Nordre

Flyttar kontoret frå Eidet til Digerneset

Flyttar kontoret frå Eidet til Digerneset

Publisert:

Sparebanken Møre opnar i september nytt kontor på Digernes. Avdelingane på Vatne, Skodje og Stordal flyttar då saman i nye lokale der.

Fylkesmannen påpeikar manglar i kommunen sitt helsetilbod til utviklingshemma

Fylkesmannen påpeikar manglar i kommunen sitt helsetilbod til utviklingshemma

Publisert:

Gjennom tilsyn i tidlegare Haram kommune har det kome fram at kommunen ikkje hadde forsvarleg gjennomføring av personleg assistanse til alle personar med utviklingshemming. Det var heller ikkje gjort forsvarleg handtering av legemiddel, samt at personalet ikkje hadde tilstrekkeleg kompetanse i ...

Kvalen oppe og går

Kvalen oppe og går

Publisert:

Dei siste to månadane har ein fin dugnadsgjeng vaska og pussa opp nye lokale til ungdomsklubben på Harøya.

Frykta for Corona har ikke tatt over

Frykta for Corona har ikke tatt over

Publisert:

I nyheitsbildet er verda omtrent sett på hovudet grunna Corona-viruset og utbreiinga av det.

Ny avdelingsleiar på plass

Ny avdelingsleiar på plass

Publisert:

Linn Jenny Morsund har arbeidd ved Sandøyheimen sidan 1994, berre avbrote av sjukepleiestudiar og eitt år på intensivavdelinga ved Ålesund sjukehus. No venter nye oppgåver for ho.

Ny dagleg leiar i Sunnmøre Friluftsråd

Ny dagleg leiar i Sunnmøre Friluftsråd

Publisert:

Anne Berit Støyva Emblem (46) frå Emblem er tilsett som ny dagleg leiar i Sunnmøre friluftsråd. Ho tek over stillinga etter May Britt Haukås, som går over i ei redusert rådgivarstilling.

Svinga vaskefilla til inntekt for idrettslaget

Svinga vaskefilla til inntekt for idrettslaget

Publisert:

Med godt humør og vaskefille i handa har foreldre til barn i breiddeavdelinga i Brattvåg IL stått på i fire lange kveldar for å skaffe pengar til klubbkassa.

Dårleg vêr hindrar hurtigbåten laurdag

Kansellerer anløp til Lepsøya

Publisert: - Oppdatert: 29.02.2020 kl 16:52

Hurtigbåten kansellerer anløp til Lepsøya laurdag klokka 16.55.

Ti bussavgangar dagleg over Nordøyvegen

Ti bussavgangar dagleg over Nordøyvegen

Publisert:

Om dryge to år er Nordøyvegen ferdig. Kvardagen for skuleelevar og pendlarar vil endre seg drastisk, og samferdselsavdelinga i fylket er igang med å planlegge busskorrespondanse mellom øyane og fastlandet.

Pauline har bursdag kvart fjerde år

Pauline har bursdag kvart fjerde år

Publisert:

I år kan endeleg skotårsbarna feire bursdag. Eitt av dei er Pauline Neergård frå Vatne.

– Øyfolket er veldig  flinke å bruke oss

– Øyfolket er veldig flinke å bruke oss

Publisert:

Per Arne Johansen har drive sportsbutikk i Brattvåg i snart 20 år. Butikken held stand på tross av at konkurransen med dei store kjedene er hard.

Premiedryss for Ida Celine i Florida

Premiedryss for Ida Celine i Florida

Publisert:

– Det gjekk over all forventing, seier Ida Celine Øiehaug. Den 23 år gamle dansaren frå Harøya deltok denne veka på verdas største drillkonkurranse i Florida i USA.

Berga båt som var i ferd med å synke

Berga båt som var i ferd med å synke

Publisert:

Longva brannvern rykka fredag ut for å assistere ein synkande båt på Longva. Meldinga vart sendt ut av Brannvesenet i Møre og Romsdal på Twitter klokka 10.21.

