvåg

Publisert:

På kaikanten i Brattvåg er eit nytt stort bygg på veg til å reise seg. KD Norway AS utvidar og opplever gode dagar etter mange år med usikkerheit.

Holmeset får overlevert sin nye linebåt

Holmeset får overlevert sin nye linebåt

Publisert: - Oppdatert: 14.05.2020 kl 13:05

I dag, torsdag 14. mai, blir den nyaste «Geir» overrekt frå Vaagland Båtbyggeri i Halsa til reiarlaget Holmeset på Grytastranda.

Nogva-selskap bygg nytt i Molde

Nogva-selskap bygg nytt i Molde

Publisert:

Nogva Heimdal Propulsion AS har bestemt seg for å bygge nytt industribygg i Årødalen i Molde, etter at dei må ut av sitt eksiste-rande bygg.

Opnar opp for besøk på sjukeheimar og bukollektiv

Opnar opp for besøk på sjukeheimar og bukollektiv

Publisert:

No kan bebuarar ved sjukeheimar og bukollektiv, som er friske nok til å ta imot besøk utandørs, få lov til å treffe pårørande. Alvorleg sjuke pasientar kan også under visse høve ta mot besøk på rommet.

Mobilnettfeilen på  Gamlemsveten er fiksa

Mobilnettfeilen på Gamlemsveten er fiksa

Publisert:

Måndag kveld melde Telenor at basestasjonen for mobilnett på Gamlemsveten endeleg var fri for feil.

Kommunestyret gav grønt lys for oppdrett på Håneset

Kommunestyret gav grønt lys for oppdrett på Håneset

Publisert: - Oppdatert: 12.05.2020 kl 22:45

Under første dag av det historiske to-dagars og digitale kommunestyremøtet vart detaljregulering for næringsområde på Håneset på Haramsøy behandla.

Søknadsfristen for SFO-plass er utsett

Søknadsfristen for SFO-plass er utsett

Publisert: - Oppdatert: 13.05.2020 kl 11:35

Komité for oppvekst hadde behandla betalingsregulativ for SFO – harmonisering av prisar og sendt over ei prisliste som kommunestyret skulle behandle. Men saka vart utsett til kommunestyremøtet 18. juni.

Saknar politisk grep om skulekutta

Saknar politisk grep om skulekutta

Publisert:

Vebjørn Krogsæter, tidlegare ordførar i Haram kommune, er bekymra over dei føreslegne kutta i skulen. Han likar også dårleg at det ein har bygd opp gjennom år i gamle Haram no ikkje blir vektlagt.

Fryktar kutt i skulen vil ramme hardt

Fryktar kutt i skulen vil ramme hardt

Publisert:

Rektorar i gamle Haram er bekymra over kutt på nærmare 50 årsverk som er varsla av Ålesund kommune.

Betalingsregulativ behandla i kommunestyret

Betalingsregulativ for vatn og avlaup behandla i kommunestyret

Publisert:

39 mot 38 stemmer. Så jamn var avstemminga i gebyrsaka for vatn og avlaup i torsdagens kommunestyre.

Vil kutte 50 årsverk i grunnskulen

Vil kutte 50 årsverk i grunnskulen

Publisert: - Oppdatert: 13.05.2020 kl 10:12

For å tilpasse drifta av skulane til budsjettet kan det bli nødvendig å kutte 50 årsverk. Målet for oppvekstsektoren er å klare dette utan oppseiingar, men ved naturleg avgang og permisjonar.

Fekk kundeservicepris andre år på rad

Fekk kundeservicepris andre år på rad

Publisert:

Sparebanken Møre gjekk heilt til topps i årets Kundeservicepris i kategorien bank.

Vekst for Kongsberg i ei tid med stor usikkerheit

Vekst for Kongsberg i ei tid med stor usikkerheit

Publisert:

Kongsberg Gruppen har hatt vekst i alle forret-ningsområde i første kvartal. Omsetninga har auka med 93 prosent, samanlikna med tilsva-rande kvartal i fjor.

Kommunen inngjekk samarbeidsavtale med NTNU

Kommunen inngjekk samarbeidsavtale med NTNU

Publisert: - Oppdatert: 11.05.2020 kl 23:02

Måndag 11. mai underteikna Ålesund kommune og NTNU i Ålesund ein samarbeidsavtale om innovativ bruk av teknologi, samt utvikling av kommunen som levende laboratorium og lærande samfunn.

Gjennomførte grensekontroll på skrog og slepebåt

Gjennomførte grensekontroll på skrog og slepebåt

Publisert: - Oppdatert: 12.05.2020 kl 21:03

Laurdag, i samband med at skroget til Yara Birkeland, vart slept frå Barlia i Romania til Vard sitt verft i Brattvåg, vart det gjennomført grensekontroll både av skrog og slepebåt.

Nasjonalbiblioteket ber om 17. mai-hjelp frå folket

Nasjonalbiblioteket ber om 17. mai-hjelp frå folket

Publisert:

Nasjonalbiblioteket ber det norske folket om hjelp til å verne digitale minne frå 17. mai-feiringa i år.

Historisk skip til Vard sitt verft i Brattvåg

Historisk skip til Vard sitt verft i Brattvåg

Publisert: - Oppdatert: 11.05.2020 kl 09:34

Laurdag ettermiddag kom det autonome containerskipet Yara Birkeland verftet til Vard i Brattvåg, der det skal ferdigstillast og leverast etter sommaren.

Ein meters-regelen fører til redusert kapasitet på skolebussen

Ein meters-regelen fører til redusert kapasitet på skolebussen

Publisert:

Når skulane startar i neste veke, gir smittevernkrav redusert kapasitet for skoleskyssen.

Slik blir det nye styret i Ingebrigt Davik-huset

Slik blir det nye styret i Ingebrigt Davik-huset

Publisert:

Ålesund kommunestyre valde nytt styre til ID-huset i møtet torsdag.

Kvinne trong hjelp for å kome seg nedatt frå Urfjellet

Kvinne trong hjelp for å kome seg nedatt frå Urfjellet

Publisert: - Oppdatert: 11.05.2020 kl 09:39

Fredag ettermiddag søkte politi og Røde kors etter ei kvinne i 50 åra som ikkje har komme til rette etter endt fjelltur til Urfjellet.

Gebyrsaka ferdig behandla i kommunestyret

Gebyrsaka ferdig behandla i kommunestyret

Publisert: - Oppdatert: 08.05.2020 kl 14:45

39 mot 38 stemmer. Så jamn var avstemminga i gebyrsaka i dagens kommunestyre.

17. mai-programmet for Vatne/Tennfjord snart i boks

17. mai-programmet for Vatne/Tennfjord snart i boks

Publisert:

17. mai-komiteen for Vatne og Tennfjord held no på med dei siste førebuingane til programmet for nasjonaldagsfeiringa for dei to bygdene.

Musikar-talent frå  Brattvåg fekk TEFT-stipend

Musikar-talent frå Brattvåg fekk TEFT-stipend

Publisert:

I konkurranse med nærmare 150 andre søkarar var brattvågaren Henrik Lødøen ein av mottakarane av TEFT-stipend 2020 frå Spare-banken Møre.

Tilsett i kommunal barnehage i nordre del av Ålesund smitta av koronavirus

Tilsett i kommunal barnehage i nordre del av Ålesund smitta av koronavirus

Publisert: - Oppdatert: 07.05.2020 kl 13:07

6. mai har ein tilsett i ein kommunal barnehage i nordre del av Ålesund kommune fått påvist smitte av koronavirus

Oppheving av vedtak

Opphevar campingvedtak

Publisert: - Oppdatert: 07.05.2020 kl 12:58

Opphevar tidlegare vedtak om stenging av campingsplassar, bobilcamping og gjestehamner.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse