Nordre

Tilsett i kommunal barnehage i nordre del av Ålesund smitta av koronavirus

Tilsett i kommunal barnehage i nordre del av Ålesund smitta av koronavirus

Publisert: - Oppdatert: 07.05.2020 kl 13:07

6. mai har ein tilsett i ein kommunal barnehage i nordre del av Ålesund kommune fått påvist smitte av koronavirus

Oppheving av vedtak

Opphevar campingvedtak

Publisert: - Oppdatert: 07.05.2020 kl 12:58

Opphevar tidlegare vedtak om stenging av campingsplassar, bobilcamping og gjestehamner.

I dag behandlast detaljreguleringa for området ved Håneset

I dag behandlast detaljreguleringa for området ved Håneset

Publisert: - Oppdatert: 11.05.2020 kl 12:05

Under første dag av det historiske, to-dagars og digitale kommunestyremøte skal detaljregulering for næringsområde på Haramsøya behandlast. Ocean Star AS ønsker å lage oppdrettsanlegg på land, og lage tilkomst for eit kaianlegg i samband med ilandføring av delar til vindkraftanlegg på ...

Gir ikkje opp håpet om bygdeby

Gir ikkje opp håpet om bygdeby

Publisert:

Vatne og Tennfjord Invest AS(VTI) vart etablert i 1985 og har sidan då arbeidd for å utvikle Eidet til eit levande sentrum for bygdene rundt.

Trygging av livsfarleg vegstrekning drøyer

Trygging av livsfarleg vegstrekning drøyer

Publisert:

Pengane var løyvde og forprosjektet var i gong i mai 2019. Byggestart var forventa i løpet av haus-ten. Folk på Grytastranda og i Søvika fortviler over at bygginga av gang- og sykkelvegen i Uggedalen endå ikkje har kome i gang.

Stort press på Tennfjord barnehage

Stort press på Tennfjord barnehage

Publisert:

Aldri før har så mange fått tilbod om barnehageplass som under opptaket i år. Det viser resultat frå opptaket. Alle som har krav om barnehageplass har fått eit tilbod om plass.

Norge skal opnast i to etappar før sommaren

Norge skal opnast i to etappar før sommaren

Publisert:

Når regjeringa torsdag vedtek og legg fram planen sin for korleis Norge skal gjenopnast, vil letten i tiltaka kome i to hovudbolkar, i følge NTB.

Har ikkje tiltru til administrasjonen

Har ikkje tiltru til administrasjonen

Publisert: - Oppdatert: 06.05.2020 kl 12:02

Tysdagens ekstraordinære formannskapsmøte utvikla seg ei stund til eit heitt nett-treff med negativt forteikn då Hans Kjetil Knudsen (Ålesundslista) svarte punktvis på administrasjonen si tilbakemelding på opposisjonens gebyrforslag som vart lagt fram sist veke.

Skulen får ikkje tak i alle elevane

Skulen får ikkje tak i alle elevane

Publisert: - Oppdatert: 05.05.2020 kl 12:37

Etter lukkinga av skulane har yrkesfagelevane som går Vg2 no starta på skulen igjen, og oppmøtet er på 100 prosent. Men det finns nokre elevar som skulen ikkje har fått tak i etter stenginga.

Kinoen opnar opp igjen

Kinoen opnar opp igjen

Publisert:

Torsdag 7. mai er det igjen klart for kinofram-syning ved ID-huset i Brattvåg. Kinoen har vore stengt sidan koronarestriksjonane vart innført 12. mars.

1. mai-tog med hestekrefter

1. mai-tog med hestekrefter

Publisert:

Eit folketog av bilar, veteranar, store amerikanske flak, tøffe nyare bilar og utrykningsbilar, med god avstand og høveleg tal med folk i kvart køyretøy, markerte 1. mai på Haramsøy og Skuløy/Flemsøy.