Fylket vil ha statleg medverknad til opprydding av sjøbotn kring verft

Fylket vil ha statleg medverknad til opprydding av sjøbotn kring verft

Publisert:

Det er gitt pålegg frå Fylkesmannen til 13 verft i Møre og Romsdal om å levere tiltaksplaner for å sanere sjøbotnen ved verfta. Dei 13 verfta dette gjeld, deriblant Vard i Brattvåg og på Søvikneset, har no gått saman om å klage pålegget inn for Miljødirektoratet.

Brannvesenet assisterer båt som har teke inn mykje vatn.

Publisert: - Oppdatert: 28.02.2020 kl 14:12

Ein båt på Longva held på å synke.

Opplett og klarvêr lettar sinnet

Opplett og klarvêr lettar sinnet

Publisert:

Denne veka har det vore godt vintervêr, noko både store og små har satt pris på.

Ved brann i tunnel er det sjølvredning som tel

Ved brann i tunnel er det sjølvredning som tel

Publisert:

Filmen Tunellen har gjort at folk har fått augene opp for kor alvorleg ein tunnelbrann kan vere. Her gjeld det å kom seg raskt ut og ikkje vente på hjelp.

Utbetring av Remmetunellane kan vere ferdig i 2022

Utbetring av Remmetunellane kan vere ferdig i 2022

Publisert:

Lengst oppe på prioriteringslista for utbetring av tunellar i Fylket står Remmetunellane. Går det etter planan kan tunellane vere ferdig utbetra i løpet av sommaren 2022.

Vil ha trekantsamband til sjøs

Vil ha trekantsamband til sjøs

Publisert: - Oppdatert: 27.02.2020 kl 08:04

Eit hurtigbåtsamband mellom Hamnsundet, Gjøsund og Ålesund vil gi både klimagevinst og avlaste trafikken inn mot Ålesund sentrum, meiner Hege Natland (Sp).

Store prisforskjellar på bussreiser

Store prisforskjellar på bussreiser

Publisert: - Oppdatert: 26.02.2020 kl 15:00

I Ålesund kommune er det store prisforskjellar når det gjeld kollektivtrafikk. Området som tidlegare utgjorde Ålesund kommune, samt nabokommunane Sula og Giske, har langt lågare prisar enn til dømes kollektivtilbodet mellom gamle Haram og Ålesund.

Ny Kongsberg-kontrakt vil drype både på Longva og Brattvåg

Ny Kongsberg-kontrakt vil drype både på Longva og Brattvåg

Publisert:

Kongsberg Maritime har vunne kontrakt på å utstyre fire nye ekspedisjonscruiseskip, og det kjem til å drype både på avdelinga i Brattvåg og Longva.

På helsereise midt i sandstormen på Gran Canaria

På helsereise midt i sandstormen på Gran Canaria

Publisert: - Oppdatert: 25.02.2020 kl 21:39

Blant dei som har fått oppleve den dramatiske sandstormen på Gran Canaria er Alex Hansen frå Brattvåg.

Begrensingar i ferjesamband

Begrensingar i ferjesamband

Publisert:

Utasundsferja «Kvaløy» skal ha med farleg last.

Starta sesongen med vellykka kick-off

Starta sesongen med vellykka kick-off

Publisert: - Oppdatert: 26.02.2020 kl 08:52

Laurdag arrangerte Brattvåg IL kick-off for herre- og damelaget. Heile bygda og ivrige supporterar var invitert til presentasjon av årets herre- og damelag.

Opnar fiskeutsal på Grytestranda

Opnar fiskeutsal på Grytestranda

Publisert:

Førstkomande fredag opnar Sten Robert Tennfjord fiskeutsal på Grytestranda. Han har teke over agenturet på all fisken frå HP Holmeset AS.

ANNONSE
Annonse