Nordre

Brannvesenet oppmodar til batteriskift og kontroll av røykvarslarar

Brannvesenet oppmodar til batteriskift og kontroll av røykvarslarar

Publisert:

Levande lys, peiskos, matlaging og meir bruk av elektrisk utstyr utgjer ein ekstra risiko i juletida. Ålesund brannvesen oppmoda folk til å teste røykvarslarane og bytte batteri ved behov på røykvarslardagen 1. desember.

Oppteken av å halde familien samla

Adventspraten med Lena Ulvund

Oppteken av å halde familien samla

Publisert:

Nesten heilt oppe i myra på Hildre finn vi Lena Ulvund sitt paradis.

Ask Bakke på 2. plass på Stortingslista

Ask Bakke på 2. plass på Stortingslista

Publisert:

Møre og Romsdal Arbeiderparti i hatt nominasjonsmøte der dei har vedteke lista til Stortingvalet 2021.

To nye tilfelle av koronavirus tysdag

To nye tilfelle av koronavirus tysdag

Publisert:

Ålesund kommune har fredag kveld fått melding om at to personar har testa positivt for koronavirus.

Årbok med fokus på lokal krigshistorie

Årbok med fokus på lokal krigshistorie

Publisert:

I 40 år har Vatne Sogelag samla mykje god lokal-historie i årbøken sine. I år er det 75 år sidan 2. verdskrig tok slutt, og i samband med det har skriftstyret samla mange spennande artiklar frå krigen.

Forslag om reduksjon i politikarlønene

Forslag om reduksjon i politikarlønene

Publisert:

Etter eit verbalframlegg i kommunestyret skal ein sjå på kor vidt ein kan redusere i honorara til politikarane.

Krogsæter trur framgangen skuldast misnøye med regjeringa sin sentraliseringspolitikk

Senterpartiet med rekordoppslutning:

Krogsæter trur framgangen skuldast misnøye med regjeringa sin sentraliseringspolitikk

Publisert:

I ei ny måling får Senterpartiet ei oppslutning på 20,2 prosent og er nesten like stor som Arbeiderpartiet.

Eitt nytt tilfelle av koronavirus i Ålesund

Eitt nytt tilfelle av koronavirus i Ålesund

Publisert: - Oppdatert: 27.11.2020 kl 12:10

Ålesund kommune fekk torsdag ettermiddag melding om at ein russisk fiskar som nyleg testa seg ved grensepassering i Finnmark, har testa positivt for koronavirus.

Nettmobbing har erstatta fysisk mobbing

Utfordringar i dagens skule:

Nettmobbing har erstatta fysisk mobbing

Publisert: - Oppdatert: 02.12.2020 kl 12:48

Korleis kan ein hindre barn og unge frå å nettmobbe og bli utsett for nettmobbing når ingen vaksne eller føresette kjenner til plattforma der det skjer?

Overraska med roser og gode ord

Overraska med roser og gode ord

Publisert:

Måndag denne veka var det MOT til å glede-dagen, og i det høvet hadde ei gruppe elevar på Harøya plukka ut fire personar dei ser på som sine førebilde. Elevane delte ut roser og gode ord til dei fire utplukka.

Snekra juletre til  inntekt for barnekreft

Snekra juletre til inntekt for barnekreft

Publisert:

Ved StavsetSaga i Pålgarden på Stette har det i løpet av november vore stor aktivitet. Her har to entusiastiske damer brukt nesten all si fritid på å snekre juletre av hesjestaurar. Inntekta frå salet gir dei til Barnekreftforeniga.

Kommunedelsutvalet på Nordøyane med midlar til FAU ved øyaskulane

Publisert:

Kommunedelsutvalet (KU) for Nordøyane har vedteke å fordele budsjettmidlar på kr 81.770 til foreldreutvala ved dei tre skulane på øyane.

Ny spenningsbok frå Rypdal

Ny spenningsbok frå Rypdal

Publisert:

Olla Rypdal gir i desse dagar ut ein ny bok. Det er ei spenningshistorie som er innom hennar eiga slekt, eit klokkemysterium og den spennande revolusjonstida i Europa.

Det hjelp ikkje å rope høgt

Det hjelp ikkje å rope høgt

Publisert:

Tidlegare i år vedtok kommunestyret at kommunedirektør Astrid Eidsvik skulle svare ut ein del spørsmål om rutinar for rapportering, og korleis den økonomisk kompetansen i dei forskjellege verksemdene er. Det gjorde ho i tysdagens formannskapsmøte.

Erkjenner å  ha  søve i timen

Erkjenner å ha søve i timen

Publisert: - Oppdatert: 25.11.2020 kl 22:17

For eit par veker sidan fekk mange tilsendt faktura på eit nytt gebyr, og reaksjonane har ikkje latt vente på seg, heller ikkje hos politikarane.

Velforening ber om asfaltering på Sandøya

Velforening ber om asfaltering på Sandøya

Publisert:

I eit brev til Ålesund kommune ber Sandøy vel om at det blir asfaltert på fv. 211 på Sandøya.

Utnemnd til jordskiftedommar

Publisert:

Rådgivar i Møre og Romsdal fylkeskommune Asbjørn Rogne frå Longva vart i statsråd den 21. november utnemnd til jordskif-tedommar ved Sunnmøre jordskifterett, Romsdal jord-skifterett og Nordmøre jord-skifterett.

Inga forteneste på sentrumstomta

Inga forteneste på sentrumstomta

Publisert: - Oppdatert: 25.11.2020 kl 13:13

Nye Vågen 1 meiner problema ÅKE skisserer i forbindelse med tomta til badeanlegg inneheld fleire feil. Desse tilbakeviser dei no i eit brev til kommunen.

Vil ha rydda etter skrota hytte ved Synnalandsvatnet

Vil ha rydda etter skrota hytte ved Synnalandsvatnet

Publisert: - Oppdatert: 24.11.2020 kl 15:12

Fleire turgåarar har sett seg lei av at det ikkje blir rydda opp i ruinane etter at ei falleferdig hytte ved Synnalandsvatnet vart jamna med jorda for nokre år sidan.

Heimreise til jul kan gi auka smittespreiing

Kommuneoverlegen kjem med råd:

Heimreise til jul kan gi auka smittespreiing

Publisert:

Svært mange studentar og slekt frå andre stader i landet, planlegg no å kome heim til Sunnmøre i jula. Men det er særs viktig at ein no tek ekstra omsyn til smittereglane, seier Olav Mestad, kommuneoverlege i Ålesund.

Inga avgjerd på skuleendringar før 2022

Inga avgjerd på skuleendringar før 2022

Publisert: - Oppdatert: 24.11.2020 kl 09:52

Komité for oppvekst foreslår at det skal arbeidast med spørsmålet om strukturendring for skulane på Nordøyane fram til 1.8.2022. Emil Korsnes (Ap) ønsker å presisere at ein ikkje veit kva som blir resultatet.

Ny ferjekontrakt for Utasundssambandet og Brattvåg-Dryna

Ny ferjekontrakt for Utasundssambandet og Brattvåg-Dryna

Publisert:

Møre og Romsdal fylkeskommune har signert kontrakt for ferjesambanda Småge-Orta-Finnøya-Sandøya-Ona (rute 32) og Brattvåg-Dryna (rute 22) med Torghatten Nord AS.

Kan vinne 100 000 kroner til draumeplass

Kan vinne 100 000 kroner til draumeplass

Publisert:

No kan lag og organisasjoner vinne 100 000 kroner og få prosjekthjelp til å realisere sine draumeplassar.

Vard med ny kontrakt på åtte fartøy

Vard med ny kontrakt på åtte fartøy

Publisert: - Oppdatert: 23.11.2020 kl 12:35

VARD har signert kontrakt på design og bygging av åtte Marine Robotic fartøy for Ocean Infinity.

Endå ein smitta søndag kveld

Endå ein smitta søndag kveld

Publisert:

Det er registrert nok eit tilfelle av korona i Ålesund søndag kveld.

ANNONSE
Annonse