Festbråk heldt naboar våkne

Publisert:

I løpet av 1. mai-helga fekk politiet inn tre meldingar om festbråk frå hus i tidlegare Haram kommune. Det var naboar som melde frå då dette forstyrra natteroen.

Ørn dukka opp i byggkameraet til Nordøyvegen

Ørn dukka opp i byggkameraet til Nordøyvegen

Publisert:

Då Knut Magne Farstad frå Lepsøya tilfeldig var innom byggekameraet som Nordøyvegen har på Hestøya fekk han seg ei overrasking. Her var det nemleg to ørner som fronta bildet.

Vil kutte mange avgangar til og frå Sandøya

Vil kutte mange avgangar til og frå Sandøya

Publisert:

Mange turar til og frå Sandøya fell ut visst fylkeskommunen sitt forslag til ruteendring går igjennom. Det finn ikkje velforeiningane på øyane seg ikkje i.

Tre smittetilfelle av koronavirus i april

Tre smittetilfelle av koronavirus i april

Publisert:

Tre personar var registrert smitta av korona-virus i Ålesund kommune i april.

Første sak på lista er innføring av taletid

Held kommunestyremøte over to dagar:

Første sak på lista er innføring av taletid

Publisert: - Oppdatert: 05.05.2020 kl 19:39

For første gong i moderne tid, skal eit møte i kommunestyret i Ålesund avviklast over to dagar. Det skriv Ålesund kommune på sine nettsider.

Ikkje opplevd makan til start

Stikk UT! 2020:

Ikkje opplevd makan til start

Publisert: - Oppdatert: 06.05.2020 kl 09:59

– Vi har aldri opplevd maken til den opninga Stikk UT! har fått i år, seier May Britt Haukås, dagleg leiar i Sunnmøre Friluftsråd.

Storviltjegerar treng ikkje avleggje ny skyteprøve i år

Storviltjegerar treng ikkje avleggje ny skyteprøve i år

Publisert:

Miljødirektoratet lettar på skyteprøvekravet. Dei som tok oppskytinga på storvilt i 2019, får no vidareført denne i 2020.

Fleire har kome tilbake i arbeid siste veka

Publisert: - Oppdatert: 04.05.2020 kl 15:42

Talet på arbeidsledige i Møre og Romsdal har sidan 21. april gått ned fra 12 567 til 11 656, noko som gir ei arbeidsløyse på 8,4 prosent.

Bilførar tatt for ruskøyring på Vatne

Publisert:

Politiet stoppa søndag ettermiddag ein bilførar på Vatne som har køyrd bil i påverka tilstand.

Ho skal leie næringsforeninga i Ålesundsregionen

Ho skal leie næringsforeninga i Ålesundsregionen

Publisert:

Lene Trude Solheim er tilsett som ny administrerande direktør i Næringsforeningen Ålesundregionen.

Sparebanken meiner dei er godt rusta for ein endra marknadssituasjon

Sparebanken meiner dei er godt rusta for ein endra marknadssituasjon

Publisert:

God kapitalsituasjon i Sparebanken Møre gjer at banken kjenner seg godt rusta til å støtte Nordvestlandet gjennom ei utfordrande periode.

Brannvesenet har lansert digital brannvernundervisning

Brannvesenet har lansert digital brannvernundervisning

Publisert:

Ålesund Brannvesen har også måtte tenke annleis og kreativt under koronapandemien, for å nå ut med si årlege førebyggande brannvernundervisning.

Auka skogbrannfare inn mot 1. mai-helga

Auka skogbrannfare inn mot 1. mai-helga

Publisert:

I følje skogbrannindeksen hos yr.no er skogbrannfaren i Ålesund kommune aukande inn mot kommande helg.

Desse er foreslått som representantar til kommunedelutvala

Desse er foreslått som representantar til kommunedelutvala

Publisert:

Valnemnda har kome med innstilling til representantar for dei 11 kommunedelutvala i kommunen. Kommunestyret skal behandle innstillinga i møte 7. mai.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse